Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT Hưng Đạo - Hải Dương

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT HƯNG ĐẠO
ĐỀ THI THỬ
(Đề thi 05 trang)
KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: Khoa học tự nhiên; n: SINH HỌC
(Thời gian làm bài: 50 phút, không k thời gian phát đề )
ĐỀ A
Câu 1 :
                   
                   
                      
A.
            
B.
            
C.
           
D.
      
Câu 2 :
   
               
      
AB
ab
       
De
dE
    
                     
                     
             
AB
ab
De
dE
AB
ab
De
dE
  
                 
A.

B.

C.

D.

Câu 3 :
                 
                   
                     
             
A.

B.

C.

D.

Câu 4 :
            
A.
                  
B.
        
C.
          
D.
                    
Câu 5 :
                
A.

B.

C.

D.

Câu 6 :
   
A.
                 
B.
                 
C.
              
D.
                 
Câu 7 :
             
A.
                  
        
B.
                 
 
C.
                 
        
D.
                  
                
Câu 8 :
                     
A.
                   
  
B.
                    
            
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C.
                    

D.
                     
     
Câu 9 :
          
A.
  
B.
 
C.
   
D.
  

Câu 10 :
     
A.
     
B.
  
C.
  
D.
  
Câu 11 :
     không         
                    
 
               
               
              
            
              
   đúng 
A.
1
B.
4
C.
3
D.
2
Câu 12 :
           
                
                 
 
A.
     
B.
     
C.
     
D.
    
Câu 13 :
                       
        
     
     
A.
B.
C.
D.
Câu 14 :
          
          
          

        
A.
                 
B.
                   
C.
       
D.
               
Câu 15 :
                   
 
A.
                 
B.
                   
 
C.
             
D.
                    
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 16 :
                      
1                    
 
2                   
  
3                      
  
4                   
                
5                  
6                     
7                      
 
8                   
                
         sai
A.

B.

C.

D.

Câu 17 :
                    
A.
  
B.
 
C.
   
D.
  
Câu 18 :
       
       
A.

B.

C.

D.

Câu 19 :
                   
                   
                    
                      
              
A.

B.

C.

D.

Câu 20 :
         
A.
            
B.
            
C.
              

D.
            
Câu 21 :
           
A.
         
B.
            
C.
       
D.
         
Câu 22 :
        
A.

B.

C.

D.
  
Câu 23 :
                
A.
       
B.
      
C.
                      


Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT Hưng Đạo - Hải Dương, tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh thử sức.

---------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT Hưng Đạo - Hải Dương. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 139
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm