Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường Lê Quý Đôn, Hà Nội

Trang
1
/
6
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021
Bài thi: TOÁN
LÊ QUÝ ĐÔN – ĐỐNG ĐA
ĐỀ THI THỬ
ề thi gồm có 06 trang)
Thời gian: 90 phút (Không k thời gian phát đề)
H
à tên thí
sinh:.............................................................................. SBD:.....................
Mã đề thi
Câu 1. Đồ thị hàm số
2
1
( )
3 2
y f x
x x
tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?
A. 4 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 2. Nghiệm của phương trình
3
log 2 1 3
x
A.
26
x
B.
13
x
C.
4
x
D.
8
x
Câu 3. Cho hàm s
( )
y f x
xác định trên
bảng biến thiên như hình vẽ. Hàm số đồng biến trên
khoảng nào?
A.
; 1

B.
2;

C.
1;2
D.
2;4
Câu 4. Cho
0; 1
a a
, tính
3
log (4 )
a
a
?
A.
1
log 4
3
a
B.
3 2log 2
a
C.
1
log 4
3
a
D.
3 2log 2
a
Câu 5. Tìm họ nguyên hàm của hàm số
3
( )
x
f x e
?
A.
3 1
( )
3 1
x
e
f x dx C
x
B.
3
1
( )
3
x
f x dx e C
C.
3
( )
x
f x dx e C
D.
3
( ) 3
x
f x dx e C
Câu 6. Cho
0
a
, tính
3
.
a a
?
A.
1
2
a
B.
3
2
a
C.
1
6
a
D.
2
3
a
Câu 7. Đồ thị hàm số
4 2
3 2
y x x
cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm?
A. 4 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 8. Tính đạo hàm của hàm số
5
log
y x
, với
0
x
A.
1
.ln 5
y
x
B.
1
y
x
C.
ln 5
y
x
D.
5
1
log
y
x
x
1
2
+
y'
0
+
0
y
+
2
4
Trang
2
/
6
Câu 9. Đồ thị hàm số nào dưới đây dạng như đường cong trong
hình bên?
A.
1
1
x
y
x
B.
1
1
x
y
x
C.
1
1
x
y
x
D.
1
1
x
y
x
Câu 10. Cho cấp số cộng
n
u
có số hạng đầu và số hạng thứ tư lần lượt là 2; 14. Tìm công sai
d
?
A.
4d
B.
3d
C.
3d
D.
4d
Câu 11. bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5?
A.
5
3
B.
3!
C.
3
5
A
D.
3
5
C
Câu 12. . Cho hàm số
( )y f x
xác định trên
bảng biến thiên như hình vẽ. Tìm điểm cực tiểu của
hàm số?
A.
2x
B.
1x
C.
1x
D.
2x
Câu 13. Tập nghiệm của phương trình
2
1
2 4
x
là
A.
1S  
B.
0S
C.
3S
D.
2S  
Câu 14. Tìm họ nguyên hàm của hàm số
3
( ) 4 2 1f x x x
?
A.
4 2
( )f x dx x x C
B.
4 2
( ) 4 2f x dx x x x C
C.
4 2
1 1
( )
4 2
f x dx x x x C
D.
4 2
( )fxdxxxxC
Câu 15. Cho hàm số
( )y f x
xác định liên tục trên
đạo hàm
2 3 4
'( ) ( 1) ( 2) ( 3)f x x x x x
.
Hàm số
( )f x
có bao nhiêu điểm cực trị?
A. 3 B. 4 C. 2 D. 1
Câu 16. Tính diện tích xung quanh của hình nón có bán kính đáy
3r
và chiều cao
4h
.
A.
21
B.
12
C.
24
D.
15
Câu 17. Cho hàm số
( )f x
có liên tục trên
thỏa mãn
2
0
3 ( ) 2sin 8f x x dx
. Tính
4
0
(2 )f x dx
.
A.
4
3
B.
2
C.
8
3
D.
1
Câu 18. Gọi
,M m
lần lưt giá trị lớn nhất và giá tr nhỏ nhất của hàm số
2
9y x x
. Tính
M m
?
A.
3 2 3
B.
3 2 3
C. 0 D.
3 2
x
-
2
-
1
2
+
y'
+
0
0
+
0
y
4
1
6
Trang
3
/
6
Câu 19. Chọn ngẫu nhiên ba số trong 40 số nguyên dương đầu tiên. Tính xác suất để ba số được chọn có tổng
chia hết cho 3.
A.
127
380
B.
9
95
C.
91
380
D.
31
95
Câu 20. Cho hình chóp đều
.
S ABCD
đáy là hình vuông cạnh
2
a
, cạnh bên bằng
3
a
. nh thể tích khối
chóp
.
S ABCD
?
A.
3
4 3
a
B.
3
4 3
3
a
C.
3
4
3
a
D.
3
4
a
Câu 21. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức
z
thỏa mãn:
3 1 2
z i i

có tọa độ là
A.
3; 4
B.
3;4
C.
4;3
D.
4; 3
Câu 22. Cho hình chóp
.
S ABCD
đáy hình vuông cạnh
a
,
SA ABCD
,
3
SA a
. Gọi
góc
giữa
SA
và mặt phẳng
SCD
. Tính
tan
.
A.
1
B.
6
3
C.
1
3
D.
3
Câu 23. Tập nghiệm của bất phương trình
2
3 3
tan cot
9 9
x x x
 
 
 
A.
1;3
S B.
;1 3;S
  
C.
1;3
S
D.
; 1 3;S
  
Câu 24. Cho hàm số
( )
y f x
liên tục trên
thỏa mãn:
2
1
( ) 5
f x dx
;
4
1
( ) 8
f x dx
. Tính
4
2
( ) 3
f x dx
?
A. 6 B. 9 C. 19 D. 3
Câu 25. Tìm số phức
z
biết:
(1 ) 3 2 6 3
i z i i
A.
3 2
i
B.
2
z i
C.
7 2
i
D.
2 4
i
Câu 26. Trong không gian
Oxyz
cho mặt cầu
2 2 2
( ): 4 2 6 2 0
S x y z x y z

. Tìm tọa độ tâm của
mặt cầu
( )
S
?
A.
4; 2;6
B.
2; 1;3
C.
4; 2; 6
D.
2;1; 3
Câu 27. Tính tích phân
4
0
cos2
xdx
?
A.
1
2
B.
1
2
C.
1
D.
1
Câu 28. Cho số phức
1 3
z i
. Tìm môđun của số phức
3 2 1
w i z
A. 13 B.
13
C.
10
D.
130
Câu 29. Tính thể tích khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng 4.
A.
64
B.
64
3
C.
16 3
D.
16 3
3
Câu 30. Tính thể tích khối trụ biết thiết diện qua trục là một hình vuông có cạnh bằng 8.
A.
128
3
B.
512
3
C.
128
D.
512
Câu 31. Hàm số nào sau đây không có cực trị
A.
2
4 5
y x x
B.
4 2
4 2
y x x

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường Lê Quý Đôn, Hà Nội được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Nhằm giúp các em học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT hiệu quả, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán trường Lê Quý Đôn, Hà Nội, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 1.776
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Xem thêm