Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán trường THPT Thị xã Quảng Trị lần 2 có đáp án

T r a n g 1 | 8 Mã đề 104
S GD & ĐT QUẢNG TR
TRƯỜNG THPT TH XÃ QUNG TR
K THI TH TT NGHIP THPT LẦN II NĂM 2021
MÔN: TOÁN
Thi gian làm bài : 90 Phút; (Đề có 50 câu)
có 08 trang)
H tên : ............................................................... S báo danh : ...................
Câu 1. Vi
, ab
là hai s thực dương tùy ý,
2
ln



a
b
bng
A.
B.
1
2log log
2
ab
C.
2ln
ln
a
b
D.
1
2ln ln .
2
ab
Câu 2. Cho hàm s
y f x
có đồ th như hình vẽ
Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm s nghch biến trên khong
1;1
.
B. Hàm s đồng biến trên khong
1;3
.
C. Hàm s đồng biến trên khong
;1
1; 
.
D. Hàm s đồng biến trên khong
1;1 .
Câu 3. Đồ th ca hàm s nào dưới đây có dạng đường cong như hình vẽ
A.
42
3y x x
. B.
42
32y x x
. C.
42
32y x x
. D.
42
21y x x
.
Câu 4. Cho hàm s
y f x
có bng biến thiên như sau
Giá tr cc tiu ca hàm s đã cho bằng
A.
5
. B.
2
. C.
0
. D.
1
.
Câu 5. Cho s phc
2
1 1 2 .z i i
S phc
z
có phn o là
Mã đề 104
x
y
3
-1
-1
O
1
T r a n g 2 | 8 Mã đề 104
A.
2i
. B.
4
. C.
2
. D.
4
.
Câu 6. Hàm s nào dưới đây nghịch biến trên ?
A.
3
x
y



. B.
1
2
logyx
. C.
2
4
log 2 1yx

. D.
2
x
y
e



.
Câu 7. Cho cấp số nhân
n
u
với
1
8u
và công bội
3.q
Giá tr ca
2
u
bng
A.
24
. B.
11
. C.
8
3
. D.
5
.
Câu 8. Nguyên hàm ca hàm s
2 x
f x x e
A.
2.
x
x e C
B.
31
1
.
3
x
x e C

C.
3
1
.
3
x
x e C
D.
2
.
x
x e C
Câu 9. Cho khi chóp có diện tích đáy
4B
và chiu cao
6.h
Th tích ca khối chóp đã cho bằng
A.
24
. B.
8
. C.
72
. D.
12
.
Câu 10. Trên mt phng tọa độ, cho điểm
M
(như hình vẽ) là điểm biu din ca s phc
z
. Tìm
z
.
A.
32zi
. B.
23zi
. C.
32zi  
. D.
32i
.
Câu 11. Cho
2
0
3f x dx
2
0
7g x dx
, khi đó
2
0
3f x g x dx


bng
A.
10
. B.
16
. C.
18
. D.
24
.
Câu 12. Cho hình nón có bán kính đáy
3r
, độ dài đường sinh
5l
. Diện tích xung quanh của hình nón đã
cho bằng
A.
30
. B.
45
. C.
15
. D.
10
.
Câu 13. Trong không gian
,Oxyz
cho mt phng
:2 2 0x y z
. Điểm nào dưới đây thuộc
?
A.
1; 2;2Q
. B.
1; 1; 1N 
. C.
2; 1; 1P 
. D.
1;1; 1M
.
Câu 14. Cho hàm bc bốn trùng phương
y f x
có đồ th là đường cong như hình vẽ:
S nghim thc của phương trình
1fx
là:
T r a n g 3 | 8 Mã đề 104
A.
1
. B.
0
. C.
2
. D.
3
.
Câu 15. Cho hàm s
()y f x
liên tục trên đoạn
1;3
và có đ th như hình vẽ. Gi
,Mm
lần lượt là giá tr
ln nht và giá tr nh nht ca hàm s
()y f x
trên đoạn
1;3
. Ta có giá tr ca
2Mm
là:
A.
21Mm
. B.
22Mm
. C.
23Mm
. D.
24Mm
.
Câu 16. Nghim của phương trình
2
log 3 1 0x 
A.
0x
. B.
2
3
x
. C.
2x
. D.
1
3
x
.
Câu 17. Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
1; 2;3M
. Tìm tọa độ điểm
A
hình chiếu vuông góc ca
M
lên mt phng
Oyz
.
A.
1; 2;3A
. B.
1; 2;0A
. C.
1;0;3A
. D.
0; 2;3A
.
Câu 18. Tích phân
2
2
1
3dxx
bng
A.
61
. B.
61
3
. C.
61
9
. D.
4
.
Câu 19. Trong không gian
Oxyz
, cho mt cu
2 2 2
: 2 4 2 0S x y z y z
. Bán kính ca mt cầu đã cho
bng
A.
1
. B.
7
. C.
22
. D.
7
.
Câu 20. Đưng tim cận đứng của đồ th hàm s
31
1
x
y
x

có phương trình là
A.
3y 
. B.
1y
. C.
1x
. D.
1x 
.
Câu 21. Đạo hàm ca hàm s
3
x
y
A.
ln3
yx
. B.
1
.3
x
yx
. C.
3
ln3
x
y
. D.
3 ln3
x
y
.
Câu 22. Trong không gian
Oxyz
, cho 2 điểm
1;0;1 , 2;1;0AB
. Viết phương trình mặt phng
P
đi qua
A
và vuông góc vi
AB
.
A.
:3 4 0P x y z
. B.
:3 4 0P x y z
.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Thị xã Quảng Trị lần 2 được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đáp án, được biên soạn bám sát đề minh họa 2021 môn Toán của Bộ GD&ĐT, chắc chắn là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Để giúp các em học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp THPT hiệu quả, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều trường THPT và nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Thị xã Quảng Trị lần 2, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 130
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm