Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Đội Cấn

Trang 1/6 - Mã đề thi 132
TRƯỜNG THPT ĐỘI CẤN
ĐỀ KSCL ÔN THI THPT QG LẦN 2
MÔN TOÁN 12 - NĂM HỌC 2019 2020
ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
đề thi
132
Họ tên: ………………………………………… Lớp: ………
SBD: ……..……
Câu 1: Với
,ab
dương tùy ý, biểu thức
2
log
a
T
b



bằng
A.
2(log log )ab
. B.
2(log log )ab
. C.
2log logab
. D.
2log logab
.
Câu 2: Hàm số
y f x
có đồ thị như sau
Hàm số
y f x
đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
1;2
B. (-2;1) C.
2; 1
D.
1;1
Câu 3: Cho cấp số cộng
n
u
có số hạng đầu
1
1u
và công sai
5d =
. Giá trị của
4
u
bằng
A.
250
. B.
16
. C.
22
. D.
12
.
Câu 4: Hàm số
2
log 4 2
xx
ym
có tập xác định là
khi
A.
1
4
m
. B.
0m
. C.
1
4
m
. D.
1
4
m
.
Câu 5: Một hộp chứa
11
quả cầu gồm
5
quả màu xanh và
6
quả cầu màu đỏ. Chọn ngẫu nhiên
đồng thời
2
quả cầu từ hộp đó. Xác suất để
2
quả cầu chọn ra cùng màu bằng
A.
5
11
B.
5
22
C.
6
11
D.
8
11
Câu 6: Cho hình chóp tam giác đều
.S ABC
cạnh đáy bằng
a
góc giữa đường thẳng
SA
với mặt phẳng
ABC
bằng
60
. Gọi
G
trọng tâm của tam giác
ABC
, khoảng cách giữa hai
đường thẳng
GC
SA
bằng
A.
5
5
a
. B.
5
10
a
C.
2
5
a
. D.
5
a
.
Câu 7: Gọi
l
,
h
,
r
lần lượt đdài đường sinh, chiều cao và bán kính mặt đáy của hình
nón. Diện tích xung quanh
xq
S
của hình nón là
A.
2
xq
S rl
. B.
xq
S rl
. C.
xq
S rh
. D.
2
1
3
xq
S r h
.
Câu 8: Số nghiệm của phương trình
3
log 2 1 2.x
là:
A.
0
B.
2
C.
1
. D.
5
.
Câu 9: Thể tích khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng
a
là:
x
O
y
1
1
1
3
2
2
Trang 2/6 - Mã đề thi 132
A.
3
3
4
a
. B.
3
3
2
a
. C.
3
2
3
a
. D.
3
2
4
a
.
Câu 10: Cho hàm số
3
3y x x m
1
, với
m
tham số thực. Giá trị của
m
đgiá trị lớn
nhất của hàm số
1
trên
0;1
bằng
4
là:
A.
1m 
. B.
0m
. C.
8m
. D.
4m
.
Câu 11: Một sinh viên muốn mua một cái laptop có giá
12,5
triệu đồng nên mỗi tháng gửi tiết
kiệm vào ngân hàng
750.000
đồng theo hình thức lãi suất kép với lãi suất
0,72%
một tháng.
Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng sinh viên đó thể dùng số tiền gửi tiết kiệm để mua được
laptop?
A.
15
tháng. B.
17
tháng. C.
14
tháng. D.
16
tháng.
Câu 12: Biểu thức
4
3
2
3
:aa
viết dới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là:
A.
5
3
a
B.
2
3
a
C.
5
8
a
D.
7
3
a
Câu 13: Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số nào dưới đây?
A.
43
22y x x
. B.
32
32y x x
C.
2
1
x
y
x
D.
32
32y x x
Câu 14: Cho khối chóp
.S ABC
thể tích V. Điểm M nằm trên cạnh SB. Thiết diện qua M
song song với SA BC chia khối chóp
.S ABC
thành hai phần. Gọi
1
V
thể tích phần khối
chóp
.S ABC
chứa cạnh SA. Biết
1
20
27
V
V
. Tỉ số
SM
SB
bằng:
A.
1
2
B.
4
5
C.
3
4
D.
2
3
Câu 15: Thể tích của một khối lăng trụ biết khối lăng trụ đó chiều cao bằng
3a
, diện tích
mặt đáy bằng
2
4a
.
A.
3
4a
. B.
3
12a
. C.
2
12a
. D.
2
4a
.
Câu 16: Từ 7 chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thể lập được bao nhiêu số tự nhiên 4 chữ số đôi
một khác nhau?
A. 7
4
B. 7.6.5.4 C. 7! D. 7!.6!.5!.4!
Câu 17: Cho khối lăng trụ
.ABCD A BCD
thể tích bằng
3
36cm
. Gọi
M
điểm bất kì
thuộc mặt phẳng
ABCD
. Tính thể tích
V
của khối chóp
.M A B C D
.
A.
3
24cmV
. B.
3
18cmV
. C.
3
12cmV
. D.
3
16cmV
.
Câu 18: Cho hàm số
32
33y x x
đồ thị
C
. Phương trình tiếp tuyến của
C
tại
điểm có hoành độ
1x
là:
A.
21yx
. B.
34yx
. C.
2yx
. D.
33yx
.
Câu 19: Tập xác định của hàm số
1
5
1yx
là:
A.
1; 
. B.
0;
C.
. D.
1; 
.
O
x
y
2
Trang 3/6 - Mã đề thi 132
Câu 20: Tập nghiệm T của bất phương trình
2
4
1
49
7
xx



.
A.
; 3 2;T  
. B.
2;3T 
. C.
2;3T 
. D.
3;2T 
.
Câu 21: Số giá trị nguyên của
m
thuộc đoạn
2019;2019
đ hàm số
32
2 1 2
3
m
y x mx m x
nghịch biến trên tập xác định của nó là:
A.
2016
. B.
2019
. C.
2018
. D.
2020
.
Câu 22: Hình bên là đồ thị của hàm số
y f x
. Hỏi hàm số
y f x
đồng biến trên khoảng
nào dưới đây?
A.
0;1
2;
. B.
1;2
. C.
2;
. D.
0;1
.
Câu 23: bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số
m
để phương trình
16 2.12 2 9 0
x x x
m
có nghiệm dương?
A.
4
. B.
1
. C.
3
. D.
2
.
Câu 24: Giá trị lớn nhất của hàm số
42
45f x x x
trên đoạn
2;3
bằng
A.
5
. B.
1
. C.
50
. D.
122
.
Câu 25: Cho hàm số
y f x
đạo hàm
13f x x x
. Điểm cực đại của hàm số
y f x
A.
3x
. B.
0x
. C.
2x
. D.
1x
.
Câu 26: Trong các khối đa diện sau, khối đa diện nào có số đỉnh và số mặt bằng nhau?
A. Khối mười hai mặt đều. B. Khối tứ diện đều.
C. Khối bát diện đều. D. Khối lập phương.
Câu 27: Cho một khối nón chiều cao bằng
4
cm
, độ dài đường sinh
5
cm
. Tính thể tích
khối nón này.
A.
36
3
cm
. B.
45
3
cm
. C.
12
3
cm
. D.
15
3
cm
.
Câu 28: Số giao điểm của đường thẳng
12yx
với đồ th
C
của hàm số
32
2 4 4y x x x
.
A.
3
. B.
0
. C.
1
. D.
2
Câu 29: Phương trình nào sau đây có nghiệm?
A.
3
cos =
2
x
B.
sin = 2x
C.
tan =3x
D.
2
cos 3 0x
Câu 30: Số cực trị của hàm số
42
23y x x
A.
2
. B.
1
. C.
0
. D.
3
.
Câu 31: Cho hình thang cân
ABCD
đáy nhỏ
1AB
, đáy lớn
3CD
, cạnh bên
2BC DA
. Cho hình thang đó quay quanh
AB
thì được vật tròn xoay có thể tích bằng
A.
2
3
. B.
5
3
. C.
7
3
. D.
4
3
.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Đội Cấn

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Đội Cấn để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Đội Cấn vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Đội Cấn. Mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 910
Sắp xếp theo

    Thư viện Đề thi

    Xem thêm