Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên có đáp án

THI THỬ TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN - THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN
1
ĐỀ THI TH TT NGHIP THPT 2021 -ĐỀ 16
Câu 1. Cho hàm s
y f x
có bng biến thiên như sau:
Hàm s đã cho nghch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
;0
. B.
1;1
. C.
0;1
. D.
1;0
.
Câu 2. Nguyên hàm
cos2xdx
bng
A.
sin2xC
. B.
sin2xC
. C.
. D.
1
sin2
2
xC
.
Câu 3. Trong không gian
Oxyz
, cho phương trình
2 2 2 2
2 2 2 3 3 7 0x y z m y m z m
vi
m
tham s thc. bao nhiêu
s t nhiên
m
để phương trình đã cho là phương trình của mt mt cu?
A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.
Câu 4. Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
2;1;0 , 0; 1;4AB
. Mt phng trung trc ca AB là:
A.
2 3 0x y z
. B.
2 3 0x y z
. C.
2 4 0x y z
. D.
2 2 0xy
.
Câu 5. Cho hình lp phương
. ' ' ' 'ABCD A B C D
. Tính s đo góc giữa đường thng
AC
'AD
bng:
A.
0
60
. B.
0
90
. C.
0
45
. D.
0
30
.
Câu 6. Cho mt hình cu có din tích b mt bng
16
, bán kính khi cầu đã cho bằng:
A.
2
. B.
3
. C.
1
. D.
4
.
Câu 7. Cho hàm s
y f x
có đ th như hình vẽ sau:
Giá tr cc đi ca hàm s đã cho bằng
A.
2
. B.
1
. C.
2
. D.
1
.
THI THỬ TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN - THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN
2
Câu8 . Tim cận đứng ca đ th hàm s
31
2
x
y
x

có phương trình là
A.
2x 
. B.
2x
. C.
3x 
. D.
3x
.
Câu 9. m s nào dưới đây có bảng biến thiên như hình vẽ sau ?
x
y

20

0 0
+ +
y

1

3
A.
42
21y x x
. B.
32
31y x x
.
C.
32
31y x x
. D.
42
21y x x
.
Câu 10. Cho hai tích phân
5
2
d8f x x
2
5
d3g x x
. Tính
5
2
4 1 dI f x g x x


.
A.
11I 
. B.
3I
. C.
13I
. D.
27I
.
Câu 11. Trong không gian
Oxyz
, hình chiếu vuông góc của điểm
2;3;4A
lên mt phng tọa độ
Oxy
có ta đ
A.
2;3;0
. B.
2;0;4
. C.
2;0;0
. D.
0;3;4
.
Câu 12. Cho số phức
1
32zi
,
2
65zi
. Tìm số phức liên hợp của số phức
12
65z z z
A.
51 40zi
. B.
51 40zi
. C.
48 37zi
. D.
48 37zi
.
Câu 13. Điểm nào trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức
1 2 ?zi
A.
N
. B.
P
. C.
M
. D.
Q
.
Câu 14 . S giao điểm ca đưng cong
32
21y x x x
12yx
A.
3
. B.
0
. C.
1
. D.
2
.
Câu 15. Trong không gian Oxyz, cho mt phng
( ): 2 3 5 0P x y
. Véc nào sau đây một
véc tơ pháp tuyến ca mt phng
P
?
A.
4
2;3;5n
. B.
3
2;3;5n 
. C.
2
2; 3;5n 
. D.
1
2; 3;0n 
.
Câu 16. Giá trị của
3
0
dx
bằng
A.
2
. B.
1
. C.
0
. D.
3
.
Câu 17. Cho khối lăng trụ tam giác thể tích bằng
12
diện tích đáy bằng
3
. Chiều cao của
khối lăng trụ đã cho bằng
A.
12
. B.
8
. C.
3
. D.
4
.
THI THỬ TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN - THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN
3
Câu 18.
5
bạn học sinh trong đó hai bạn Lan Hồng. bao nhiêu cách xếp
5
học
sinh trên thành một hàng dọc sao cho hai bạn Lan và Hồng đứng cạnh nhau?
A.
48
. B.
120
. C.
24
. D.
6
.
Câu 19. Cho
a
,
b
hai s thc tha mãn
6 2 2a i bi
, vi
i
đơn vị o. Giá tr ca
ab
bng
A.
1
. B. 1. C.
4
. D. 5.
Câu 20. Cho khi chóp t giác đu tt c các cnh bng
2
. Th tích ca khối chóp đã cho
bng
A.
43
. B.
42
. C.
42
3
. D.
43
3
.
Câu 21. Tìm nghim của phương trình
2
log 1 3x 
.
A.
7x
. B.
9x
. C.
8x
. D.
10x
.
Câu 22. Hàm s
2
3
3
xx
y
có đo hàm là
A.
2
3
3 .ln3
xx
. B.
2
3
2 3 .3 .ln3
xx
x
. C.
2
3
2 3 .3
xx
x
. D.
2
31
2 3 .3
xx
x

.
Câu 23. Hàm s nào sau đây đồng biến trên ?
A.
3
21y x x
. B.
3
logyx
. C.
1
2
x
y



. D.
1
1
x
y
x
.
Câu 24. Cho hàm s
32
3 6 1 ( )y x x x C
. Viết phương trình tiếp tuyến ca đ th (C) biết
hoành độ tiếp điểm bng 1.
A.
34yx
. B.
37yx
. C.
35x
. D.
36yx
.
Câu 25. Cho hàm s
y f x
có bng biến thiên sau:
Phương trình
2fx
có bao nhiêu nghim?
A.
2
. B.
4
. C.
1
. D.
3
.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đáp án và lời giải chi tiết, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Nhằm giúp các em học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT hiệu quả, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 180
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Xem thêm