Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2017 - 2018 trường THPT chuyên Lê Khiết - Quãng Ngãi (Lần 1)

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2017 - 2018 trường THPT chuyên Lê Khiết - Quãng Ngãi (Lần 1), bộ tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Chi tiết Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Câu 1: Cho số phức z = (1+3i)(4 – i), z có phần thực là?

A. 4.

B. 1.

C. 11.

D. 7.

Câu 2: Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau.Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 3 và luôn chứa chữ số 0.

A. 5/81

B. 11/108

C. 11/162

D. 11/160

Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(2; -1;3). Mặt phẳng (P) đi qua A và song song với mặt phẳng (Q) : x + 2y – 3z + 2 = 0 có phương trình là?

A. x + 2y – 3z + 9 = 0

B. x + 2y – 3z – 7 = 0

C. x + 2y – 3z + 7 = 0

D. x + 2y – 3z – 9 = 0

Câu 4: lim x→0 ex -1/x bằng

A. + oo

B. 0

C. 1

D. -1

Câu 5: Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên như sau:

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán 2018

Hàm số y = f (x) đạt cực tiểu tại?

A. x = -1

B. x = 2

C. x = 0

D. x = -2

Câu 6: Tỉ lệ tăng dân số hàng năm của Nhật Bản là 0,2%. Năm 1998 dân số của Nhật Bản là 125932000. Vào năm nào thì dân số của Nhật sẽ là 150 000 000?

A. 2086.

B. 2084.

C. 2085.

D. 2087.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2017 - 2018 trường THPT chuyên Lê Khiết - Quãng Ngãi (Lần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 428
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm