Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT Gia Bình số 1 - Bắc Ninh

VnDoc xin giới thiệu tới thầy cô và các bạn học sinh Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT Gia Bình số 1 - Bắc Ninh, tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi thử Toán có đáp án.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Chi tiết Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Câu 1: Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = cos x là?

A . cos x + C

B . sin x + C

C. -cos x + C

D. -sin x + C

Câu 2: Cho hàm số y = f(x) liên tục và nhận giá trị âm trên đoạn [a;b]. Gọi D là miền hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số, trục hoành các đường thẳng x = a; x = b (a<b). Diện tích của D được cho bởi công thức nào dưới đây?

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Câu 3: Cho một khối trụ có độ dài đường sinh bằng 10, biết thể tích của khối trụ bằng 90\pi. Diện tích xung quanh của khối trụ là:

A. 60\pi

B. 78\pi

C. 81\pi

D. 90\pi

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT Gia Bình số 1 - Bắc Ninh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 204
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm