Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Bình Phú, Bình Dương

Lời giải đề thi KSCL THPT Bình Phú
Ngày 1 tháng 6 năm 2020
Câu 1. Hàm số nào dưới đây nhiều cực trị nhất?
A. y = x
2
+ 2. B. y = ln(x) + 1.
C. y =
1
3
x
3
+
1
2
x
2
2x. D. y = x
4
x
2
+ 2x.
Lời giải
Xét từng đáp án
A. Hàm số y
0
= 2x nên số cực trị 1.
B. Hàm số không cực trị.
C. Hàm số y
0
= x
2
+ x 2 nên số cực trị 2.
D. Hàm số y
0
= 4x
3
2x + 2 nên số cực trị 1.
Chọn C .
1
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Câu 2. Cho tích phân
Z
1
2
xe
x
dx =
a
e
b
(với a, b các số nguyên). Giá trị của
biểu thức P = a
b
+ b
a
bằng
A. 3. B. 1. C. 8. D. 17.
Lời giải
Sử dụng nguyên hàm từng phần, ta
Z
xe
x
dx = xe
x
e
x
+ C
nên dễ dàng tính được tích phân đã cho 0e
1
(3)e
2
=
3
e
2
. Do đó a = 3, b = 2 và
P = 3
2
+ 2
3
= 17. Chọn D .
Câu 3. Số (2 + 2
10
)
2020
viết trong hệ thập phân bao nhiêu chữ số?
A. 6082. B. 6083. C. 2023. D. 2024.
Lời giải
Giả sử (2 + 2
10
)
2020
n chữ số, khi đó 10
n1
(2 + 2
10
)
2020
< 10
n
nên
n 1 2020 log(2 + 2
10
) 6082, 52 < n
(
n 1 6082
n 6083
n = 6083.
Chọn B .
Câu 4. Trong không gian Oxyz, bao nhiêu mặt phẳng đi qua gốc tọa độ O
và cắt mặt cầu (C) : x
2
+ y
2
+ z
2
+ 10x + 100y + 1000z 10000 = 0 tại nhiều
hơn một điểm?
A. 0. B. 1. C. 2. D. Vô số.
Lời giải
Với bất kỳ điểm nào trong không gian thì cũng đều tồn tại số mặt phẳng cắt (C)
tại nhiều hơn một điểm. đây, khi thay tọa độ O(0; 0; 0) vào vế trái của phương trình,
ta được 10000 < 0 chứng tỏ điểm O nằm trong mặt cầu, nhưng cũng không ảnh
hưởng đến kết quả bài toán.
2
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Chọn D .
Câu 5. Cho hàm số f (x) bậc ba hai điểm cực trị x
1
và x
2
. Hỏi bao
nhiêu số nguyên m để phương trình f(x) = m ba nghiệm thực phân biệt khi
f(x
1
) = 3 và f(x
2
) = 3?
A. 0. B. 1. C. 5. D. 7.
Lời giải
Để f(x) = m ba nghiệm phân biệt thì dựa vào sự tương giao giữa đồ thị y = f (x)
và y = m, ta cần 3 < m < 3. Do đó tất cả 5 giá trị m nguyên thỏa mãn.
Chọn C .
Câu 6. Cho số phức z = (1 i)
2020
+ (1 + i)
2020
, điểm biểu diễn số phức liên hợp
của z tọa độ là?
A. (2
1010
; 0). B. (2
1010
; 0). C. (2
1011
; 0). D. (2
1011
; 0).
Lời giải
Ta
z = (1 i)
2020
+ (1 + i)
2020
= (2i)
1010
+ (2i)
1010
= 2
1011
Như vậy ¯z = z = 2
1011
điểm biểu diễn (2
1011
; 0).
Chọn C .
Câu 7. Phương trình 2020log
2
x = log
x
2020
2 tất cả bao nhiêu nghiệm thực
A. 0. B. 1. C. 2. D. 4.
Lời giải
Điều kiện xác định x > 0, x 6= 1. Phương trình đã cho viết lại thành
2020log
2
x =
1
2020
log
x
2 2020
2
log
2
x =
1
log
2
x
(log
2
x)
2
=
1
2020
2
.
Do đó log
2
x =
1
2020
hoặc log
2
x =
1
2020
, thế nên phương trình hai nghiệm thực
phân biệt.
Chọn C .
3
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Bình Phú

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Bình Phú, Bình Dương vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Bình Phú, Bình Dương để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Bình Phú, Bình Dương, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 87
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm