Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Đặng Thai Mai, Thanh Hóa

Trang 1/6 - Mã đề thi 132
TRƯỜNG THPT ĐẶNG THAI MAI
NĂM HỌC 2019-2020
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1
MÔN TOÁN LỚP 12
Thời gian làm bài: 90 phút
(50 câu trắc nghiệm, 06 trang)
Mã đề : 132
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1: Với
a
là số thực dương tùy ý,
3
2
log
a
A.
2
1
log
3
a
B.
2
3 log a
C.
2
3log a
D.
2
1
log
3
a
Câu 2: Cho
a
là số thực tùy ý.
2
3
a
bằng
A.
a
B.
C.
D.
5
a
Câu 3: Thể tích của khối chóp có diện tích đáy
3
và chiều cao
3
A.
3
B.
1
C.
27
D.
9
Câu 4: Cho hàm số
f x
có bảng biến thiên như sau:
3
-1 -∞
+∞
-
+
-
0
0
0-2
+∞
f(
x
)
-∞
f'(
x
)
x
Hàm số đã cho đạt cực đại tại
A.
2
x
B.
1
x
C.
0
x
D.
3
x
Câu 5: Thể tích của khối lập phương cạnh bằng
1
A.
1
3
B.
1
C.
3
D.
3
Câu 6: Đường cao của khối chóp có điện tích đáy bằng
2
và thể tích bằng
4
A.
2
B.
8
C.
6
D.
3
Câu 7: Số cách xếp bốn học sinh ngồi vào một bàn dài là
A.
10
B.
1
C.
4
D.
24
Câu 8: Cho hàm số
f x
có đồ thị như hình vẽ bên. Điểm cực tiểu của đồ thị
hàm số đã cho là
A.
1
B.
1; 2
C.
1;2
D.
1
x
y
2
-2
-1
O
1
Câu 9: Cho cấp số nhân
n
u
1
2
u
2
6
u
. Công bội của cấp số nhân đó bằng
A.
2
B.
1
3
C.
6
D.
3
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/6 - Mã đề thi 132
Câu 10: Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên?
A.
4 2
2 1
y x x
B.
4 2
2 1
y x x
C.
4 2
2 1
y x x
D.
4 2
2 1
y x x
x
y
O
Câu 11: Cho hàm số
f x
có bẳng biến thiên như sau :
+
0
+∞
2
1
-1
-1
+∞
-
+
-
0
0
0-2 +∞
f(
x
)
-∞
f'(
x
)
x
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?
A.
2;0
B.
1;1
C.
;0

D.
0;

Câu 12: Cho khối chóp
.
S ABC
, gọi
, ,A B C
 
lần lượt là trung điểm các cạnh
, ,SA SB SC
(minh họa như hình vẽ bên). Tỉ số
.
.
S A B C
S ABC
V
V
bằng
A.
8
B.
2
C.
1
8
D.
1
2
C'
B'
A'
A
C
B
S
Câu 13: Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy
2
a
và chiều cao
a
A.
3
a
B.
3
3
a
C.
3
3a
D.
3
2a
Câu 14: Phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
2 1
1
x
y
x
A.
1
x
B.
2
x
C.
2
x
D.
1x
Câu 15: Tập xác định của hàm số
2
y x
A.
0\
B.
C.
;0

D.
0;

Câu 16: Hàm số
3 2
3 1
y x x
nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?
A.
2;0
B.
2;

C.
0;2
D.
; 2
Câu 17: Đạo hàm của hàm số
1
3
3 1
y x
A.
2
3
3
3 1
x
B.
3
1
3 1
x
C.
2
3
1
3 1
x
D.
2
3
1
3 3 1
x
Câu 18: Cho hàm số
f x
có bẳng biến thiên như sau :
+∞
-2
+∞
0
1
0
2-1
++
-
+∞
-∞
f(
x
)
f '(
x
)
x
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/6 - Mã đề thi 132
Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là
A.
3
B.
4
C.
2
D.
1
Câu 19: Cho khối lăng trụ đứng
.
ABC A B C
có đáy là tam giác đều và có tất cả
các cạnh bằng
a
(minh họa như hình vẽ bên). Thể tích của khối lăng trụ đã cho
A.
3
3
2
a
B.
3
3
12
a
C.
3
3
4
a
D.
3
3
6
a
C'
B'
A
C
B
A'
Câu 20: Cho tứ diện
OABC
,OA OB
OC
đôi một vuông góc (minh họa
như hình vẽ bên). Biết
,OA OB OC a
khoảng cách từ điểm
O
đến mặt
phẳng
ABC
bằng
A.
3
a
B.
3
3
a
C.
3a
D.
3a
C
O
B
A
Câu 21: Tập xác định của hàm số
2
3
1
y x
A.
1;

B.
0;

C.
D.
1\
Câu 22: Cho số thực dương
.a
Biểu thức
1
3
.a a
được viết dưới dạng lũy thừa cơ số
a
A.
5
6
a
B.
6
5
a
C.
2
5
a
D.
1
6
a
Câu 23: Giá trị lớn nhất của hàm số
3
3f x x x
trên đoạn
2;0
bằng
A.
4
B.
14
C.
D.
4
Câu 24: Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ bên
A.
4
3
y x
B.
3
y x
C.
3
4
y x
D.
3
4
y x
Câu 25: Cho hai số thực dương
a
b
thỏa mãn
2
9.
a b
Giá trị của
3 3
2log loga b
bằng
A.
9
B.
3
C.
1
D.
2
Câu 26: Cho hàm số
f x
có đạo hàm
1 , .
f x x x x
Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
A.
2
B.
0
C.
3
D.
1
Câu 27: Cho khối tứ diện
OABC
, ,OA OB OC
đôi một vuông góc và
, 2 , 3OA a OB a OC a
(minh họa như hình vẽ bên). Thể tích của khối
tứ diện là
A.
3
2a
B.
3
3a
C.
3
6a
D.
C
O
B
A
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Đặng Thai Mai

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Đặng Thai Mai, Thanh Hóa để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Đặng Thai Mai, Thanh Hóa vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 50 câu trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Đặng Thai Mai, Thanh Hóa, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 281
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm