Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Đông Sơn 1, Thanh Hóa

VnDoc.com - Tải tài liệu, biểu mẫu, vbpl miễn phí
Trang 1/7 - đề thi 721
TRƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN 1
ĐỀ THI KSCL LẦN 1
NĂM HỌC 2019 2020
MÔN TOÁN: LỚP 12
Thời gian làm bài: 90 phút
(50 câu trắc nghiệm)
Đề thi gồm 05 trang
đề thi 721
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:.................................................................................................................................
Câu 1: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ
Oxy
, cho hai điểm
2; 5A
4;1B
. Tọa độ trung điểm
I
của đoạn thẳng
là:
A.
1; 3I
.
B.
3; 2I
.
C.
3;2I
.
D.
1;3I
.
Câu 2: Với
a
b
hai số thực dương,
1a
. Giá trị của
3
log
a
b
a
bằng
A.
3
b
.
B.
1
3
b
.
C.
1
3
b
.
D.
3b
.
Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
cho hình bình hành
ABCE
với
(3;1;2); (1;0;1); (2;3;0)A B C
.
Tọa độ đỉnh
E
là:
A.
(4;4;1)E
.
B.
(0;2; 1)E
.
C.
(1;3; 1)E
.
D.
(1;1;2)E
.
Câu 4: Tính thể tích
V
của khối chóp đáy nh vuông cạnh
2a
chiều cao
3a
A.
3
4
.
3
V a
B.
3
2 .V a
C.
3
12 .V a
D.
3
4 .V a
Câu 5: Diện tích xung quanh hình trụ bằng:
A. Tích của chu vi đáy với độ i đường cao của nó.
B. Một nửa tích của chu vi đáy với độ dài đường cao của nó.
C. Một nửa tích của chu vi đáy với độ dài đường sinh của nó.
D. Tích của nửa chu vi đáy với độ dài đường sinh của nó.
Câu 6: Một hình nón đường sinh bằng 5a bán kính đáy bằng 4a. Thể tích của khối nón bằng:
A.
3
5 a
.
B.
3
16 a
.
C.
3
9 a
.
D.
3
15 a
.
Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu
2 2 2
S : x 3 y 1 z 2 8.
Khi đó
tâm I bán kính R của mặt cầu
A.
I 3; 1; 2 ,R 4
.
B.
I 3; 1; 2 ,R 2 2
.
C.
I 3;1;2 ,R 2 2
.
D.
I 3;1;2 ,R 4
.
Câu 8: Tp nghiệm của phương trình
3
sin
4 2
x
A.
5
2 , 2 |
12 12
S k k k Z
.
B.
7
2 , 2 |
12 12
S k k k Z
.
C.
5
2 , 2 |
12 12
S k k k Z
.
D.
5
2 , 2 |
12 12
S k k k Z
.
Câu 9: Cho hàm số
( )
y f x=
liên tục trên
R
bảng biến thiên như sau:
Ngày thi:
VnDoc.com - Tải tài liệu, biểu mẫu, vbpl miễn phí
Trang 2/7 - đề thi 721
Phương trình
( )
4f x =
bao nhiêu nghiệm thực?
A.
3
.
B.
4
.
C.
2
.
D.
0
.
Câu 10: Tp nghiệm
S
của bất phương trình
2
log 1 3x
A.
1;10S
.
B.
;9S 
.
C.
;10S 
.
D.
1;9S
.
Câu 11: Họ nguyên hàm của hàm số
2 2x
f x e x
A.
2 3
2 3
x
e x
F x C
.
B.
2 3x
F x e x C
.
C.
2
2 2
x
F x e x C
.
D.
3
2
3
x
x
F x e C
.
Câu 12: Cho tp hợp
M
30
phần tử. Số tp con gồm
5
phần tử của
M
A.
5
30
.
B.
4
30
A
.
C.
5
30
C
.
D.
5
30
.
Câu 13: Đường cong trong hình vẽ bên đồ thị của hàm số nào sau đây?.
A.
3
2 2y x x= - +
.
B.
3
3 2y x x= - + +
.
C.
3
3 2y x x= - +
.
D.
3
3 2y x x= + +
.
Câu 14: Hàm số
4 2
2y x x= -
đồ thị hình nào dưới đây?
A.
B.
VnDoc.com - Tải tài liệu, biểu mẫu, vbpl miễn phí
Trang 3/7 - đề thi 721
C.
D.
Câu 15: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số
3 2
2 4 1f x x x x
trên đoạn
1;3 .
A.
1;3
max 2f x
.
B.
1;3
max 7f x
.
C.
1;3
max 4f x
.
D.
1;3
67
max
27
f x
.
Câu 16: Công thức tính thể tích V của khối cầu n kính bằng R
A.
2
V 4 R
.
B.
2
4
V R
3
.
C.
3
4
V R
3
.
D.
3
V R
.
Câu 17: Phương trình
2
log log 2 0x x
bao nhiêu nghiệm?
A.
4
.
B.
2
.
C.
3
.
D.
1
.
Câu 18: Cho số thực
x
số thực
0y ¹
tuỳ ý. Mệnh đề nào dưới đây sai?
A.
3 .3 3
x y x y+
=
.
B.
( )
2.7 2 .7
x
x x
=
.
C.
4
4
4
x
x
y
y
=
.
D.
( ) ( )
5 5
y x
x y
=
.
Câu 19: Đặt
2
1
2 1I mx dx
,
m
tham số thực. Tìm
m
để
4I
.
A.
2m
.
B.
2m
.
C.
1m
.
D.
1m
.
Câu 20: Tổng lp phương các nghiệm thực của phương trình
2
4 5
3 9
x x
A. 25.
B. 26.
C. 27.
D. 28.
Câu 21: Phương trình
2 1
9 6 2
x x x
bao nhiêu nghiệm âm?
A.
3
B.
2
.
C.
1
.
D.
0
.
Câu 22: Biết rằng đồ thị hàm số
1
2
ax
y
bx
+
=
-
tiệm cn đứng
2x =
tiệm cn ngang
3y =
. Hiệu
2a b-
giá trị
A.
5
.
B.
1
.
C.
0
.
D.
4
.
Câu 23: Cho
4
0
( )d 2018f x x
. Tính tích phân
2
0
(2 ) (4 2 ) dI f x f x x
A.
2018I
.
B.
0I
.
C.
1009I
.
D.
4036I
.
Câu 24: Cho
f x
hàm số chẵn, liên tục trên
R
. Biết rằng
2
1
d 8f x x
3
1
2 d 3f x x
. Tính tích
phân
6
1
df x x
.
A.
5
.
B.
2
.
C.
11
.
D.
14
.
Câu 25: Tìm tất cả các giá trị của tham số
m
để hàm số
2
1
x m
y
x
nghịch biến trên từng khoảng xác
định của nó.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Đông Sơn 1

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Đông Sơn 1, Thanh Hóa để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Đông Sơn 1, Thanh Hóa vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tải về tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Đông Sơn 1, Thanh Hóa, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 118
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thư viện Đề thi Xem thêm