Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Vật lý trường THPT Hồng Lĩnh lần 1 có đáp án

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
TRƯỜNG THPT HỒNG LĨNH
(Đề thi 4 trang)
KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021, LẦN THỨ 1
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: VẬT
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ tên thí sinh:…………………………………………….
Số báo danh: ………………………………………………
Câu 1: Trong sự truyền sóng cơ, sóng ngang truyền được trong
A. chất lỏng, khí. B. chất khí
C. chân không. D. chất rắn bề mặt chất lỏng.
Câu 2: Một vật nhỏ dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí cân bằng đến vị trí biên
chuyển động
A. nhanh dần đều. B. nhanh dần. C. chậm dần đều. D. chậm dần.
Câu 3: Khoảng cách giữa hai điểm gần nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động ngược
pha nhau
A. λ/4. B. λ. C. 2λ. D. λ/2.
Câu 4: Một con lắc xo gồm vật khối lượng m, gắn vào một đầu lò xo độ cứng k. Con lắc
dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng với phương trình: x = Acos(ωt + φ). Mốc tính thế năng
vị trí cân bằng. Thế năng của con lắc tại li độ x bằng
A.
1
2
kx
2
. B. kx. C.
1
2
kx. D. kx
2
.
Câu 5: Công suất tỏa nhiệt trên một vật dẫn điện trở R khi dòng điện I chạy qua được xác
định bằng biểu thức
A. P = R.I
2
B. P = R.I C. P = U.I
2
D. P = U/R
Câu 6: Trong hệ SI, đơn vị của cường độ điện trường
A. Vôn trên culông ( V/C). B. Niu-tơn trên mét (N/m).
C. Vôn trên mét (V/m). D. Vôn (V).
Câu 7: Một sóng hình sin truyền theo trục Ox với chu T. Khoảng thời gian để sóng truyền
được quãng đường bằng một nửa bước sóng
đề thi: 008
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. 4T. B. 0,5T. C. 2T. D. T.
Câu 8: Một con lắc đơn độ dài dây treo bằng
, treo tại nơi gia tốc trọng trường g. Khi
con lắc đơn dao động điều hòa thì biểu thức tần số
A.
g
f
2
1
. B.
g
f
2
. C.
g
f
2
. D.
g
f
2
1
.
Câu 9: Một vật dao động tắt dần các đại lượng giảm liên tục theo thời gian
A. li độ tốc độ. B. biên độ gia tốc.
C. biên độ tốc độ. D. biên độ năng.
Câu 10: Một con lắc xo gồm xo độ cứng k một vật nhỏ khối lượng m. Khi con lắc
xo dao động điều hòa thì biểu thức chu của con lắc
A.
k
m
T
2
B.
m
k
T
2
1
. C.
k
m
T
2
1
. D.
m
k
T
2
.
Câu 11: Trong dao động điều hòa, vận tốc li độ lệch pha nhau một góc
A. 0,5π. B. 0,25π. C. π. D. 0.
Câu 12: Bước sóng khoảng cách giữa hai điểm
A. gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động tại hai điểm đó ngược pha.
B. gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.
C. gần nhau nhất dao động tại hai điểm đó cùng pha.
D. trên cùng một phương truyền sóng dao động tại hai điểm đó cùng pha.
Câu 13: Trong dao động điều hòa, vận tốc cực đại biểu thức
A. v
max
= ω
2
A. B. v
max
= - ω
2
A. C. v
max
= ωA. D. v
max
= - ωA.
Câu 14: Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì vật tiếp tục dao động
A. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng. B. không chịu ngoại lực tác dụng.
C. với tần số bằng tần số dao động riêng. D. với tần số lớn hơn tần số dao động
riêng.
Câu 15: Một vật dao động điều hòa với phương trình li độ x = Acos(ωt + φ), vận tốc của vật
biểu thức
A. v = Asin(ωt + φ). B. v = -Aωsin(ωt + φ).
C. v = Aωsin(ωt + φ). D. v = -Asin(ωt + φ).
Câu 16: Để phân loại sóng ngang hay sóng dọc người ta dựa vào
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. phương truyền sóng tốc độ truyền sóng. B. phương dao động và phương truyền
sóng.
C. tốc độ truyền sóng bước sóng. D. phương truyền sóng tần số sóng.
Câu 17: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(ωt + φ) > 0). Pha ban đầu
của dao động
A. ω. B. φ. C. A. D. x.
Câu 18: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng pha nhau, biên độ lần
lượt A
1
A
2
. Dao động tổng hợp của hai dao động này biên độ
A.
21
AAA
. B.
21
AAA
C. A = A
1
+ A
2
. D. A =
21
AA
.
Câu 19: Khi sóng truyền từ môi trường chất rắn vào môi trường chất khí thì
A. bước sóng của sóng không thay đổi. B. bước sóng của sóng tăng.
C. tần số của sóng không thay đổi. D. chu của sóng tăng.
Câu 20: Một con lắc đơn chiều dài dây treo
dao động điều hòa với biên cong S
0
. Biên
độ góc α
0
(rad) của con lắc khi dao động điều hòa bằng
A.
0
S
. B.
0
S
. C.
0
2
.S
. D.
0
.S
.
Câu 21: Một con lắc xo dao động điều hòa. Biết xo có độ cứng 100 N/m vật nhỏ khối
lượng 100g. Lấy
2
= 10. Động năng của con lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số.
A. 3 Hz. B. 10 Hz. C. 6 Hz. D. 1 Hz.
Câu 22: Một sợi dây cao su căng thẳng, đầu A của dây dao động với phương trình u = 4cos4πt
(cm). Biết tốc độ truyền sóng trên dây v = 4 m/s. Bước sóng của sóng truyền trên dây
A. 40m. B. 10 m. C. 2 m. D. 3 m.
Câu 23: Một con lắc xo độ cứng 40 N/m dao động điều hòa với chu kỳ 0,1 s. Lấy
2
= 10.
Khối lượng vật nhỏ của con lắc
A. 10 g. B. 12,5 g. C. 7,5 g. D. 5,0 g.
Câu 24: năng của một vật dao động điều hòa
A. tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi.
B. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật.
C. bằng động năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng.
D. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Vật lý

Mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Vật lý trường THPT Hồng Lĩnh lần 1 do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp các em kiểm tra kiến thức, làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Vật lý trường THPT Hồng Lĩnh lần 1 nằm trong chuyên mục thi THPT Quốc gia trên VnDoc. Đây là bộ tài liệu hữu ích và phong phú cho các em học sinh lớp 12 ôn luyện, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi quan trọng sắp diễn ra.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Vật lý trường THPT Hồng Lĩnh lần 1. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý

Xem thêm