Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh trường chuyên Thái Bình lần 2 có đáp án chi tiết

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 2
NĂM HỌC 2020 2021
MÔN: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút; không k thời gian phát đề
Câu 1 (NB): Một trong các nhân t bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động
vật là
A. Thức ăn B. Hoocmôn C. Ánh sáng D. Nhiệt độ
Câu 2 (NB): Bộ ba nào sau đây mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã?
A. 5'UUG3 B. 5’UAG3’ C. 5'AUG3' D. 5’AAU3'
Câu 3 (TH): Xét một quần thể sinh vật cấu trúc di truyền 0,8 AA : 0,1 Aa : 0,1 aa. Tần số
alen a của quần thể này
A. 0,1 B. 0,15 C. 0,85 D. 0,2
Câu 4 (NB): Trong c mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình sinh vật nhân
thực, sợi bản sợi nhiễm sắc đường kính lần lượt
A. 11 nm 30 nm B. 30 nm 300 nm C. 30 nm 11 nm. D. 11 nm 300 nm.
Câu 5 (TH): Một loài thực vật, cho 2 cây (P) đều dị hợp tử về 2 cặp gen cùng nằm trên 1 cặp
NST thường giao phấn với nhau, thu được F
1
. Cho biết các gen trên 2 cây liên kết hoàn toàn.
Theo thuyết, F
1
tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?
A. 3 B. 4 C. 5 D. 7
Câu 6 (NB): Khẳng định nào sau đây khi nói về xináp sai?
A. Xináp diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào xương.
B. Xináp diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào tuyến.
C. Xináp diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh.
D. Xináp diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào cơ.
Câu 7 (NB): Đối với các loài thực vật cạn, nước được hấp thụ chủ yếu qua bộ phận nào sau
đây?
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. Chóp rễ. B. Khí khổng. C. Lông hút của rễ. D. Toàn bộ bề mặt cơ
thể.
Câu 8 (TH): Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định
thân thấp. thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội khả
năng thụ tinh bình thường. Thực hiện phép lai P: AAAA × aaaa, thu được F
1
. Tiếp tục cho F
1
giao phấn với cây tứ bội Aaaa, thu được F
2
. Biết không phát sinh đột biến mới. Theo thuyết, F
2
tỉ lệ kiểu nh:
A. 11 cây thân cao :1 cây thân thấp. B. 2 cây thân cao :1 cây thân thấp.
C. 8 cây thân cao :1 cây thân thấp. D. 43 cây thân cao: 37 cây thân thấp.
Câu 9 (NB): Khi nói về hấp thực vật, nhân tố môi trường nào sau đây không nh hưởng đến
hấp?
A. Nhiệt độ. B. Nồng độ khí CO
2
.
C. Nồng độ khí Nitơ (N
2
) D. m lượng nước.
Câu 10 (NB): Khi nói về tuần hoàn máu thú, phát biểu o sau đây đúng?
A. Nhịp tim của voi luôn chậm hơn nhịp tim của chuột.
B. động vật có xương sống 2 loại hệ tuần hoàn, đó hệ tuần hoàn hở hệ tuần hoàn
kín.
C. Thành phần máu chỉ hồng cầu.
D. u chảy trong động mạch luôn giàu O
2
.
Câu 11 (NB): Động vật nào sau đây chưa cơ quan tiêu hóa?
A. Cá chép. B. C. Trùng biến hình D. Giun đất.
Câu 12 (NB): Mục đích chủ động gây đột biến trong khâu chọn giống là:
A. Tạo vật liệu khởi đầu nhân tạo. B. Tạo nguồn biến dị tổ hợp.
C. Tìm được kiểu gen mong muốn. D. Trực tiếp tạo giống mới.
Câu 13 (NB): Cho biết gen trội trội hoàn toàn không xảy ra đột biến. Theo thuyết, phép
lai nào sau đây thu được đời con 100% thể mang kiểu hình trội?
A. AaBb × AaBb. B. aaBb × Aabb. C. AaBb × aaBb. D. aaBB × AABb.
Câu 14 (NB): Loại đột biến nào sau đây luôn làm tăng hàm lượng ADN trong nhân tế bào?
A. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể. B. Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể.
C. Đột biến gen. D. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 15 (NB): Xét phép lại P: ♂AaBb × ♀AaBb. Trong quá trình giảm phân, thể đực 2%
số tế bào xảy ra sự không phân li của cặp Aa trong giảm phân I, giảm phân II bình thường, các tế
bào khác giảm phân bình thường, thể cái giảm phân bình thường, quá trình th tinh diễn ra
bình thường. Theo thuyết, tỉ lệ hợp t mang kiểu gen AAabb được tạo ra F
1
A. 0,5% B. 0,25% C. 0,125% D. 1,25%
Câu 16 (NB): Sự không phân li của một cặp nhiễm sắc thể một số tế bào trong giảm phân hình
thành giao tử một bên bố hoặc mẹ, qua thụ tinh thể hình thành các hợp tử mang bộ nhiễm
sắc thể
A. 2n; 2n +1; 2n-1. B. 2n; 2n +1. C. 2n; 2n+2; 2n-2. D. 2n +1; 2n-1.
Câu 17 (NB): Phát biểu nào không đúng với ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô?
A. Phục chế giống cây quý, hạ giá thành cây con nhờ giảm mặt bằng sản xuất
B. Dễ tạo ra nhiều biến dị di truyền cung cấp cho chọn giống.
C. Nhân nhanh với số lượng lớn cây giống sạch bệnh.
D. Duy trì những tính trạng mong muốn về mặt di truyền.
Câu 18 (NB): Biết không xảy ra đột biến, alen trội trội hoàn toàn. Theo thuyết, kiểu gen
X
a
Y đời con của phép lai nào dưới đây chiếm t lệ 25%?
A. X
A
X
a
× X
A
Y B. X
A
X
A
× X
A
Y C. X
A
X
A
× X
a
Y. D. X
a
X
a
× X
a
Y.
Câu 19 (NB): Cho con đực thân đen thuần chủng giao phối với con cái thân xám thuần chủng
(P), thu được F
1
đồng loạt thân xám. Ngược lại, khi cho con đực thân xám thuần chủng giao phối
với con cái thân đen thuần chủng (P), thu được F
1
đồng loạt thân đen. Phát biểu nào sau đây
đúng?
A. Gen quy định tính trạng nằm bào quan ti thể.
B. Gen quy định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể giới tính.
C. Gen quy định tính trạng nằm lục lạp.
D. Gen quy định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường.
Câu 20 (TH): Trong các phát biểu sau đây, bao nhiêu phát biểu đúng?
I. Tính thoái hoá của di truyền hiện tượng một bộ ba mang thông tin quy định cấu trúc của
nhiều loại aa.
II. Tính phổ biến của di truyền là hiện tượng một loại axit amin do nhiều bộ ba khác nhau
quy định tổng hợp.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Sinh

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh trường chuyên Thái Bình lần 2 được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Nhằm giúp các em học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp THPT hiệu quả, VnDoc giới thiệu Chuyên mục Đề thi THPT Quốc gia bao gồm nhiều đề thi khác nhau, với đầy đủ môn thi, được sưu tầm từ trường THPT trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh trường chuyên Thái Bình lần 2 có đáp án chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
2 1.393
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Sinh học

    Xem thêm