Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT Hoàng Lệ Kha - Thanh Hóa

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT HOÀNG LỆ KHA
đề 121
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018
MÔN: VẬT
Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian giao đề.
Câu 1: Trong dao động điều hòa, khi động năng của vật giảm thì
A. vật đi từ vị trí biên đến vị trí cân bằng. B. li độ dao động của vật độ lớn giảm.
C. thế năng của vật giảm. D. vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên.
Câu 2: Một cây cầu bắc ngang sông Phô-tan-ka Xanh Pê-téc-bua (Nga) được thiết kế xây dựng đủ vững
chắc cho 300 người đồng thời đi qua. Năm 1906, một trung đội bộ binh ( 36 người) đi đều bước qua cầu,
cầu gãy! Sự cố “cầu gãy” đó do hiện tượng
A. dao động tuần hoàn. B. cộng hưởng C. dao động duy trì. D.
dao động tắt dần
Câu 3: Sóng dọc sóng phương dao động của các phần tử vật chất môi trường nơi sóng truyền qua
A. phương thẳng đứng. B. vuông góc với phương truyền sóng.
C. trùng với phương truyền sóng. D. phương ngang.
Câu 4: Biểu thức của dòng điện xoay chiều trong mạch dạng
4cos(100 ) ( )
4
i t A
. Cường độ dòng
điện hiệu dụng trong mạch bằng:
A.
2 2 A
B.
2 A
C.
4 A
D.
4 2 A
Câu 5: Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa trên hiện tượng
A. cảm ứng điện từ. B. cộng hưởng điện.
C. quang điện trong. D. quang điện ngoài.
Câu 6: Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây sai?
A. Nếu tại một nơi từ trường biến thiên theo thời gian thì tại đó xuất hiện điện trường xoáy.
B. Điện trường từ trường hai mặt thể hiện khác nhau của một trường duy nhất gọi điện từ trường.
C. Trong quá trình lan truyền điện từ trường, vecto cường độ điện trường vecto cảm ứng từ tại một
điểm luôn vuông góc với nhau.
D. Điện trường không lan truyền được trong điện môi.
Câu 7: Quang phổ liên tục của một vật
A. phụ thuộc cả bản chất nhiệt độ. B. không phụ thuộc bản chất nhiệt độ.
C. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật. D. chỉ phụ thuộc vào bản chất của vật.
Câu 8: Trong các thiết bị: pin quang điện, quang điện trở, tế bào quang điện, ống tia X, hai thiết bị
nguyên tắc hoạt động dựa trên cùng một hiện tượng vật lí, đó
A. tế bào quang điện quang điện trở. B. pin quang điện tế bào quang điện.
C. pin quang điện quang điện trở. D. tế bào quang điện ống tia X.
Câu 9: Ta gọi khối lượng nghỉ của hạt nhân X m
X
, tồng khối lượng nghỉ các nuclôn tạo nên hạt nhân X đó
m, thì hệ thức nào sau đây đúng?
A. m
X
= m. B. m
X
> m. C.m
X
< m. D. m
X
m.
Câu 10: Hạt nhân X trong phản ứng hạt nhân:
27
13
F
+

30
15
P
+ X
A. tri-ti. B. nơtron. C. đơ-te-ri. D. prôtôn.
Câu 11: Hiệu điện thế giữa hai điểm M N U
MN
= 1 (V). Công của điện trường làm dịch chuyển điện
tích q = - 1 (μC) từ M đến N là:
A. A = - 1 (μJ). B. A = + 1 (μJ). C. A = - 1 (J). D. A = + 1 (J).
Câu 12: Hai điểm M N gần một dòng điện thẳng dài. Khoảng cách từ M đến dòng điện lớn gấp hai lần
khoảng cách từ N đến dòng điện. Độ lớn của cảm ứng từ tại M N B
M
B
N
thì
A. B
M
= 2B
N
B. B
M
= 4B
N
C.
NM
BB
2
1
D.
NM
BB
4
1
Câu 13: Một con lắc xo độ cứng 40 N/m dao động điều hòa với chu kỳ 0,1 s. Lấy
2
= 10. Khối lượng
vật nhỏ của con lắc
A. 12,5 g B. 5,0 g C. 7,5 g D. 10,0 g
Câu 14: Khi sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ một bụng đến nút gần nhất bằng:
A. một bước sóng. B. một số nguyên lần bước sóng.
C. một phần bước sóng. D. một nửa bước sóng.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT Hoàng Lệ Kha - Thanh Hóa, nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

---------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT Hoàng Lệ Kha - Thanh Hóa. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 584
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm