Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT Lê Qúy Đôn - Quảng Trị (Lần 1)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
            
  Năng lượng phôtôn của:
 tia hồng ngoại lớn hơn của tia tử ngoại.
 tia tử ngoại nhỏ hơn của ánh sáng nhìn thấy.
 tia X lớn hơn của tia tử ngoại.
 tia X nhỏ n của ánh sáng nhìn thấy.
  Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp S
1
S
2
dao động cùng pha với chu 0,05s. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước 80 cm/s.
Điểm M cách S
1
S
2
những khoảng lần lượt d
1
d
2
nào dưới đây sẽ dao động với biên độ
cực tiểu?
 d
1
= 15cm d
2
= 25cm.  d
1
= 28cm d
2
= 20cm.
 d
1
= 25cm d
2
= 20cm.  d
1
= 22cm d
2
= 26cm.
  Xét các nguyên t hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Trong cùng một khoảng thời gian,
quãng đường êlectron đi được khi chuyển động trên quỹ đạo M khi chuyển động trên
quỹ đạo P lần lượt s
M
s
P
. Tỉ số s
M
/s
P
giá trị bằng:
 1/2  2  
  Một nguồn O phát sóng dao động theo phương trình:
2cos(20 )
3
u t
trong đó
u (mm), t(s) ). Biết sóng truyền theo đường thẳng Ox với tốc độ không đổi 1m/s. Gọi M
một điểm trên đường truyền sóng cách O một khoảng 42,5 cm. Trong khoảng từ O đến M
bao nhiêu điểm dao động lệch pha π/6 so với nguồn O?
 8  4  9  5
  Khi tăng điện trở mạch ngoài lên 2 lần thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện
tăng lên 10%. Tính hiệu suất của nguồn điện khi chưa tăng điện trở mạch ngoài.
 72%.  62%.  92%.  82%.
  Trong ống Cu-lít-giơ (ống tia X), hiệu điện thế giữa anốt catốt 15 kV, cường độ
dòng điện chạy qua ống 20 mA. Biết rằng 99% động năng của chùm êlectron đến anốt
chuyển hóa thành nhiệt, bỏ qua động năng của các êlectron khi vừa bứt ra khỏi catốt. Nhiệt
lượng tỏa ra trong một phút là:
 18 kJ.  20 kJ.  17,82 kJ.  1800 J.
  Khi chiếu một ánh sáng kích thích vào một chất lỏng thì chất lỏng này phát ánh sáng
huỳnh quang màu vàng. Ánh sáng kích thích đó không thể ánh sáng:
 màu lam.  màu chàm.  màu đỏ.  màu tím.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
  Cho một chùm sáng trắng hẹp chiếu từ không khí tới mặt trên của một tấm thủy tinh
theo phương xiên góc Hiện tượng nào sau đây không xảy ra bề mặt :
 Phản xạ toàn phần.  Tán sắc.  Phản xạ.  Khúc xạ.
  Đối với sóng âm, khi cường độ âm tăng lên 2 lần thì mức cường độ âm tăng thêm:
 2 dB  102 dB  lg2 dB  10lg2 dB
  Máy biến áp thiết bị dùng để biến đổi:
 điện áp xoay chiều.
 công suất điện xoay chiều.
 hệ số công suất của mạch điện xoay chiều.
 điện áp tần số của dòng điện xoay chiều.
  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng bước
sóng biến thiên liên tục từ 415 nm đến 760 nm.Trên màn quan sát, tại điểm N đúng ba bức
xạ cho vân sáng một trong ba bức xạ đó bức xạ màu vàng bước sóng 580 nm. Bước
sóng của một trong hai bức xạ còn lại thể nhận giá trị nào sau đây?
 752 nm.  725 nm.  620 nm.  480 nm.
  Đặt một điện áp xoay chiều
2 cos(100 )u U t
(U không đổi) vào hai đầu đoạn
mạch nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện điện dung C cuộn cảm điện trở r =
10 2 Ω
, hệ số tự cảm L biến thiên. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của công suất tiêu thụ
trên trên toàn mạch theo cảm kháng được cho như hình vẽ. Biết P
3
/P
1
= 3, giá trị của điện tr
R là:

40 2 Ω

50 2 Ω
 100Ω 
100 2 Ω
  Đặt một điện áp
220 2 cos(100 / 6) u t
(V) vào hai đầu một điện trở, pha
của cường độ dòng điện tức thời qua điện trở tại thời điểm t = 0 là:
 π/6 rad  0.  100π rad  π rad
  Điện năng từ một nhà máy phát điện 10 tổ máy công suất như nhau được
truyền đến khu công nghiệp bằng đường dây truyền tải một pha Biết công suất tiêu thụ của
khu công nghiệp không đổi hệ số công suất trên tải tiêu thụ luôn bằng 1. Khi tất c các tổ
máy cùng hoạt động điện áp đầu đường dây truyền tải U. Nếu chỉ 9 tổ máy hoạt
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
động t điện áp đầu đường dây truyền tải phải bằng U
1
= 1,2U. Nếu chỉ 8 tổ máy hoạt
động thì điện áp đầu đường y truyền tải phải bằng U
2
. Tỉ s U
2
/U gần với giá trị nào sau
đây nhất?
 2,6.  3,75.  2,26.  2,87.
  Đơn vị của hệ số tự cảm
 Henri (H).  Tesla (T).  vôn(V).  Vêbe (Wb).
  Khi điện dung của tụ điện hệ số tự cảm của cuộn y trong mạch dao động LC
cùng tăng gấp hai lần thì tần số dao động của mạch:
 tăng 2 lần.  giảm 2 lần.  không đổi.  giảm 4 lần.
  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh ng, khoảng cách giữa hai khe 2 mm,
khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát 2 m. Nguồn sáng phát ra đồng
thời hai bức xạ bước sóng λ
1
= 0,5 mm λ
2
= 0,4 mm. Hai điểm M, N trên màn, cùng
một phía đối với vân sáng trung tâm, lần lượt cách vân sáng trung tâm một khoảng 5,5 mm
35,5 mm. Trên đoạn MN bao nhiêu vị trí tại đó vân tối của bức xạ λ
2
trùng với vân
sáng của bức xạ λ
1
?
 9  7  14  15
  Một tia sáng trắng chiếu tới bản hai mặt song song với góc tới i = 60
0
. Biết chiết suất
của bản mặt đối với tia tím tia đỏ lần lượt 1,732 1,70. B dày của bản mặt e = 2 cm.
Độ rộng của chùm tia khi ra khỏi bản mặt là:
 0,0146 m.  0,292 cm.  0,146 cm.  0,0146 cm.
  Trên mặt nước tại hai điểm A, B hai nguồn sóng kết hợp cùng pha, lan truyền với
bước sóng λ. Biết AB = 13λ. Trên đoạn AB, số điểm dao động với biên độ cực đại ngược
pha với hai nguồn là:
 27.  13.  14.  12.
  Đặt điện áp xoay chiều
2 cos2u U ft V
vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở
R, cuộn cảm thuần L tụ điện C mắc nối tiếp nhau. Hệ số công suất của đoạn mạch khi đó
k. Khi nối hai đầu cuộn cảm bằng một dây dẫn có điện trở không đáng kể thì điện áp hiệu
dụng trên điện trở R tăng 2 lần cường độ dòng điện qua đoạn mạch trong hai trường hợp
lệch pha nhau một góc . Giá trị của k bằng.


2
5
 1/3  1/2

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT Lê Qúy Đôn - Quảng Trị (Lần 1), tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

---------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT Lê Qúy Đôn - Quảng Trị (Lần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 233
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm