Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán Sở GD&ĐT Bắc Ninh có đáp án

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC NINH
ĐỀ KHẢO SÁT KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021
Bài thi môn: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút
Câu 1: Cho hàm số bc bn
y f x
có đồ th như hình vẽ sau
S nghim của phương trình
2 8 0fx
A.
1
. B.
4
. C.
3
. D.
2
.
Câu 2: Tim cn ngang của đồ th m số
?
A.
2y
. B.
2x
. C.
2x
. D.
1y
.
Câu 3: Gi
12
,xx
là hai điểm cc tr của hàm số
32
11
4 10
32
y x x x
. Tính
22
12
xx
.
A.
8
. B.
9
. C.
7
. D.
6
.
Câu 4: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau
Hàm số đã cho đạt cc tiu ti
A.
1x 
. B.
3x
. C.
1x
. D.
5x
.
Câu 5: Cho hàm số
y f x
có đồ th như hình vẽ dưới đây
Trên khoảng
3;3
hàm số đã cho có mấy điểm cc tr?
A.
4
. B.
5
. C.
2
. D.
3
.
Câu 6: Hàm số
3
3
e
y x x
có bao nhiêu điểm cc tr?
A.
2
. B.
0
. C.
3
. D.
1
.
Câu 7: Giá trị nh nht của hàm số
32
1
34
3
f x x x x
trên đoạn
4;0
bng
A.
4
. B.
8
3
. C.
17
3
. D.
5
.
Câu 8: Gi
m
,
M
lần lượt giá trị nh nhất, giá trị ln nht của hàm s
2 cos
2
x
f x x

trên
đoạn
2;2
. Giá trị ca
mM
bng
A.
2
. B.
2
. C.
0
. D.
4
.
Câu 9: Vi
a
,
b
là các số thực dương bất kì,
2
2
log
a
b
bng
A.
2
2log
a
b
. B.
2
1
log
2
a
b
. C.
22
log 2logab
. D.
22
log log 2ab
.
Câu 10: Bất phương trình
2
42
log 3 log 9x x x
có bao nhiêu nghiệm nguyên?
A. vô số. B.
1
. C.
4
. D.
3
Câu 11: Hàm số
log
a
yx
log
b
yx
có đồ th như hình vẽ dưới đây.
Đưng thng
3y
cắt hai đồ th tại các điểm hoành độ
1
x
,
2
x
. Biết rng
21
2xx
, giá trị
ca
a
b
bng
A.
1
3
. B.
3
. C.
2
. D.
3
2
.
Câu 12: Tập xác định của hàm số
1
5
log 2yx
A.
; 
. B.
2;
. C.
2;
. D.
1
;
5




.
Câu 13: Nghim của phương trình
4 3.2 4 0
xx
A.
1x 
. B.
4x 
. C.
2x
. D.
4x
.
Câu 14: Tp nghim ca bất phương
2
33
log 3 5log 5 0xx
A.
4; .
B.
1;4 .
C.
1;81 .
D.
1
;81 .
3



Câu 15: Cho s phc
z
thỏa mãn
2 6 2 . z z i
Đim biu din s phc
z
có tọa độ
A.
2; 2
. B.
2; 2
. C.
2;2
. D.
2;2
.
Câu 16: Gi
12
,zz
là các nghiệm phc của phương trình
2
2 3 0. zz
Mô đun của
34
12
.zz
bng
A.
81
. B.
16
. C.
27 3
. D.
82
.
Câu 17: Cho hai s phc
1
23zi
,
2
12zi
. Phn thc ca s phc
12
.zz
bng
A.
4
. B.
3
. C.
8
. D.
6
.
Câu 18: Xét phương trình
2
0; , z bz c b c
. Biết s phc
3zi
mt nghim của phương
trình. Tính giá trị biu thc
P b c
.
A.
8P
. B.
16P
. C.
4P
. D.
12P
.
Câu 19: Tt c các nguyên hàm của hàm
1
32
fx
x
A.
2 3 2xC
. B.
2
32
3
xC
. C.
2
32
3
xC
. D.
2 3 2 xC
.
Câu 20: Cho
fx
gx
là các hàm số liên tục bất kì trên đoạn
;ab
. Mệnh đề nào sau đây đúng ?
A.
d d d
bb
a
b
a a
x f x x gf x g x xx

. B.
d d d
bb
a
b
a a
x f x x gf x g x xx

.
C.
d d d
bbb
a aa
x f x x g x xf x g x 

. D.
d d d
bb
a
b
a a
x f x x gf x g x xx

.
Câu 21: Gi
H
hình phẳng gii hn bởi các đưng thng
2
3 , 0, 0y x x y x
3x
. Quay
hình
H
quanh trc
Ox
, ta được khối tròn xoay có thể tích bằng
A.
5
2
. B.
81
10
. C.
9
2
. D.
27
10
.
Câu 22: Cho
Fx
là một nguyên hàm của hàm
fx
. Kết luận nào sau đây là đúng?
A.
df x x F x C

. B.
df x x F x

.
C.
df x x f x C

. D.
df x x f x
.
Câu 23: Cho khối nón có độ dài đường cao bng
2a
bán kính đáy bng
a
. Th tích của khối nón đã
cho bng
A.
3
2
3
a
. B.
3
4
3
a
. C.
3
3
a
. D.
3
2 a
.
Câu 24: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình vuông cạnh
a
,
SA a
SA
vuông góc với
mt phẳng đáy. Th tích khối chóp
.S ABCD
bng
A.
3
6
a
. B.
3
2
3
a
. C.
3
a
. D.
3
3
a
.
Câu 25: Cho khi cầu có thể tích
36V
. Bán kính của khi cầu đó bằng
A.
3
. B.
33
. C.
23
. D.
2
.
Câu 26: Khi quay hình vuông
ABCD
quanh đường chéo
AC
ta được mt khối tròn xoay. Tính thể tích
V
ca khối tròn xoay đó, biết
2AB
.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán Sở GD&ĐT Bắc Ninh được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.

Nhằm mang đến cho các em học sinh tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT hiệu quả, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán Sở GD&ĐT Bắc Ninh, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 424
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm