Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh học liên trường THPT Nghệ An

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD & ĐT NGHỆ AN THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021
LIÊN TRƯỜNG THPT Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: SINH HỌC
(Đề thi 04 trang) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
đề: 201
Họ n thí sinh……………………………………………SBD……………………
Câu 81: Trong chế điều hòa hoạt động của opêron Lac vi khuẩn E.coli, chất cảm ng
lactôzơ làm bất hoạt
A. vùng khởi động.
B. vùng vận hành.
C. gen điều hòa.
D. prôtêin ức chế.
Câu 82: Từ 1 phôi cừu kiểu gen AaBb, bằng phương pháp cấy truyền phôi thể tạo ra các
cừu con kiểu gen
A. AaBb.
B. AaBB.
D. AABb.
Câu 83: thể kiểu gen AaBbdd giảm phân bình thường sẽ sinh ra tối đa bao nhiêu loại giao
tử?
A. 8.
B. 2.
C. 16.
D. 4.
Câu 84: Nếu khoảng cách tương đối giữa 2 gen trên NST 20cM thì tần số hoán vị gen giữa 2
gen này
A. 40%.
B. 20%.
C. 10%.
D. 30%.
Câu 85: Sinh vật nào sau đây cặp NST giới nh giới cái XX giới đực XY?
A. Châu chấu.
B. Bướm.
C. Gà.
D. Mèo rừng.
Câu 86: Một quần thể ngẫu phối thành phần kiểu gen 0,4 Aa : 0,6 aa. Theo thuyết, tần số
alen A của quần thể này
A. 0,4.
B. 0,2.
C. 0,3.
D. 0,5.
Câu 87: Phương pháp nào sau đây thường áp dụng cho cả động vật thực vật?
A. Dung hợp tế bào trần.
B. Gây đột biến đa bội.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
C. Tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp.
D. Cấy truyền phôi.
Câu 88: Chim cu gáy thường xuất hiện nhiều vào mùa thu hoạch lúa, ngô hàng năm dụ về
sự biến động số lượng thể của quần thể
A. theo chu nhiều năm.
B. không theo chu kì.
C. theo chu tuần trăng.
D. theo chu mùa.
Câu 89: Diễn thế sinh thái khởi đầu từ môi trường chưa sinh vật gọi
A. diễn thế phân hủy.
B. diễn thế nguyên
sinh.
C. diễn thế thứ sinh.
D. diễn thế hỗn hợp.
Câu 90: Dạng đột biến o sau đây làm tăng số lượng gen trên một NST?
A. Thể một.
B. Mất đoạn.
C. Đảo đoạn.
D. Lặp đoạn.
Câu 91: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố o sau đây tạo ra nguồn nguyên liệu cấp cho
quá trình tiến hóa?
A. Di - nhập gen.
B. Các yếu tố ngẫu
nhiên.
C. Đột biến.
D. Chọn lọc tự nhiên.
Câu 92: Nhân tố sinh thái nào sau đây nhân tố sinh?
A. Độ ẩm.
B. Vật sinh.
C. Hỗ trợ cùng loài.
D. Vật ăn thịt.
Câu 93: Theo thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con 100% kiểu gen dị hợp?
A. Aa × aa.
B. Aa × AA.
C. AA × aa.
D. Aa × Aa.
Câu 94: Quần thể sinh vật không đặc trưng nào sau đây?
A. Độ đa dạng loài.
B. Kiểu phân bố.
C. Mật độ thể.
D. T lệ giới tính.
Câu 95: Động vật nào sau đây tiêu hóa được xenlulôzơ trong thức ăn?
A. Chó sói.
B. tử.
C. Trâu.
D. Hổ.
Câu 96: Người mắc hội chứng Đao số lượng NST trong mỗi tế bào
A. 47.
B. 46.
C. 44.
D. 45.
Câu 97: Hình thành loài mới thường diễn ra nhanh nhất theo con đường nào sau đây?
A. Cách li tập tính.
B. Cách li địa lí .
C. Lai xa kèm đa bội
D. Cách li sinh thái.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
hóa.
Câu 98: Trong quá trình bảo quản, loại nông sản thường được phơi khô
A. lạc.
B. dưa hấu.
C. cam.
D. bưởi.
Câu 99: Trong quá trình dịch mã, côđon 5’AUG3’ khớp bổ sung với anticôđon nào sau đây?
A. 3’UAX5’.
B. 5’TAX3’.
C. 3’TAX5’.
D. 5’UAX3’.
Câu 100: rừng nhiệt đới Tam Đảo, loài đặc trưng
A. bọ que.
B. cóc.
C. cây sim.
D. cây cọ.
Câu 101: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, đại nào xuất hiện thực vật
hạt?
A. Đại Nguyên sinh.
B. Đại Tân sinh.
C. Đại C sinh.
D. Đại Trung sinh.
Câu 102: Nuclêôtit không phải đơn phân cấu trúc nên loại phân tử nào sau đây?
A. tARN.
B. Prôtêin.
C. ADN.
D. mARN.
Câu 103: Tỷ lệ % các axit amin sai khác nhau chuỗi pôlipeptit anpha trong phân tử
Hêmôglôbin thể hiện bảng sau:
mập
chép
Kỳ giông
Chó
Người
mập
0%
59,4%
61,4%
56,8%
53,2%
chép
0%
53,2%
47,9%
48,6%
Kỳ giông
0%
46,1%
44,0%
Chó
0%
16,3%
Người
0%
Trình tự nào sau đây thể hiện mối quan hệ họ hàng từ gần đến xa giữa người với các loài khác?
A. Người chó kỳ giông chép mập. B. Người mập chép kỳ giông
chó.
C. Người chó chép kỳ giông mập. D. Người chó mập chép kỳ
giông.
Câu 104: người, alen A nằm trên nhiễm sắc thể X quy định máu đông bình thường trội hoàn
toàn so với

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Sinh

VnDoc gửi tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh học liên trường THPT Nghệ An. Đề thi với cấu trúc 40 câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học, được biên soạn theo chuẩn cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chắc chắn sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Tham khảo thêm: Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh học

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh học liên trường THPT Nghệ An. Hy vọng đây là tài liệu hữu ích giúp các em có thêm tư liệu ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 hiệu quả.

Ngoài tài liệu trên, mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 632
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Sinh học

Xem thêm