Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý lần 3 năm 2015 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý lần 3 năm 2015 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh có đáp án kèm theo. Tài liệu này giúp các bạn luyện tập, thử sức trước các kì thi quan trọng sắp tới. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi thử đại học lần 1 môn Lý năm 2015 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh

Đề thi thử ĐH 2015 môn Lý lần 2 của THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh

Sở GD& ĐT Bắc Ninh
TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN

ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 132

(Cho: h = 6,625.10-34Js; c = 3.108m/s; g = π2 = 10m/s2; NA =6,02.1023 mol-1; 1u =1,66055.10-27kg)

Họ, tên thí sinh:.............................................................. Số báo danh: ...................

Câu 1: Chiếu các bức xạ điện từ: Tia X, tia tử ngoại, bức xạ vàng, bức xạ tím vào dung dịch fluorexein là chất phát quang ánh sáng màu lục. Số bức xạ có thể gây ra hiện tượng quang phát quang là

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 2: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 60 Ω , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp theo thứ tự L, R, C. Lần lượt đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào các đoạn mạch nối tiếp RL hoặc RC thì biểu thức cường độ dòng điện trong mạch lần lượt là: i1 = √2cos(100πt - π/12) (A) và i2 = √2cos(100πt + 7π/12) (A). Nếu đặt điện áp trên vào hai dầu mạch LRC nối tiếp thì dòng điện qua mạch có biểu thức:

A. i = 2√2 cos(100πt + π/3) (A) B. i = 2 cos(100πt + π/3) (A)

C. i = 2√2 cos(100πt + π/4) (A) D. i = 2 cos(100πt + π/4) (A)

Câu 3: Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây sai?

A. Siêu âm có tần số lớn hơn 20000 Hz

B. Hạ âm có tần số nhỏ hơn 16 Hz

C. Đơn vị của mức cường độ âm là W/m2

D. Sóng âm không truyền được trong chân không

Câu 4: Chọn phát biểu SAI?

A. Phản ứng nhiệt hạch là quá trình trong đó hai hay nhiều hạt nhân nhẹ hợp lại thành một hạt nhân nặng hơn.

B. Phản ứng phân hạch là sự vỡ của một hạt nhân nặng thành hai hạt nhân trung bình (kèm theo một vài notron phát ra)

C. Năng lượng nhiệt hạch trên Trái đất, với những ưu việt không gâygây ô nhiễm (sạch) và nguyên liệu dồi dào đang là nguồn năng lượng của thế kỉ XXI.

D. Phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch đều là các phản ứng thu năng lượng.

Câu 5: Chiếu vào mặt bên của một lăng kính có góc chiết quang A = 600 một chùm tia sáng trắng hẹp. Biết góc lệch của tia màu vàng là cực tiểu. Chiết suất của lăng kính đối với tia vàng là nv = 1,52 và tia tím nt = 1,54. Góc lệch của tia màu tím là

A. 43,860 B. 48,500 C. 36,840. D. 40,720

Câu 6: Vật nặng của con lắc lò xo dao động điều hòa có vận tốc cực đại bằng 3m/s và gia tốc cực đại bằng 30π (m/s2). Thời điểm ban đầu vật có vận tốc 1,5m/s và thế năng đang tăng. Hỏi vào thời điểm nào sau đây vật có gia tốc bằng 15π (m/s2):

A. 0,10s; B. 0,15s; C. 0,20s D. 0,05s;

Câu 7: Hai con lắc đơn thực hiện dao động điều hòa tại cùng 1 địa điểm trên mặt đất, cùng khối lượng và cùng năng lượng, con lắc 1 có chiều dài L1=1m và biên độ góc là α01,của con lắc 2 là L2=1,44m, biên độ góc là α02 .tỉ số biên độ góc α0102 là:

A. 0,69 B. 1,44 C. 1,2 D. 0,83

Câu 8: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là uA =3cos(40πt+π/6)cm và uB=4cos(40πt + 2π/3) (cm). Cho biết tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. Một đường tròn có tâm là trung điểm của AB, nằm trên mặt nước, có bán kính R=4cm. Giả sử biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Số điểm dao động với biên độ 5 cm có trên đường tròn là

A. 30 B. 32 C. 34 D. 36

Câu 9: Một vật dao động cưỡng bức do tác dụng của ngoại lực F = 0,5cos10πt (F tính bằng N, t tính bằng s). Vật dao động với

A. tần số góc 10 rad/s B. chu kì 2 s C. biên độ 0,5 m D. tần số 5 Hz

Câu 10: Mức năng lượng của các trạng thái dừng trong nguyên tử hiđrô En = -13,6/n2 (eV); với n = 1, 2, 3... Một electron có động năng bằng 12,6 eV đến va chạm với nguyên tử hiđrô đứng yên, ở trạng thái cơ bản. Sau va chạm nguyên tử hiđrô vẫn đứng yên nhưng chuyển lên mức kích thích đầu tiên. Động năng của electron sau va chạm là

A. 2,4 eV. B. 1,2 eV. C. 10,2 eV. D. 3,2 eV.

Câu 11: Một máy biến áp lý tưởng gồm một cuộn sơ cấp và hai cuộn thứ cấp. Cuộn sơ cấp có số vòng N1 = 1320 vòng, điện áp hiệu dụng U1 = 220V. Cuộn thứ cấp thứ nhất có giá trị hiệu dụng U2 = 10V, I2 = 0,5A; Cuộn thứ cấp thứ 2 có số vòng dây N3 = 25 vòng và I3 = 1,2A. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn sơ cấp là:

A. I1 = 0,035A B. I1 = 0,045A C. I1 = 0,023A D. I1 = 0,055A

Câu 12: Thứ tự giảm dần về khả năng đâm xuyên của các tia α, β, γ là

A. γ, β, α B. α, β, γ C. α, γ, β D. γ, α, β

Câu 13: Chọn câu sai.

A. Phản ứng hạt nhân dây chuyền được thực hiện trong các lò phản ứng hạt nhân.

B. Lò phản ứng hạt nhân có các thanh nhiên liệu (urani) đã được làm giàu đặt xen kẽ trong chất làm chậm nơtron.

C. Có các ống tải nhiệt và làm lạnh để truyền năng lượng của lò ra chạy tua bin.

D. Trong lò phản ứng hạt nhân có các thanh điều khiển để đảm bảo cho hệ số nhân nơtron lớn hơn

Câu 14: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có điện trở thuần, giữa hai điểm M và N chỉ có cuộn dây, giữa 2 điểm N và B chỉ có tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp 175 V – 50 Hz thì điện áp hiệu dụng trên đoạn AM là 25 (V), trên đoạn MN là 25 (V) và trên đoạn NB là 175 (V). Hệ số công suất của toàn mạch là:

A. 1/5. B. 1/25. C. 7/25. D. 1/7.

Câu 15: Chiếu bức xạ có bước sóng λ vào catốt của tế bào quang điện, dòng quang điện triệt tiêu khi hiệu điện thế hãm là 4V. Nếu đặt vào hai cực của tế bào quang điện điện áp xoay chiều u = 8cos100πt (V) thì thời gian dòng điện chạy qua đèn trong 1 phút là:

A. 30s. B. 20s. C. 40s. D. 45s

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý

1

C

11

B

21

C

31

C

41

A

2

C

12

A

22

A

32

A

42

D

3

C

13

D

23

B

33

C

43

B

4

D

14

C

24

D

34

B

44

B

5

D

15

C

25

B

35

C

45

B

6

B

16

D

26

B

36

C

46

C

7

C

17

D

27

A

37

C

47

B

8

B

18

B

28

C

38

C

48

C

9

D

19

C

29

C

39

C

49

C

10

A

20

D

30

D

40

B

50

B

Đánh giá bài viết
1 1.027
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Lý khối A Xem thêm