Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 24: Suất điện động cảm ứng

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 24: Suất điện động cảm ứng với những câu hỏi được xây dựng bám sát nội dung trọng tâm của bài học, giúp học sinh không chỉ củng cố kiến thức bài 24 Vật lý 11 mà còn rèn luyện nâng cao kỹ năng với nhiều dạng bài tập trắc nghiệm khác nhau.

Bài 24: Suất điện động cảm ứng

Câu 1. Phát biểu nào sau đây không đúng?

Suất điện động cảm ứng trong một mạch

A. Có thể tồn tại mà không sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch đó
B. Chỉ xuất hiện khi có từ thông qua mạch
C. Tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch
D. Chỉ xuất hiện khi có sự biến thiên từ thông qua mạch

Câu 2. Suất điện động cảm ứng trong mạch tỉ lệ với

A. Độ lớn của từ thông qua mạch
B. Tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch
C. Độ lớn của cảm ứng từ
D. Thời giân xảy ra sự biến thiên từ thông qua mạch

Câu 3. Đại lượng ∆φ/∆t được gọi là

A. Tốc độ biến thiên của từ thông
B. Lượng từ thông đi qua diện tích S
C. Suất điện động cảm ứng
D. Độ biến thiên của từ thông

Câu 4. Khi cho nam châm chuyển động qua một mạch kín, trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng. Điện năng của dòng điện được chuyển hoá từ

A. Hoá năng B. Quang năng C. Cơ năng D. Nhiệt năng

Câu 5. Một nam châm thẳng có từ trường hướng vào long ống dây. Trong trường hợp nào dưới đây suất điện động trong ống dây lớn nhất?

A. Nam châm tiến lại gần ống dây với tốc độ v
B. Ống dây tiến lại gần nam châm với tốc độ v
C. Nam châm và ống dây tiến ra xa với tốc độ v
D. Nam châm và ống dây tiến lại gần nhau với tốc độ v

Câu 6. Một khung dây dẫn diện tích S đặt vuông góc với đường sức của từ trường đều có cảm ứng từ B. Nếu trong 2s cảm ứng từ giảm đi một nửa thì suất điện động cảm ứng trong khung có độ lớn là:

A. ec=BS B. ec=BS/2 C. ec=BS/4 D. ec=2BS

Câu 7. Một khung dây phẳng, diện tích 20cm2, gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ B=2.10-4T, góc giữa và vecto pháp tuyến của mặt phẳng khung dây là 600. Làm cho từ trường giảm đều về 0 trong thời gian 0,01s. Độ lớn của suất điện động cam rứng sinh ra trong khung dây là

A. 2.10-2V B. 2.10-4V C. 2V D. 2.10-6V

Câu 8. Khi từ rường qua một cuộn dây gồm 100 vòng dây biến thiên, suất điện động cảm ứng xuất hiện trên mỗi vòng dây là 0,02mV. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trên cuộn dây có giá trị là

A. 2mV B. 0,2mV C. 20mV D. 2V

Câu 9. Một khung dây dẫn tròn có diện tích 60cm2, đặt trong từ trường đều. Góc giữa và mặt phẳng khung dây là 300. Trong thời gian 0,01s từ trường tăng đều từ 0 lên 0,02T. suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây có độ lớn là 0,6V. Khung dây trên gồm

A. 173 vòng B. 1732 vòng C. 100 vòng D. 1000 vòng

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 11

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đáp án B B A C D C D A

C

Vật lý 11 bài 24

Đánh giá bài viết
1 2.691
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật Lý 11

Xem thêm