Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Thành Nhân, TP HCM có đáp án chi tiết

Mã đề: 203 – THPT TN Trang 1
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM
TRƯỜNG THPT THÀNH NHÂN
THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 1_07.05.2021
Môn Thi: TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút.
(50 câu trắc nghiệm gồm 6 trang)
Họ tên học sinh.......................................................Số báo danh......................Lớp: 12.....................
Câu 1. Cho mặt cầu có bán kính
3.R
Diện tích của mặt cầu đã cho bằng
A.
9 .
B.
36 .
C.
18 .
D.
16 .
Câu 2. Cho cấp số nhân
( )
n
u
với
1
3u
1
2
q
Khi đó
5
u
bằng
A.
3
32
B.
3
16
C.
3
10
D.
15
2
Câu 3. Cho hàm số
( )f x
có bảng biến thiên sau đây:
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?
A.
(0;4).
B.
( ;0).
C.
( 7; ).
D.
( ;25).
Câu 4.
Có bao nhiêu cách chọn
4
học sinh từ một nhóm gồm
15
học sinh ?
A.
4
15
.A
B.
15
4 .
C.
4
15 .
D.
4
15
.C
Câu 5. Điểm
M
như hình vẽ bên là điểm biểu diễn số phức nào dưới đây ?
A.
4 3 .z i
B.
3 4 .z i
C.
4 3 .z i
D.
3 4 .z i
Câu 6. Cho
a
là số thực dương tùy ý và
1.a
Khi đó
3
2
log
8
a
a
bằng
A.
1
3
B.
1
3
C.
3.
D.
3.
Câu 7. Với
0x
thì
1
3
5
.x x
bằng
A.
16
15
.x
B.
3
5
.x
C.
8
15
.x
D.
1
15
.x
Câu 8. Cho hàm số
( )f x
có bảng biến thiên như sau:
Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại điểm nào sau đây ?
A.
4.x
B.
0.x
C.
1.x
D.
5.x
MĐ: 203
Mã đề: 203 – THPT TN Trang 2
Câu 9. Cho hình nón
( )N
bán kính đáy bằng
3
đường cao bằng
4.
Diện tích toàn phần
của hình nón
( )N
bằng
A.
21 .
B.
24 .
C.
29 .
D.
27 .
Câu 10. Cho số phức
2
(1 ) (1 2 ).z i i
Số phức
z
có phần ảo
A.
2.
B.
4.
C.
2 .i
D.
2.
Câu 11. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng nđường cong trong hình vẽ bên dưới ?
A.
3 2
3 2.y x x
B.
3
3 2.y x x
C.
3 2
3 2.y x x
D.
3
3 2.y x x
Câu 12. Nghiệm của phương trình
2 1
2 8
x
A.
2.x
B.
1.x
C.
3.x
D.
17
2
x
Câu 13. Trong không gian
,Oxyz
cho hai điểm
(1; 3;2)A
(3; 1;4).B
Trung điểm của đoạn
thẳng
AB
có tọa độ là
A.
(2;2;2).
B.
(2; 2;3).
C.
(1;1;1).
D.
(4; 4;6).
Câu 14. Giá trị
e
1
1
dx
x
bằng
A.
e.
B.
1.
C.
1.
D.
1
e
Câu 15. Số giao điểm của đồ thị hàm số
3
3 2y x x
và đường thẳng
1y
A.
0.
B.
2.
C.
3.
D.
1.
Câu 16. Họ nguyên hàm của hàm số
2
( ) 3 8 sinf x x x
A.
3
8cos .x x C
B.
6 8 cos .x x C
C.
6 8 cos .x x C
D.
3
8cos .x x C
Câu 17. Trong không gian
,Oxyz
mặt phẳng
( )Oyz
có phương trình là
A.
0.x
B.
0.y z
C.
0.x y z
D.
0.y z
Câu 18. Nếu
2
0
( )d 5f x x
thì
2
0
sin ( ) dx f x x
bằng
A.
4.
B.
8.
C.
6.
D.
7.
Câu 19. Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
3 2
1
x
y
x
A.
2.x
B.
1.x
C.
2.y
D.
3.y
Câu 20. Hình lập phương
.ABCD A B C D
có độ dài đường chéo
6A C
thì có thể tích bằng
A.
2 2.
B.
54 2.
C.
24 3.
D.
8.
Câu 21. Giá trị nhỏ nhất của hàm số
4 2
8 3y x x
trên đoạn
[ 1;3]
bằng
A.
12.
B.
4.
C.
13.
D.
3.
Mã đề: 203 – THPT TN Trang 3
Câu 22. Trong không gian
,Oxyz
cho mặt cầu
2 2 2
( ) : ( 1) ( 1) ( 1) 16.S x y z
Tọa độ tâm
và bán kính
R
của
( )S
A.
( 1;1; 1)I
16.R
B.
( 1;1; 1)I
4.R
C.
(1; 1;1)I
16.R
D.
(1; 1;1)I
4.R
Câu 23. Đạo hàm của hàm s
2
5
2
x x
y
A.
2
5
2 .ln 2.
x x
B.
2
2 5 1
( 5 ).2 .
x x
x x
C.
2
5
(2 5).2 .
x x
x
D.
2
5
(2 5).2 .ln 2.
x x
x
Câu 24. Trong không gian
,Oxyz
véctơ nào dưới đây là một véctơ chỉ phương của đường thẳng
đi qua gốc tọa độ
O
và điểm
(1; 2;1) ?M
A.
1
(1;1;1).u
B.
2
(1;2;1).u
C.
3
(0;1;0).u
D.
4
(1; 2;1).u
Câu 25. Một hình trụ bán kính đáy
4cmr
độ dài đường sinh
3cm.
Diện tích xung
quanh của hình trụ đó bằng
A.
2
12 cm .
B.
2
48 cm .
C.
2
24 cm .
D.
2
36 cm .
Câu 26. Cho hai số phức
1
5 7 ,z i
2
2 .z i
Khi đó
1 2
z z
bằng
A.
3 5.
B.
45.
C.
113.
D.
74 5.
Câu 27. Trong không gian
,Oxyz
cho điểm
(2;4;1)A
mặt phẳng
( ) : 3 2 5 0.P x y z
Phương trình mặt phẳng đi qua
A
và song song với
( )P
A.
2 4 8 0.x y z
B.
3 2 8 0.x y z
C.
3 2 8 0.x y z
D.
2 4 8 0.x y z
Câu 28. Gọi
( )D
hình phẳng giới hạn bởi
2
1y x
trục
.Ox
Thể tích khối tròn xoay khi
quay
( )D
xung quanh trục
Ox
bằng
A.
5 .
B.
5.
C.
16
15
D.
16
.
15
Câu 29. Trong không gian
,Oxyz
cho mặt phẳng
( ) : 2 2 2 1 0.P x y z
Phương trình tham số
của đường thẳng đi qua điểm
( 3; 0;1)I
và vuông góc với
( )P
A.
3 2
2 .
1
x t
y t
z t
B.
3
.
1
x t
y t
z t
C.
3
.
1
x t
y t
z t
D.
3 2
2 .
1
x t
y t
z t
Câu 30. Một nguyên hàm
( )F x
của hàm số
( ) 2 1f x x
thỏa mãn
4
(1)
3
F
A.
1 5
2 1
3 3
x
B.
1
2 1 1.
3
x
C.
3
(2 1)
5
3 3
x
D.
3
1
2 1 1.
( )
3
x
Câu 31. Hàm số nào sau đây đồng biến trên
?
A.
1
2
x
y
x
B.
2
2 .y x x
C.
3 2
.y x x x
D.
4 2
3 2.y x x
Câu 32. Cho hình chóp
.S ABC
cạnh bên
SA
vuông góc với đáy,
3,SA a
,AB a
2BC a
5.AC a
Thể tích khối chóp
.S ABC
bằng
A.
3
3
3
a
B.
3
2 3
3
a
C.
3
2 3 .a
D.
3
3 .a
Câu 33. Trong không gian
,Oxyz
mặt cầu
2 2 2
( ) : 2 2 6 2 0S x y z x y z
cắt mặt phẳng
( )Oyz
theo giao tuyến là đường tròn có bán kính bằng
A.
3.
B.
1.
C.
2 2.
D.
2.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Thành Nhân, TP HCM vừa được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có lời giải chi tiết, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia, chuẩn bị kĩ lưỡng cho kì thi sắp tới của mình.

Để có thể đạt điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới, việc ôn luyện đề là rất quan trọng để ghi nhớ kiến thức cũng như làm quen với nhiều dạng đề khác nhau. Nhằm giúp các em ôn tập tốt cho kì thi quan trọng này, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau, được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Thành Nhân, TP HCM, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc gia môn Toán

    Xem thêm