Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Địa trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa

Trang 1/7 - Mã đề thi 201

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN

(Đề thi có 06 trang)
THI KSCL CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP THPT- LẦN 1
NĂM HỌC 2022 - 2023

Ngày thi: 11/01/2023
Thời gian làm bài 50 phút (không kể thời gian phát đề)
Họ và tên thí sinh ……………………………... Số báo danh………………………
Câu 1. 

A. 
B. tác.
C. 
D. 

A.  B. 
C.  D. 
--

A. h sinh thái rng nhii m lá rng thng xanh phát trin.
B. h sinh thái rng cn nhii lá rng và lá kim phát trin.
C. phát tri quyên, lãnh sam, thit sam.
D. c khu h Himalaya.
Câu 4.  a lí Vit Nam trang 12, cho bio và quc ta
nhn qu
A. 
B. 
C. 
D. 

--

Mã đề 201
Trang 2/7 - Mã đề thi 201
--

A.  B. 
C.  D. 


A.  
B. 
C. 
D.  
Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 10, cho biết tháng đỉnh của sông Hồng,
sông Đà Rằng, sông Mê Công lần lượt vào những tháng nào sau đây?
A. Tháng 10, tháng 8, tháng 11. B. Tháng 11, tháng 10, tháng 8.
C. Tháng 8, tháng 11, tháng 10. D. Tháng 8, tháng 10, tháng 10.


A. 
B. 
C. 
D. 

A. phn lc nm ngoài lãnh th, sông ngn, dc.
B. phn ln sông nh, nhic, thy ch theo mùa.
C. sông ngn, dc, phn lng tây bc - 
D. thy ch theo mùa, din bin th dc ln.


A. 
B. 
C. 
D. 
Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết các đô thị có quy mô dân số từ
200001 - 500000 người ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là đô thị nào sau đây?
A.  B. 
C. . D. 


A.  B. Kiên Giang. C.  D. An Giang.

A. 
B. 
C. 
D. 
Trang 3/7 - Mã đề thi 201









A. Biên H
a. B.  C.  D. Cà Mau.


A.  n.
B. .
C. gió .
D. .
Câu 16.  a Vit Nam trang 4 - 5, cho bit lic ta tip giáp
vi nhng qu
A.  B. 
C.  D. Lào, Campuchia, Thái Lan.
Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 9, cho biết vùng khí hậu 

A.  B. 
C.  D. Vùng 
Phát biểu nào sau đây  về ảnh hưởng của Biển Đông đến thiên nhiên
Việt Nam?
A. 
B. 
C. 
D. 
Tình trạng thiếu việc m ở khu vực nông thôn nước ta cao hơn khu vực thành thị
do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?
A.  
B. 
C. 
D. 

A. . B. 
C. Gió mùa Tây Nam. D. 


A. 
B. 
C.  
D. 

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Địa trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Địa trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Mời các bạn cùng làm bài thi dưới đây nhé.

Ngoài ra để giúp bạn đọc có thêm tài liệu học tập hơn nữa, VnDoc.com mời bạn đọc cùng tham khảo thêm mục Thi THPT Quốc gia 2023.

Đánh giá bài viết
1 186
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Địa lý

Xem thêm