Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 Sở GD&ĐT Quảng Nam

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM
KỲ KHẢO CHẤT LƯỢNG HỌC SINH 12
NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: LỊCH S
đề: 501
Câu 1: Phong trào Cần vương mang tính chất một phong trào u nước theo
A. sự tự phát của nông dân. B. hệ tự tưởng sản.
C. xu hướng sản. D. hệ tưởng phong kiến.
Câu 2: Năm 1963, quân dân miền Nam Việt Nam giành thắng lợi trong trận
A. Bình Giã (Bà Rịa). B. Đồng Xoài (Bình Phước).
C. Ba Gia (Quảng Ngãi). D. Ấp Bắc (Mĩ Tho).
Câu 3: Sự kiện nào đánh dấu mốc m đầu thời lịch sử thế giới hiện đại?
A. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.
B. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.
C. Chủ nghĩa hội trở thành hệ thống trên thế giới.
D. Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi.
Câu 4: Chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc của Đảng Cộng Sản Đông Dương tại Hội nghị
tháng 5 1941 điểm khác so với Hội nghị tháng 11 1939?
A. Đặt vấn đề giải phóng dân tộc trong phạm vi từng nước.
B. Giành chính quyền bằng khởi nghĩa trang.
C. Đặt vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
D. Đẩy mạnh đấu tranh trang, tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền.
Câu 5: Điểm giống nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc
khởi thảo Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo
A. các giai đoạn cách mạng giai cấp lãnh đạo.
B. lực lượng giai cấp lãnh đạo.
C. xác định nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng.
D. thấy được mâu thuẫn bản nhất trong hội.
Câu 6: Chiến dịch chủ động tiến công đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc
kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 -1954)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. Biên giới thu đông năm 1950.
B. Điện Biên Phủ năm 1954.
C. Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân (1953 -1954).
D. Việt Bắc thu Đông m 1947.
Câu 7: Biến đổi lớn nhất Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai gì?
A. tốc độ phát triển kinh tế khá nhanh.
B. Thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
C. Mở rộng đối ngoại, hợp tác với các nước Đông Âu.
D. Từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập.
Câu 8: Quyết định của Hội nghị Ianta (2 1945) những thỏa thuận sau đó giữa ba cường
quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã trở thành khuôn khổ của một trận t thế giới mới
A. các nước thắng trận được hưởng nhiều quyền lợi sau chiến tranh.
B. xác lập trên toàn thế giới cục diện hai cực, hai phe.
C. đã dẫn tới thất bại của chủ nghĩa thực dân các thuộc địa.
D. đã phân chia xong phạm vi ảnh hưởng giữa các nước thắng trận.
Câu 9: Sự kiện ngày 11 09 2001 nước cho thấy
A. hòa bình, hợp tác không phải xu thế chủ đạo của quan hệ quốc tế.
B. cục diện hai cực trong quan hệ quốc tế chưa hoàn toàn chấm dứt.
C. nhân loại đang phải đối mặt với một nguy thách thức lớn.
D. tình trạng chiến tranh lạnh vẫn còn tiếp diễn nhiều nơi.
Câu 10: tinh thần cách mạng triệt để, ý thức kỉ luật cao, gắn với nền sản xuất hiện đại,
quan hệ gắn với nông dân. Đó đặc điểm của giai cấp nào Việt Nam?
A. Địa chủ phong kiến. B. Công nhân.
C. sản. D. Tiểu sản.
Câu 11: Nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo :
A. Mĩ. B. Trung Quốc. C. Liên D. Nhật Bản.
Câu 12: Tháng 10 -1930, Trần P chủ trì Hội nghị
A. Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 21.
B. thống nhất ba tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất.
C. Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam.
D. cấp cao ba nước Đông Dương (Việt Nam Lào Camphuchia).
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 13: Cuộc khởi nghĩa nào không thuộc phong trào Cần Vương chống Pháp nước ta ?
A. Hương Khê. B. Bãi Sậy. C. Yên Thế. D. Ba Đình.
Câu 14: Yếu t nào không phải nguyên nhân dẫn tới việc Liên tuyên bố chấm
dứt Chiến tranh lạnh ?
A. Kinh tế Liên lâm o khủng hoảng trì trệ.
B. Sự vươn lên mạnh mẽ của Nhật Bản Tây Âu.
C. Sự suy giảm về thế lực do chạy đua trang.
D. Sự tan của chế độ hội ch nghĩa Đông Âu.
Câu 15: Sự kiện nào đánh dấu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ( 1945 -1954) của
nhân dân ta kết thúc ?
A. Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được kết.
B. Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi.
C. Tên lính Pháp cuối cùng rút khỏi đảo Cát Bà.
D. Quân ta tiến vào tiếp quản thủ đô Nội.
Câu 16: Mục địch của Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai Việt Nam ?
A. Khai thác triệt để nguồn than cao su cho chính quốc.
B. Thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển theo hướng bản.
C. đắp thiệt hại cho Pháp trong lần khai thác thứ nhất.
D. đắp thiệt hại do chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra cho Pháp.
Câu 17: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh trang bùng nổ mạnh mẽ
Mỹ latinh, biến nơi đây thành
A. “Lục địa mới trỗi dậy”. B. “Lục địa mới bùng cháy”.
C. “Châu Mỹ thức tỉnh”. D. “Là cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc”.
Câu 18: Đâu là yếu t khách quan giúp Nhật Bản thêm cơ hội để phát triển đất nước trong
những năm 1950 1953 ?
A. Nhật Bản coi trọng nhân tố con người, xem đây nhân tố quyết định hàng đầu.
B. Nhật Bản được đơn đặt hàng quân sự của trong cuộc chiến tranh Triều Tiên.
C. Chi phí cho quốc phong thấp nên điều kiện tập trung vốn đầu cho kinh tế.
D. Các công ty của Nhật Bản năng động, tầm nhìn xa, quản tốt.
Câu 19: Nội dung quan trọng nhất của đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ III của Đảng
Lao động Việt Nam (9 1960) ?
A. Xây dựng nền kinh tế hội chủ nghĩa, ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018

Để giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 Sở GD&ĐT Quảng Nam, tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 Sở GD&ĐT Quảng Nam. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 642
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc gia môn Lịch sử

    Xem thêm