Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 19: Từ trường

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 19: Từ trường là tài liệu tham khảo hữu ích nhằm hỗ trợ thầy cô trong quá trình giảng dạy môn Lý lớp 11 cũng như giúp học sinh làm quen với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Lý khác nhau nhằm nâng cao kiến thức.

Bài 19: Từ trường

1. Tương tác từ không xảy ra trong trường hợp nào dưới đây?

A. Một thanh nam châm và một dòng điện không đổi đặt gần nhau.
B. Hai thanh nam châm đặt gần nhau
C. Một thanh nam châm và một thanh đồng đặt gần nhau
D. Một thanh nam châm và một thanh sắt non đặt gần nhau.

2. Khi nói về tương tác từ, điều nào sau đâu là đúng?

A. Các cực cùng tên của nam châm thì hút nhau
B. Hai dòng điện không đổi, đặt song song cùng chiều thì hút nhau
C. Các cực khác tên của nam châm thì đẩy nhau
D. Nếu cực bắc của một nam châm hút một thanh sắt thì cực nam của thanh nam châm đẩy thanh sắt

3. Tính chất nào sau đây của đường sức từ không giống với đường sức của điện trường (tĩnh)?

A. Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức
B. Các đường sức là những đường cong khép kín (hoặc vô hạn ở hai đầu)
C. Chiều của đường sức tuân theo những quy tắc xác định
D. Chỗ nào từ trường (hay điện trường) mạnh thì vẽ các đường sức mau và chỗ nào từ trường (hay điện trường) yếu thì vẽ các đường sức thưa

4. Xung quạnh vật nào sau đây không có từ trường?

A. Dòng điện không đổi
B. Hạt mang điện chuyển động
C. Hạt mang điện đứng yên
D. Nam châm chữ U

5. Đường sức từ có dạng là đường thẳng, song song, cùng chiều cách đều nhau xuất hiện

A. Xung quanh dòng điện thẳng
B. Xung quạnh một thanh nam châm thẳng
C. Trong long của một nam châm chữ U
D. Xung quanh một dòng điện tròn

6. Trong các hình vẽ ở hình 19.1, đường thẳng biểu diễn dòng điện không đổi I. Đường tròn trong mặt phẳng vuông góc với đường thẳng biểu diễn một đường sức của từ trường do dòng điện trong dây dẫn gây ra. Hình vẽ nào mô tả không đúng quan hệ giữa chiều dòng điện và chiều của đường sức từ?

Vật lý 11 bài 19

7. Trong các hình vẽ ở hình 19.2, đường tròn biểu diễn dòng điện không đổi I. Đường thẳng đi qua tâm đường tròn và vuông góc với mặt phẳng chứa đường tròn biểu diễn đường sức của từ trường do dòng điện trong dây dẫn gây ra. Hình vẽ nào mô tả đúng quan hệ giữa chiều dòng điện và chiều của đường sức từ?

Vật lý 11 bài 19

8. Trên hình hộp chữ nhật ABCD, MNPQ (hình 19.3), một dòng điện không đổi dài vô hạn nằm trên đường thẳng đi qua A, M và có chiều từ A đến M. Từ trường do dòng điện gây ra tại điểm N có hướng trùng với hướng của vecto

Vật lý 11 bài 19

Vật lý 11 bài 19

9. Trên hình hộp chữ nhật ABCD, MNPQ (hình 19.4), một dòng điện không đổi dài vô hạn nằm trên đường thẳng đi qua A,M và có chiều từ M đến A. Từ trường do dòng điện gây ra tại điểm O (là giao điểm của AC và BD) có hướng trùng với hướng của vecto
Vật lý 11 bài 19
Vật lý 11 bài 19

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 11

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đáp án C B B C C C D B B-C

Ngoài bài tập trắc nghiệm Vật lý trên thì VnDoc còn sở hữu hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm được xây dựng bám sát nội dung trọng tâm chương trình học sách giáo khoa lớp 11 cho các môn khác nhau như: Sử, Sinh, Địa lý,.... nhằm hỗ trợ việc học tập của học sinh.

Đánh giá bài viết
1 4.927
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật Lý 11

Xem thêm