Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 23: Từ thông - Cảm ứng điện từ

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo bài Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 23: Từ thông - Cảm ứng điện từ do VnDoc sưu tầm và biên soạn, tài liệu không chỉ giúp củng cố lại phần kiến thức trọng tâm của bài học mà còn mang tới các dạng câu hỏi trắc nghiệm Lý khác nhau.

Bài 23: Từ thông - Cảm ứng điện từ

Câu 1. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về từ thông?

A. Biểu thức định nghĩa của từ thông là φ=BScosα

B. Đơn vị của từ thông là vêbe (Wb)

C. Từ thông là một đại lượng đại số

D. Từ thông là một đại lượng có hướng

Câu 2. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Từ thông là một đại lượng vô hướng

B. Từ thông qua mặt phẳng khung dây bằng 0 khi khung dây dẫn đặt trong từ trường có các đường sức từ song song với mặt phẳng khung dây

C. Từ thông qua một mặt kín luôn khác 0

D. Từ thông qua một mặt kín có thể bằng 0 hoặc khác 0

Câu 3. Đơn vị của từ thông có thể là

A. Tesla trên mét (T/m)

B. Tesla nhân với mét (T.m)

C. Tesla trên mét bình phương (T/m2)

D. Tesla nhân mét bình phương (T.m2)

Câu 4. Cho một khung dây có điện tích S đặt trong từ trường đều, cảm ứng từ B , α là góc hợp bởi B và pháp tuyến của mặt phẳng khung dây. Công thức tính từ thông qua S là:

A. φ=BScosα

B. φ=BSsinα

C. φ=BS

D. φ=BStanα

Câu 5. Từ thông qua khung dây có diện tích S đặt trong từ trường đều đạt giá trị cực đại khi

A. Các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây

B. Các đường sức từ song song với mặt phẳng khung dây.

C. Các đường sức từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 0o

D. Các đường sức từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 45o

Câu 6. Phát biểu nào sau đây không đúng với định luật Len-xơ về chiều dòng điện cảm ứng?

A. Nếu từ thông ban đầu qua mạch kín tăng thì từ trường cảm ứng ngược chiều từ trường ban đầu. từ trường cảm ứng sẽ cùng chiều từ trường ban đầu nếu từ thông qua mạch kín giảm

B. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại sự biến thiên của từ thông ban đầu qua mạch kín

C. Khi từ thông qua mạch kín biến thiên do kết quả của một chuyển động nào đó thì từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại chuyển động nói trên

D. Từ trường của dòng điện cảm ứng luôn ngược chiều với từ trường ngoài sinh ra dòng điện cảm ứng

Câu 7. Trường hợp nào sau đây từ thông qua vòng dây dẫn (C) biễn thiên?

Vật lý 11 bài 23

A. Vòng dây ( C) đứng yên, nam châm chuyển động xuống dười

B. Nam châm và vòng dây dẫn ( C) cùng chueyenr động đều từ dưới lên trên với vận tốc v

C. Nam châm và vòng dây dẫn ( C) cùng chuyển động đều từ trên xuống dưới với vận tốc v

D. Nam châm và vòng dây dẫn ( C) đứng yên

Câu 8. Một khung dây hình tròn có diên tích S=2cm2 đặt trong từ trường có cảm ứng từ B=5.10-2T, các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây. Từ thông qua mặt phẳng khung dây là

A. 10-1Wb B. 10-2Wb C. 10-3Wb D. 10-5Wb

Câu 9. Một khung dây hình vuông, cạnh dài 4cm, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=2.10-5T, các đường sức từ hợp với pháp tuyến của mặt phẳng khung dây góc 600. Từ thông qua mặt phẳng khung dây là

A. 1,6.10-6Wb B. 1,6.10-8Wb C. 3,2.10-8Wb D. 3,2.10-6Wb

Câu 10. Một khung dây hình vuông có cạnh dài 5cm, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=4.10-5T, mặt phẳng khung dây tạo với các đường sức từ một góc 30o. từ thông qua mặt phẳng khung dây nhận giá trị nào sau đây?

A. 5.10-8Wb B. 5.10-6Wb C. 8,5.10-8Wb D. 8,5.10-6Wb

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 11

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án D C D A A D A D B A

Để giúp học sinh học tốt môn Lý thì ngoài các bài tập trắc nghiệm theo từng bài học, VnDoc còn có hệ thống giải bài tập Lý được xây dựng bám sát nội dung chương trình học sách giáo khoa. Ngoài ra các môn học khác như Sinh, Sử, Địa, Hóa,.... đều sở hữu hệ thống tài liệu tương tự.

Đánh giá bài viết
1 3.770
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật Lý 11

Xem thêm