Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Địa Sở GD&ĐT Bắc Ninh

Trang 1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC NINH
(Đề có 04 trang)
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12
NĂM HỌC 2022 - 2023
Bài: Khoa học xã hội
Môn: Địa lí
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Câu 41. Căn cứ vào Atlat Địa Vit Nam trang 9, cho biết trong các địa điểm sau đây, địa điểm nào
nhiệt độ trung bình tháng I thp nht?
A. Hà Tiên. B. Hà Nội. C. Lũng Cú. D. Huế.
Câu 42. Địa hình ca vùng núi Tây Bắc nước ta có đặc điểm nào sau đây?
A. Địa hình cao nhất nước, hướng tây bắc - đông nam.
B. Thấp và hẹp ngang, nâng cao ở hai đầu, thấp ở giữa.
C. Có sự bất đối xứng rõ rệt giữa hai sườn Đông - Tây.
D. Chủ yếu là đồi núi thấp, hướng tây bắc - đông nam.
Câu 43. S phân hóa thiên nhiên theo độ cao nước ta biu hin rõ qua các thành phn
A. khí hậu, sinh vt, khoáng sn. B. sinh vật, đất đai, sông ngòi.
C. sông ngòi, đất đai, khí hậu. D. khí hậu, đất đai, sinh vật.
Câu 44. Căn cứ vào Atlat Địa Vit Nam trang 13, cho biết dãy núi nào sau đây thuộc min Bắc Đông
Bc Bc B?
A. Phu Đen Đinh. B. Con Voi. C. Phu Sam Sao. D. Hoàng Liên Sơn.
Câu 45. Hoạt động ca bão nước ta thường
A. gây mưa lớn trên cả nước. B. ít ảnh hưởng đến Bắc Bộ.
C. diễn ra liên tục trong năm. D. chậm dần từ Bắco Nam.
Câu 46. Căn cứ vào Atlat Địa Vit Nam trang 6-7, cho biết y núi nào sau đây cùng ng vi y núi
Hoàng Liên Sơn?
A. Đông Triều. B. Bắc Sơn. C. Sông Gâm. D. Con Voi.
Câu 47. Dạng địa hình bán bình nguyên th hin rõ nht vùng nào của nước ta?
A. Đông Nam Bộ. B. Bắc Trung Bộ.
C. Tây Nguyên. D. Đồng bằng sông Hồng.
Câu 48. Căn cứ vào Atlat Địa Vit Nam trang 15, cho biết tnh nào mật độ dân s cao nht trong các
tỉnh sau đây?
A. Lai Châu. B. Điện Biên. C. Phú Thọ. D. Sơn La.
Câu 49. Căn cứ vào Atlat Địa lí Vit Nam trang 12, cho biết vườn quốc gia nào sau đây nằm trên đảo?
A. Núi Chúa. B. Mũi Cà Mau. C. Kon Ka Kinh. D. Côn Đảo.
Câu 50. Căn cứ vào Atlat Địa Vit Nam trang 10, cho biết h nào sau đây thuộc lưu vực h thng sông
Đồng Nai?
A. Hồ Kẻ Gỗ. B. Hồ Lắk. C. Hồ Hòa Bình. D. Hồ Trị An.
Câu 51. Vùng đất ngoài đê ở đồng bng sông Hồng là nơi
A. được bồi đắp phù sa thường xuyên.
B. có diện tích rất rộng, đất màu mỡ.
C. có các khu ruộng cao bạc màu.
D. có nhiều vùng trũng ngập nước.
Câu 52. Bin pháp bo v tài nguyên đất nông nghip vùng đồng bằng nước ta là
A. thực hiện kĩ thuật canh tác trên đất dốc.
B. canh tác hợp lí, chống ô nhiễm đất đai.
C. tchc đnh canh, đnh cư cho ngưi dân.
D. áp dụng biện pháp nông - lâm kết hợp.
Câu 53. Căn cứ vào Atlat Địa lí Vit Nam trang 14, cho biết núi nào sau đây nằm trên cao nguyên Di Linh?
A. Núi Lang Bian. B. Núi Chư Pha. C. Núi Braian. D. Núi Nam Decbrl.
Câu 54. Đất đồng bng ven bin min Trung nước ta thường nghèo dinh dưỡng, nhiu cát do
A. đồng bằng nhỏ, hẹp ngang, bị chia cắt.
B. phần lớn đồng bằng nằm ở chân núi.
Mã đề 599
Trang 2
C. mưa nhiều, bị xói mòn, rửa trôi mạnh.
D. nguồn gốc hình thành chủ yếu từ biển.
Câu 55. Nhịp điệu dòng chy ca sông ngòi nước ta theo sát
A. hướng các dãy núi. B. chế độ nhiệt.
C. chế độ mưa. D. hướng các dòng sông.
Câu 56. Lũ quét ở nước ta
A. luôn được dự báo kịp thời. B. tập trung trong mùa mưa.
C. xảy ra ở đồng bằng rộng. D. chỉ gây thiệt hại về người.
Câu 57. Nhận định đúng về đặc điểm địa hình vùng thm lục địa nước ta là
A. thu hẹp ở phía Bắc và phía Nam, mở rộng ở miền Trung.
B. mở rộng ở phía Bắc, thu hẹp ở miền Trung và phía Nam.
C. thu hẹp ở phía Bắc, mở rộng ở miền Trung và phía Nam.
D. mở rộng ở phía Bắc và phía Nam, thu hẹp ở miền Trung.
Câu 58. Căn cứ vào Atlat Địa lí Vit Nam trang 8, cho biết nơi nào sau đây có sắt?
A. Chiêm Hóa. B. Tĩnh Túc. C. Chợ Đồn. D. Tùng Bá.
Câu 59. Căn cứ vào Atlat Địa Vit Nam trang 10, cho biết sông nào sau đây thuộc h thng sông Thái
Bình?
A. Sông Đà. B. Sông Gâm. C. Sông Cầu. D. Sông Chảy.
Câu 60. Cho biểu đồ:
GDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI CỦA CAM-PU-CHIA VÀ MI-AN-MA NĂM 2015 VÀ 2020
(S liu theo Niên giám thng kê Vit Nam 2020, NXB Thng kê 2021)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng v s thay đổi GDP bình quân đầu người năm 2020 so với năm
2015 ca Cam-pu-chia và Mi-an-ma?
A. Cam-pu-chia và Mi-an-ma đều tăng. B. Mi-an-ma giảm, Cam-pu-chia tăng.
C. Mi-an-ma tăng, Cam-pu-chia giảm. D. Cam-pu-chia tăng ít hơn Mi-an-ma.
Câu 61. Nh biển Đông, khí hậu nước ta mang nhiều đặc tính ca khí hu
A. địa trung hải. B. ôn đới C. lục địa. D. hải dương.
Câu 62. Vùng đất Vit Nam gm toàn b phần đất lin và các
A. đảo ven bờ. B. quần đảo. C. hải đảo. D. đảo xa bờ.
Câu 63. Loại gió nào sau đây là nguyên nhân chính tạo nên mùa khô Nam B và Tây Nguyên nước ta?
A. Tín phong bán cầu Nam. B. Tín phong bán cầu Bắc.
C. Gió mùa Đông Bắc. D. Gió mùa Tây Nam.
Câu 64. Đất feralit vùng đồi núi nước ta có màu đỏ vàng là do
A. nhận được lượng phù sa từ sông.
B. tích tụ nhiều ôxit sắt và ôxit nhôm.
C. địa hình bị chia cắt mạnh và dốc.
D. nhận dược nhiều ánh nắng mặt trời
Câu 65. Căn cứ vào Atlat Địa Vit Nam trang 4 - 5, cho biết tnh nào trong các tỉnh sau đây diện tích
ln nht?
A. Hà Tĩnh. B. Quảng Bình. C. Nghệ An. D. Quảng Trị.
Câu 66. c ta có ngun tài nguyên khoáng sn phong phú do v trí địa lí
A. nằm trên đường di lưu và di cư sinh vật. B. có hoạt động của gió mùa và Tín phong.
C. giáp vùng biển rộng lớn, giàu tài nguyên. D. nằm liền kề các vành đai sinh khoáng lớn.
Trang 3
Câu 67. Cnh quan thiên nhiên tiêu biu ca phn lãnh th phía Bắc nước ta là đới rng
A. cận nhiệt đới. B. ôn đới gió mùa.
C. xa van và cây bụi. D. nhiệt đới gió mùa.
Câu 68. Cho bng s liu:
DIN TÍCH VÀ S DÂN CA MT S QUỐC GIA NĂM 2020
Quc gia
Cam-pu-chia
Phi-lip-pin
Mi-an-ma
Din tích (nghìn km
2
)
176,5
298,2
652,8
S dân (triệu người)
16,7
109,6
54,4
(Ngun: Niên giám thng kê Vit Nam 2020, NXB Thng kê, 2021)
Theo bng s liu, cho biết quốc gia nào sau đây có mật độ dân s cao nht?
A. Cam-pu-chia. B. Phi-lip-pin. C. In-đô--xi-a. D. Mi-an-ma.
Câu 69. Ngun hi sn ven b của nước ta b gim sút rõ rt ch yếu do
A. rừng ngập mặn thu hẹp và xâm nhập mặn. B. khai thác quá mức và ô nhiễm môi trường.
C. biến đổi khí hậu toàn cầu và xâm nhập mặn. D. đẩy mạnh đánh bắt xa bờ và ô nhiễm nước.
Câu 70. Sinh vật nước ta đa dạng ch yếu do
A. khí hậu phân hóa, con người lai tạo giống; vị trí trung tâm Đông Nam Á.
B. vị trí nơi gặp gỡ của các luồng di cư; địa hình, khí hậu, đất đai phân hóa.
C. đất đai phong phú; tác động của con người lai tạo và thay đổi sự phân bố.
D. địa hình phần lớn đồi núi, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa; vị trí giáp biển.
Câu 71. Cho bng s liu:
SỐ LƯỢNG ĐÀN GIA SÚC CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 - 2020
(Đơn vị: nghìn con)
Năm
Vt nuôi
2010
2015
2018
2020
Trâu
2 877,0
2 524,0
2425,1
2410,0
5 808,3
5 367,2
5802,9
5875,3
Ln
27 373,3
27 750,7
28151,9
26170,0
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)
Theo bng s liệu, để th hin tốc độ tăng trưởng s ợng đàn gia súc của nước ta giai đoạn 2010 - 2020,
dng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nht?
A. Miền. B. Tròn. C. Cột. D. Đường.
Câu 72. Địa hình ven bin Trung B đa dạng ch yếu do tác động kết hp ca
A. các vận động nâng lên, hạ xuống và dòng biển ven bờ.
B. sóng biển, thủy triều, sông ngòi và hoạt động kiến tạo.
C. thủy triều, độ mặn nước biển và các dãy núi ra sát biển.
D. sóng biển, thủy triều, hải lưu và độ mặn của nước biển.
Câu 73. Cấu trúc địa hình nước ta đa dạng nguyên nhân ch yếu là do
A. lịch sử pt triển nh th u i, chịu tác động của ngoi lực, ni lực.
B. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, quá trình phong hóa xảy ra rất mạnh.
C. nhiều cuộc vận động tạo núi lớn, chịu tác động mạnh của con người.
D. hình thành trong Tân kiến tạo, chịu ảnh hưởng của các mảng nền cổ.
Câu 74. Cho biểu đồ v giá tr xut nhp khu của nước ta, giai đoạn 2013 - 2020:

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Địa Sở GD&ĐT Bắc Ninh

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Địa Sở GD&ĐT Bắc Ninh để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được xây dựng theo cấu trúc đề thi trắc nghiệm, giống với đề thi THPT các năm về trước. Đề thi được biên soạn gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Mời các bạn cùng theo dõi và làm đề thi dưới đây nhé.

Ngoài ra để giúp bạn đọc có thêm tài liệu học tập hơn nữa, VnDoc.com mời bạn đọc cùng tham khảo thêm mục Thi THPT Quốc gia 2023.

Đánh giá bài viết
1 262
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Địa lý

Xem thêm