Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Địa lần 1 trường THPT Ninh Giang, Hải Dương

Trang 1/4 - Mã đề thi A - https://thi247.com/
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT NINH GIANG
MÃ ĐỀ THI: A
ĐỀ THI THỬ TN THPT LẦN I
NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: Địa lí
Thời gian làm bài: 50 phút;
( không tính thời gian giao đề)
Số câu của đề thi: 40 câu Số trang: 4 trang
Họ, tên thí sinh:.....................................................................SBD: .............................
Câu 1: Đường biên giới trên biển trên đất liền của nước ta dài đã khiến nước ta gặp khó
khăn nào sau:
A. thiếu nguồn lao động
B. bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
C. phát triển văn hóa
D. thu hút vốn đầu tư nước ngoài
Câu 2: Địa hình nước ta không có đặc điểm nào sau đây:
A. Địa hình thấp dần theo hướng Tây Bắc Đông Nam
B. Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người
C. Đồi núi cao chiếm phần lớn diện tích.
D. Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa
Câu 3: Tài nguyên vô tận của biển Đông là:
A. Dầu khí
B. Muối
C. Titan
D. Sa khoáng
Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhận xét nào dưới đây không
đúng về sự phân hóa chế độ mưa ở nước ta?
A. lượng mưa trung bình năm có sự phân hóa theo thời gian.
B. lượng mưa trung bình năm có sự phân hóa theo không gian từ Bắc vào Nam.
C. lượng mưa trung bình năm có sự phân hóa theo không gian và theo thời gian.
D. lượng mưa trung bình năm không có sự phân hóa theo thời gian.
Câu 5: Do nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa châu Á nên nước ta có:
A. tổng bức xạ trong năm lớn
B. hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh
C. khí hậu phân hóa thành 2 mùa mưa khô rõ rệt
D. nền nhiệt độ cả nước cao
Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồ khí hậu nào dưới đây
nhiệt độ trung bình các tháng luôn dưới 20°C?
A. Biểu đồ khí hậu Lạng Sơn.
B. Biểu đồ khí hậu Sa Pa.
C. Biểu đồ khí hậu Điện Biên Phủ.
D. Biểu đồ khí hậu Hà Nội
Câu 7: Căn cứ vào atlat địa Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng nào chịu ảnh hưởng nhiều
nhất của gió tây khô nóng?
A. Vùng khí hậu Tây Nguyên
B. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ
C. Vùng khí hậu Đông Bắc Bộ
D. Vùng khí hậu Nam Bộ
Câu 8: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông nào sau đây tỉ lệ diện
tích lưu vực lớn nhất?
A. Sông Đồng Nai.
B. Sông Thái Bình.
C. Sông Mê Công (Cửu Long).
D. Sông Hồng.
Câu 9: “Địa hình thấp và hẹp ngang, được nâng cao ở hai đầu thấp ở giữa” là đặc điểm của địa
hình vùng núi nào sau:
A. vùng núi Tây Bắc
B. vùng núi Trường Sơn Bắc
C. vùng núi Trường Sơn Nam
D. vùng núi Đông Bắc
Câu 10: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Sài Gòn thuôc ̣lưu
vưc ̣sông nào sau đây?
A. Lưu vực sông Đồng Nai.
B. Lưu vực sông Thu Bồn.
Trang 2/4 - Mã đề thi A - https://thi247.com/
C. Lưu vực sông Mê Công.
D. Lưu vực sông Ba (Đà Rằng).
Câu 11: Nước ta có tài nguyên sinh vật vô cùng phong phú, đa dạng là do:
A. giáp vùng biển rộng lớn, giàu tài nguyên
B. nằm liền kề các vành đai sinh khoáng lớn
C. nằm trên đường di cư và di lưu của các loài sinh vật
D. có hoạt động của gió mùa và gió tín phong
Câu 12: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 13, hãy cho biết đèo Hải Vân thuộc dãy núi
nào?
A. Bạch Mã.
B. Hoàng Liên Sơn.
C. Trường Sơn Bắc.
D. Hoành Sơn.
Câu 13: Căn cứ vào atlat địa Việt Nam trang 10, hãy cho biết nhóm đất feralit trên đá badan
phân bố chủ yếu ở vùng nào?
A. Trung du miền núi Phía Bắc
B. Bắc Trung Bộ
C. Duyên hải Nam Trung Bộ
D. Tây Nguyên
Câu 14: Sự phân mùa của khí hậu nước ta là do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?
A. Bức xạ từ Mặt Trời tới
B. Hai lần Mặt trời lên thiên đỉnh
C. Hoạt động của gió mùa
D. Sự phân bố lượng mưa theo mùa
Câu 15: Căn cứ vào atlat địa Việt Nam trang 7 - 8, hãy cho biết vịnh Xuân Đài thuộc tỉnh,
thành phố nào?
A. Quy Nhơn
B. Quảng Nam
C. Phú Yên
D. Quảng Ngãi
Câu 16: Thời gian hoạt động của gió mùa mùa hạ ở nước ta là:
A. Từ tháng 5 đến tháng 10
B. Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau
C. Từ tháng 6 đến tháng 10
D. Từ tháng 5 đến tháng 7
Câu 17: ớc ta không có chung biển Đông với quốc gia nào sau đây?
A. Thái Lan
B. Campuchia
C. Lào
D. Philippin
Câu 18: Điểm cực Bắc của nước ta nằm ở tỉnh:
A. Khánh Hòa
B. Điện Biên
C. Cà Mau
D. Hà Giang
Câu 19: “Nằm phía trong đường cơ sở, được xem như bộ phận lãnh thổ trên đất liền” là vùng:
A. lãnh hải
B. tiếp giáp lãnh hải
C. nội thủy
D. đặc quyền kinh tế
Câu 20: Biểu hiện của địa hình vùng nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta là:
A. Địa hình thấp dần theo hướng Tây Bắc Đông Nam
B. Địa hình bị xâm thực mạnh ở miền đồi núi, bồi tụ nhanh ở đồng bằng hạ lưu sông.
C. Địa hình có sự phân bậc rõ rệt
D. Địa hình chủ yếu là đồi núi thấp
Câu 21: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 4 5, hãy cho biết tỉnh nào sau đây không giáp
Lào?
A. Quảng Bình
B. Điện Biên
C. Nghệ An
D. Lai Châu
Câu 22: Biển Đông nằm trong vùng nội chí tuyến nên có đặc tính:
A. Độ mặn không lớn
B. Biển tương đối kín
C. Có nhiều dòng hải lưu D. Nóng ẩm quanh năm
Câu 23: Căn cứ vào atlat địa Việt Nam trang 4 5, hãy cho biết đảo Cát thuộc tỉnh,
thành phố nào?
A. Hải Phòng
B. Quảng Ninh
C. Thái Bình
D. Nam Định
Câu 24: Cho bảng số liệu sau:
Số khách du tịch quốc tế đến ở một số khu vực của châu Á năm 2014
Khu vực
Số khách du lịch quốc tế đến (nghìn lượt người)
Đông Bắc Á
136276
Đông Nam Á
97263
Tây Á
52440
Nam
Á
17495
Trang 3/4 - Mã đề thi A - https://thi247.com/
Nhận xét nào sau đây không đúng khi so sánh số khách du lịch quốc tế đến của khu vực Tây
Á với khu vực Đông Nam Á?
A. ít hơn 44 823 lượt khách.
B. ít hơn 1,9 lần.
C. Chỉ bằng 85%.
D. Chỉ bằng 53,9%.
Câu 25: Hướng núi vòng cung đã tác động như thế nào đến khí hậu của vùng núi Trường Sơn
Nam?
A. tạo nên sự đối lập về mùa mưa và khô giữa phía Đông và phía Tây
B. gây ra hiệu ứng phơn cho vùng đồng bằng ven biển vào đầu mùa hạ
C. mùa đông đến sớm kết thúc muộn
D. mùa đông đến muộn và kết thúc sớm
Câu 26: Cho bảng số liệu:
Cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc qua một số năm (Đơn vị: %)
Năm
1985
1995
2004
2014
Xuất khẩu
39,3
53,5
51,4
54,5
Nhập khẩu
60,7
46,5
48,6
45,5
Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cấu xuất, nhập khẩu của Trung Quốc trong giai đoạn
1985 - 2014 là
A. tròn.
B. đồ thị (đường).
C. miền.
D. cột.
Câu 27: Vùng núi Trường Sơn Bắc giống vùng núi Trường Sơn Nam ở điểm:
A. Địa hình thấp dần theo hướng Tây Bắc Đông Nam.
B. Đều có các dãy núi chạy theo hướng Tây Bắc Đông Nam.
C. Địa hình cao và đồ sộ nhất nước ta.
D. Địa hình được nâng cao ở 2 đầu, thấp ở giữa.
Câu 28: Cho bảng số liệu sau:
GDP của LB Nga qua các năm (Đơn vị: tỉ USD)
Năm
1991
1995
2000
2004
2010
2014
GDP
475,5
363,9
259,7
582,4
1524,9
1860,6
GDP của LB Nga tăng mạnh trong giai đoạn 2000 - 2014 là nhờ:
A. kết quả của chiến lược kinh tế mới.
B. ngành công nghiệp tăng trưởng mạnh.
C. tăng cường xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt.
D. tập trung phát triển kinh tế thị trường
Câu 29: Đồng bằng sông Cửu Long do hệ thống sông nào bồi tụ?
A. Sông Hồng và sông Thái Bình
B. Sông Hồng và sông Đà
C. Sông Tiền và sông Hậu
D. Sông Đồng Nai
Câu 30: Đặc điểm nào sau đây đúng với đồng bằng sông Hồng?
A. địa hình cao ở rìa phía Tây và phía Bắc
B. có mạng lưới kênh rạch chằng chịt
C. địa hình khá thấp và bằng phẳng
D. không có hệ thống đê điều ngăn lũ
Câu 31: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 13, đỉnh núi nào sau đây không thuộc vùng
núi Tây Bắc?
A. Pu Si Lung.
B. Phu Luông.
C. Khoan La San.
D. Tây Côn Lĩnh.
Câu 32: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 13, hướng núi chính của vùng núi Đông Bắc là:
A. Vòng cung
B. Tây Bắc Đông Nam
C. Tây Đông
D. Đông Bắc Tây Nam
Câu 33: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 13, ranh giới tự nhiên giữa vùng núi Đông
Bắc và Tây Bắc là:
A. sông Đà.
B. sông Mã.
C. sông Cả.
D. sông Hồng.
Câu 34: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về ảnh hưởng của Biển Đông đối với khí
hậu nước ta?
A. Làm tăng độ ẩm tương đối của không khí
B. Làm giảm tính nóng bức vào mùa hạ
C. Mang lại lượng mưa, độ ẩm lớn
D. Làm tăng độ lạnh của gió mùa Đông Bắc
Câu 35: Cho bảng số liệu:
Diện tích cao su của các nước Đông Nam Á và thế giới

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Địa lần 1 trường THPT Ninh Giang, Hải Dương

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Địa lần 1 trường THPT Ninh Giang, Hải Dương để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Mời các bạn cùng theo dõi và làm bài đề thi dưới đây nhé.

Ngoài ra để giúp bạn đọc có thêm tài liệu học tập hơn nữa, VnDoc.com mời bạn đọc cùng tham khảo thêm mục Thi THPT Quốc gia 2023.

Đánh giá bài viết
1 148
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Địa lý

Xem thêm