Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Vật lý trường THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Vật lý trường THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, có đáp án kèm theo. Tài liệu này giúp các bạn tự luyện tập và kiểm tra lại kiến thức đã học, nhằm đạt kết quả tốt trong các kì thi sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 4 năm 2015 môn Vật lý trường THPT Chuyên Bắc Ninh, Bắc Ninh

TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM 2015

Môn: VẬT LÍ

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 357

Họ, tên thí sinh: …………………………………

Số báo danh: …………………………………….

Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 J; khối lượng của electron m = 9,1.10-31 kg; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; gia tốc trọng trường g = 10 m/s2.

Câu 1: Một xe máy chuyển động thẳng đều trên đường lát gạch. Cứ 15 m trên đường có 1 rãnh. Chu kì dao động riêng của khung xe trên các lò xo giảm xóc là 1,5 s. Xe bị xóc mạnh nhất khi tốc độ xe khoảng

A. 22,5 km/h. B. 81 km/h. C. 10 km/h. D. 36 km/h.

Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa với tần số góc 10 rad/s. Chu kì dao động là

A. 0,10 s. B. 0,63 s. C. 1,59 s. D. 5,00 s.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây về tia tử ngoại là sai?

A. Có thể làm một số chất phát quang. B. Không có khả năng chiếu sáng.

C. Có khả năng làm ion hóa không khí. D. Không có tác dụng nhiệt.

Câu 4: Một con lăc đơn có gồm vật nhỏ có khối lượng m = 20 g và sợi dây nhẹ có chiều dài l = 60 cm dao động không ma sát. Lấy π = 3,14. Vật nặng tích điện âm q = - 4 μC và con lắc đặt trong điện trường đều mà véc tơ cường độ điện trường có độ lớn E = 5000 V/m và hướng thẳng đứng xuống dưới. Chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn là

A. 1,54 s. B. 1,47 s. C. 2,69 s. D. 1,62 s.

Câu 5: Một sóng cơ lan truyền trong môi trường đồng chất, đẳng hướng với tần số 20 Hz. Tốc độ truyền sóng trong môi trường là 25 cm/s. Bước sóng là

A. 5,0 m. B. 1,25 cm. C. 5,0 cm. D. 0,8 cm.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây về sóng điện từ là đúng?

A. Sóng điện từ không thể giao thoa.

B. Sóng điện từ là sóng ngang.

C. Sóng điện từ là sóng dọc.

D. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.

Câu 7: Hiệu điện thế hai đầu ống phát tia X tăng 2000 V thì tốc độ electron khi đập vào anot tăng 8000 km/s. Hiệu điện thế ban đầu của ống gần với giá trị nào nhất sau đây?

A. 8,5 KV. B. 4,5 KV. C. 2,5 KV. D. 6,5 KV.

Câu 8: Một chất điểm dao động điều hoà không ma sát dọc theo trục Ox. Biết rằng trong quá trình khảo sát chất điểm chưa đổi chiều chuyển động. Khi vừa rời khỏi vị trí cân bằng một đoạn s thì động năng của chất điểm là 65,5 mJ. Đi tiếp một đoạn s thì động năng của chất điểm chỉ còn 55 mJ. Nếu chất điểm đi thêm một đoạn s thì động năng của nó là

A. 34,0 mJ. B. 53,25 mJ. C. 44,5 mJ. D. 37,5 mJ.

Câu 9: Điện năng được truyền tải trên đường dây một pha có điện trở R không đổi với công suất truyền đi là P và điện áp truyền tải là U thì hiệu suất truyền tải điện năng là 80%. Nếu tăng công suất truyền đi lên 1,5 lần và tăng điện áp truyền tải lên 2,5 lần thì hiệu suất truyền tải là

A. 92,8%. B. 96,8%. C. 95,2%. D. 97,9%.

Câu 10: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 2cos(10t + π/2). Gốc thời gian t = 0 được chọn lúc

A. chất điểm qua vị trí cân bằng theo chiều dương.

B. chất điểm qua vị trí cân bằng theo chiều âm.

C. chất điểm qua vị trí biên âm.

D. chất điểm qua vị trí biên dương.

Câu 11: Cho phản ứng hạt nhân p + 73Li → 2α + 18 MeV. Hạt nhân Li ban đầu đứng yên, hạt protôn có động năng 6,0 MeV. Hai hạt anpha sinh ra sau phản ứng có cùng độ năng và bay theo các hướng hợp với nhau một góc φ. Lấy khối lượng của các hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của chúng khi tính động năng. Giá trị của φ xấp xỉ khoảng

A. 160o. B. 41o. C. 20o. D. 94o.

Câu 12: Một âm La của đàn ghi ta và một âm La của đàn piano luôn khác nhau về

A. âm sắc. B. cường độ âm. C. độ to. D. độ cao.

Câu 13: Phát biểu nào sau đây về dao động tắt dần là sai?

A. Cơ năng dao động giảm dần theo thời gian.

B. Tốc độ dao động giảm dần theo thời gian.

C. Dao động tắt dần càng nhanh nếu lực cản của môi trường càng lớn.

D. Đồ thị li độ theo thời gian của vật không có tính tuần hoàn.

Câu 14: Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hidrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo P về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôton ứng với bức xạ có tần số f1. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo P về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn ứng với bức xạ có tần số f2. Nếu êlectron chuyển từ quỹ đạo L về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn ứng với bức xạ có tần số

Câu 15: Trong một phản ứng hạt nhân thu năng lượng, tổng khối lượng của các hạt tham gia phản ứng

A. giảm. B. được bảo toàn.

C. tăng. D. tăng hoặc giảm tùy theo phản ứng.

Câu 16: Một khung dây quay đều với tốc độ góc ω quanh trục quay trong mặt phẳng khung dây trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay. Suất điện động trong khung có biểu thức e = Eocos(ωt + π/3) V với Eo > 0. Lúc t = 0 thì véc tơ pháp tuyến mặt phẳng khung dây hợp với véc tơ cảm ứng từ một góc

A. 60o. B. 30o. C. 90o. D. 150o.

Câu 17: Sợi dây A, B nằm ngang song song với mặt đất có đầu B buộc chặt. Đầu A gắn với nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng thì sau một thời gian trên AB có sóng dừng ổn định. Khoảng cách giữa hai bụng sóng luôn song song với mặt đất bằng

A. một số nguyên lần nửa bước sóng. B. một số nguyên lần bước sóng.

C. một số nguyên lần một phần tư bước sóng. D. một số bán nguyên lần bước sóng.

Câu 18: Một sợi Ox dây căng thẳng nằm ngang rất dài, trên sợi dây có hai điểm M, N có OM - ON = d. Cho đầu O của dây dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tạo ra sóng ngang lan truyền trên sợi dây. Biết bước sóng là Xét thời điểm M đang đi lên qua vị trí cao hơn vị trí cân bằng thì điểm N:

A. đang đi lên qua vị trí cao hơn vị trí cân bằng.

B. đang đi xuống qua vị trí thấp hơn vị trí cân bằng.

C. đang đi lên qua vị trí thấp hơn vị trí cân bằng.

D. đang đi xuống qua vị trí cao hơn vị trí cân bằng.

Câu 19: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một tụ điện thì cường độ dòng điện tức thời trong mạch

A. sớm pha π/2so với điện áp hai đầu mạch. B. trễ pha π/2 so với điện áp hai đầu mạch.

C. cùng pha so với điện áp hai đầu mạch. D. ngược pha so với điện áp hai đầu mạch.

Câu 20: Trong thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe sáng là 1,5mm và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Chiếu vào hai khe một chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng 450nm. Bề rộng miền giao thoa là 1cm. Số vân sáng, vân tối trên miền giao thoa lần lượt là:

A. 17; 18. B. 17; 16. C. 9; 8. D. 9; 10.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý

1D; 2B; 3D; 4D; 5B; 6B; 7B; 8D; 9C; 10B

11A; 12A; 13B; 14C; 15C; 16D; 17B; 18C; 19A; 20B

21D; 22A; 23B; 24C; 25B; 26C; 27C; 28C; 29A; 30B

31D; 32B; 33A; 34A; 35D; 36B; 37B; 38A; 39B; 40C

41B; 42D; 43B; 44D; 45D; 46D; 47A; 48D; 49A; 50D.

Đánh giá bài viết
3 1.954
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Lý khối A Xem thêm