Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2020 lần 2 trường THPT Đồng Đậu Vĩnh phúc

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trang
1
/
7
- đề thi 201
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU
KỲ KSCL THI THPTQG M 2020 LẦN 2
Đề thi môn: Vật
Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề.
Đề thi gồm 04 trang
đề thi 201
Họ, tên thí sinh:.....................................................SBD:................
Câu 1: Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu 1s nơi gia tốc trọng trường g=
2
m/s
2
.
Chiều dài con lắc là:
A. 25 cm B. 100 cm C. 50 cm D. 75 cm
Câu 2: Một con lắc xo gồm vật nhỏ xo nhẹ độ cứng k, đang dao động điều hòa. Chọn mốc
thế năng tại vị trí cân bằng. Biểu thức thế năng của con lắc li độ x
A. 2kx. B.
2
1
kx
2
. C. 2kx
2
. D.
1
kx
2
.
Câu 3: Một con lắc vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với phương trình
x Acos t
. Mốc
thế năng vị trí cân bằng. năng của con lắc là:
A. W = ω
2
A B. W =
2
A
2
C. W =
2 2
1
m A
2
D.
2 2
1
W A
2
Câu 4: Một ống dây điện nh trụ chiều dài 62,8 cm 1000 vòng dây. Mỗi vòng dây diện tích
S= 50 cm
2
đặt trong không khí . Độ t cảm của ống dây bao nhiêu ?
A. 0,1H B. 0,01 H C. 0,02 H D. 0,2H
Câu 5: Để chu con lắc đơn tăng gấp 2 lần, ta cần
A. tăng chiều dài lên 2 lần B. tăng chiều dài lên 4 lần
C. giảm chiều dài 2 lần D. giảm chiều dài 4 lần
Câu 6: Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm 10
–5
W/m
2
. Biết cường độ âm chuẩn
I
0
= 10
–12
W/m
2
. Mức cường độ âm tại điểm đó bằng
A. 80 dB. B. 70 dB. C. 50 dB. D. 60 dB.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trang
2
/
7
- đề thi 201
Câu 7: Hai dao động điều hòa các phương trình li độ lần lượt x
1
= 5cos(100
t +
) (cm) và
x
2
= 12cos100
t (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng
A.
8,5 cm.
B.
17 cm.
C.
13 cm.
D.
7 cm.
Câu 8: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ
x = 2cos(2πt +
) (x tính bằng cm, t
tính bằng s). Tại thời điểm t =
4
1
s, chất điểm có li độ bằng
A.
2 cm.
B.
-
3
cm.
C.
2 cm.
D.
3
cm.
Câu 9: Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi sự gặp nhau của hai sóng
A. xuất phát từ hai nguồn dao động cùng biên độ.
B. xuất phát từ hai nguồn sóng kết hợp cùng phương.
C. xuất phát từ hai nguồn truyền ngược chiều nhau.
D. xuất phát từ hai nguồn bất kì.
Câu 10: Điện áp giữa hai cực của một vôn kế nhiệt
u 100 2 cos100 t V
thì số chỉ của vôn kế
này là:
A. 141 V B. 70V C. 100V D. 50 V
Câu 11: Một sợi dây đàn hồi dài 130 cm, được rung với tẩn số f, trên y tạo thành một sóng dừng ổn
định. Người ta đo được khoảng cách giữa một nút một bụng cạnh nhau bằng 10cm. Sợi dây
A. hai đầu cố định. B. sóng dừng với 13 nút.
C. một đầu cố định một đầu tự do. D. sóng dừng với 13 bụng.
Câu 12: Đặt điện áp
0
u U cos t
vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Điều chỉnh để
0
thì trong mạch cộng hưởng điện, tần số góc được tính theo công thức:
A.
2
LC
B.
2 LC
C.
1
LC
D.
LC
Câu 13: Mắc một vôn kế nhiệt vào một đoạn mạch điện xoay chiều. Số chỉ của vôn kế ta nhìn thấy
được cho biết giá trị của hiệu điện thế
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trang
3
/
7
- đề thi 201
A. cực đại. B. hiệu dụng. C. tức thời. D. trung bình.
Câu 14: Trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ điện trở thuần, cường độ dòng điện chạy qua mạch
điện áp giữa hai đầu đoạn mạch luôn:
A. Lệch pha nhau 60
o
B. Lệch nhau 90
o
C. Cùng pha nhau D. Ngược pha nhau
Câu 15: Khi một sóng học truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không đổi?
A. Biên độ sóng. B. Tần số của sóng. C. Bước sóng. D. Tốc độ truyền sóng.
Câu 16: Khi nói về một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây sai ?
A. Lực kéo về tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian.
B. Động năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
C. Vận tốc của vật biến thiên điều hòa theo thời gian.
D. năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
Câu 17: Một sóng ngang truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần t môi
trường
A. phương ngang. B. phương thẳng đứng.
C. vuông góc với phương truyền sóng. D. trùng với phương truyền sóng.
Câu 18: Trên một sợi y đàn hồi đang sóng dừng. Biết khoảng cách ngắn nhất giữa một nút sóng
vị trí cân bằng của một bụng sóng 0,25 m. Sóng truyền trên dây với bước sóng là:
A. 1,5 m B. 2,0 m. C. 0,5 m D. 1,0 m
Câu 19: Một vật dao động điều hòa với chu T. Tốc độ của vật đạt cực đại
A. Khi vật qua vị trí cân bằng B. Khi vật qua vị t biên
C. thời điểm t = 0 D. thời điểm
T
t
4
Câu 20: Một nhỏ dao động điều hòa với li độ
x = 10cos(πt +
) (x tính bằng cm, t nh bằng s). Lấy
2
= 10. Gia tốc của vật có độ lớn cực đại
A.
100 cm/s
2
.
B.
100 cm/s
2
.
C.
10 cm/s
2
.
D.
10 cm/s
2
.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2020 lần 2 trường THPT Đồng Đậu

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2020 lần 2 trường THPT Đồng Đậu Vĩnh phúc để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2020 lần 2 trường THPT Đồng Đậu Vĩnh phúc vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 40 câu trắc nghiệm, thí sinh làm trong thời gian 50 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2020 lần 2 trường THPT Đồng Đậu Vĩnh phúc. Mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn môn Vật lý lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Tiếng Anh 12, Ngữ văn 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 1.997
Sắp xếp theo

    Thư viện Đề thi

    Xem thêm