Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT Nghèn - Hà Tĩnh (Lần 1)

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT Nghèn - Hà Tĩnh (Lần 1), nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Chi tiết Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Câu 1: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB = a, BC = a\sqrt{3}, hình chiếu của A' xuống mặt đáy (ABC) là trung điểm H của đoạn AC. Biết thể tích khối lăng trụ đã cho là a3\sqrt{3}/6. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (A'BC).

Chi tiết Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Câu 2: Một người gửi ngân hàng 100 triệu theo thể thức lãi kép, lãi suất 0, 5% một tháng. Sau ít nhất bao nhiêu tháng, người đó có nhiều hơn 125 triệu? (Giả sử rằng lãi suất hàng tháng không thay đổi)?

A. 44 tháng.

B. 47 tháng.

C. 45 tháng.

D. 46 tháng.

Câu 3: Phương trình log2 (4x + 3) - log2 (x -1) = m có nghiệm khi và chỉ khi?

A. m > 4

B. 2 < m < 3

C. 0 < m < 2

D. m > 2

Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho các điểm A(3;1; -4), B (2;1- 2), C (1;1; -3) . Tìm tọa độ điểm M ∈ Ox sao cho ΙMA + MB + MCΙ đạt giá trị nhỏ nhất.

A. M (2; 0; 0)

B. M (-2; 0; 0)

C. M (6; 0; 0)

D. M (0; 2; 0)

Câu 5: Biết rằng tất cả các giá trị của m để phương trình 4\sqrt{6+x-x^2} - 3x = m(\sqrt{x+2} + 2\sqrt{3-x}) có nghiệm là [a;b] với a, b ∈ R. Tính giá trị của a\sqrt{5}/5+ b?

A. 3/5

B. 2\sqrt{5}/5

C. 2/5

D. \sqrt{5}/5

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT Nghèn - Hà Tĩnh (Lần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 255
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm