Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Đồng Đậu Vĩnh phúc

Trang 1/6 - đề 101VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU
ĐỀ CHÍNH THỨC
KSCL THI THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2019 - 2020 LẦN 2
Môn: TOÁN 12
Thời gian: 90 phút (Không k thời gian phát đề)
Họ tên thí sinh:..................................................................SBD:.....................
đề thi
101
Câu 1. Hình lăng trụ đều tất cả các cạnh bằng
2a
thể tích
A.
3
4 3V a
B.
3
3
2
a
V
C.
3
2 3V a
D.
3
2 3
3
a
V
Câu 2. Cho hàm s
liên tục trên R đồ thị
'y f x
như hình vẽ. Đặt
2
2g x f x x
. Khi
đó giá trị lớn nhất của hàm số
g x
trên đoạn
2;4
A.
2g
. B.
2g
. C.
4g
. D.
0g
.
Câu 3. Cho
3 2
log 5; log 5a b
. Tính
24
log 18
theo
,a b
A.
2
3
a b
a b
. B.
2
3
a b
a b
. C.
2
2
a b
a b
. D.
2
3
a b
a b
.
Câu 4. Cho hàm số
đồ thị như hình vẽ.
Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình
1f x m
4 nghiệm phân biệt
A.
. B.
1 2m
. C.
1m
. D.
4 m
.
Trang 2/6 - đề 101
Câu 5. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số
3 2
cos 3sin cos 1y x x m x
đồng biến trên đoạn
0;
2
A.
9m
. B.
1m
. C.
9m
. D.
1m
.
Câu 6. Gọi M, m lần lượt giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của m số
3
3 4y x x
trên
0;2 .
Giá trị
biểu thức
2 2
P M m
bằng
A.
20
. B.
10
. C.
30
. D.
40
.
Câu 7. Cho hình chóp
.S ABC
đáy tam giác vuông cân đỉnh C
,SA ABC SC a
. Gọi
x
góc
giữa hai mặt phẳng
SCB
ABC
để thể tích khối chóp
.S ABC
lớn nhất. Giá trị
cos x
bằng
A.
0
B.
1
C.
2
3
D.
1
3
Câu 8. Tìm tất c c giá trị của m để hàm số
4 2
2 1y x mx
3 cực trị tạo thành một tam giác diện
tích bằng 4
A.
5
4
. B.
5
8
. C.
5
2
. D.
5
16
.
Câu 9. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số
3
2
3 1y x mx x
4 điểm cực trị
A.
1m
. B.
1m
. C.
1m
. D.
1m
.
Câu 10. Cho m số
1
1
x
y
x
đồ thị là
C
. Gọi
;y
M M
M x
một điểm bất kỳ trên
C
. Khi tổng
khoảng cách từ
M
đến hai trục tọa độ nhỏ nhất, tính tổng
M M
x y
.
A.
1
B.
2 2 2
C.
2 2 1
D.
2 2
Câu 11. Cho hàm số bậc ba
3 2
0y ax bx cx d a
đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
O
x
y
A.
0; 0; 0; 0.a b c d
. B.
0; 0; 0; 0.a b c d
.
C.
0; 0; 0; 0.a b c d
. D.
0; 0; 0; 0.a b c d
.
Câu 12. Cho hàm số
3 2
y f x ax bx cx d
đạo hàm
'y f x
với đồ thị như hình vẽ bên. Biết
rằng đồ thị hàm số
tiếp xúc với trục hoành tại điểm hoành độ dương. Khi đó đồ thị hàm số
cắt trục tung tại điểm tung độ bằng bao nhiêu?
A.
2
3
. B.
4
3
. C.
3
4
. D.
3
2
.
Trang 3/6 - đề 101
Câu 13. Cho khối hộp chữ nhật
. ' ' ' 'ABCD A B C D
biết
5, 3, ' 2AB AD AA
. Thể tích khối hộp chữ nhật
. ' ' ' 'ABCD A B C D
là.
A.
10
3
B.
25
3
C.
30
D.
10
Câu 14. Giá trị tổng
2
1 1 1
1 ... ...; 1,2,3...
3 3 3
n
S n
A.
3
2
S
B.
3
2
S
C.
3 3
2
S
D.
3 3
2
S
Câu 15.
Cho nh lăng trụ
. ' ' 'ABC A B C
.
Gọi
, ,M N P
ln lượt nm trên các cạnh
' ', ' ',A B B C BC
sao cho
' 1 ' 2 ' 1
, ,
' ' 2 ' ' 3 ' ' 3
BM BM BM
A B A B A B
. Mt phng
MNP
chia hình lăng tr đã cho thành 2 khi đa din. Gi
1
V
thể
tích khối đa diện chứa đỉnh B
2
V
là th tích phn n lại. Tính t số
1
2
V
V
theo a.
A.
10
29
. B.
7
29
. C.
8
29
. D.
9
29
.
Câu 16. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình
2
2m x x m
3 nghiệm phân biệt
A.
2 0m
B.
2 2m
C.
1 1m
D.
0 2m
Câu 17. Trong các dãy số sau dãy nào cấp số cộng.
A.
1
1
n
n
u
B.
3 1
n
u n
C.
1
n
n
u
n
D.
1
n
u n
Câu 18. Hàm số
3 2
2 4 3y x x x
đồng biến trên khoảng
A.
2;
. B.
;2
. C.
1;1
. D.
1;2
.
Câu 19. Tập nghiệm của bất phương trình
1
2
log 1 1x
A.
;3
. B.
1;3
. C.
3;
. D.
1;3
.
Câu 20. Hàm số
2
3
log 2y x mx
tập xác định
khi
A.
2 2 2m
. B.
2 2m
.
C.
2 2 2 2m
. D.
2 2 2m
.
Câu 21. Cho hàm số
3

2 1 1
;
; 0
0
x
x
f x
x
m x
. Hàm số
liên tục tại
0x
khi
A.
3
2
m
B.
2
3
m
C.
2
3
m
D.
3
2
m
Câu 22. Đạo hàm của hàm số
2
3
log 2y x x
A.
2
1
2x x
. B.
2
2 1
2
x
x x
. C.
2
2
2
x
x x
. D.
2
2 1
2
x
x x
.
Câu 23. 10 bạn học sinh xếp ngẫu nhiên thành một hàng dọc. Tính c suất để 3 bạn Hoa, Mai, Lan đứng
cạnh nhau.
A.
1
5
B.
1
15
C.
11
15
D.
3
5

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Đồng Đậu

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Đồng Đậu Vĩnh phúc để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Đồng Đậu Vĩnh phúc vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Đồng Đậu Vĩnh phúc. Mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 451
Sắp xếp theo

Thư viện Đề thi

Xem thêm