Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán trường Triệu Sơn 2, Thanh Hóa

Trang 1/7 - Mã đề thi 209
TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 2
(ĐỀ CHÍNH THỨC)
ề thi gồm 50 câu, 06 trang)
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
THEO ĐỊNH HƯỚNG THI TỐT NGHIỆP THPT
NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN: TOÁN LỚP 12
Thời gian làm bài
: 90 phút (Không k
ể thời gian giao đề)
Ngày thi: 19 tháng 06 năm 2021
Mã đề: 209
Họ và tên.............................................SBD......................Phòng thi ……………………
Câu 1: Cho điểm
1;2;3 .
A Hình chiếu của
A
trên mặt phẳng
Oxy
là điểm
A.
1;2;0
N B.
0;2;0
Q C.
0;0;3
M D.
1;0;0
P
Câu 2: Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức
3 4
i
có tọa độ là
A.
3;4 .
B.
3; 4 .
C.
4;3 .
D.
3; 4 .
Câu 3: Tích phân
1
0
d
1
x
x
bằng
A.
log 2
B.
ln 2
C.
1
D.
ln 2
Câu 4: Cho số phức
3 4
5
i
z
. Môđun của
z
(số phức liên hợp của
z
) là
A.
3
B.
1
C.
5
D.
2
Câu 5: Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
2; 1;1 .
A Phương trình mặt phẳng
đi qua hình chiếu
của điểm
A
trên các trục tọa độ là
A.
0
2 1 1
x y z
B.
1
2 1 1
x y z
C.
0
2 1 1
x y z
D.
1
2 1 1
x y z
Câu 6: Cho hình chóp .
S ABC
đáy tam giác đều cạnh
a
, cạnh bên
SA
vuông c với mặt phng
đáy
6
SA a
. Tính thể tích
V
của khối chóp
.
S ABC
.
A.
3
3 2
4
a
V
. B.
3
6
6
a
V
. C.
3
6
4
a
V
. D.
3
2
4
a
V
.
Câu 7: Cho hàm số
( )
y f x
có bảng biến thiên như sau:
x

1
0
1
'
y
+
0
-
0
+
0
-
y
1
1

0

Hàm số
( )
y f x
đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
0;1
B.
1;

C.
;0
 D.
1;0
Câu 8: Trong một lớp học gồm 15 học sinh nam và 10 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 4 học sinh. Xác suất
để 4 học sinh được chọn có cả nam và nữ là
A.
219
323
B.
442
506
C.
443
506
D.
218
323
Câu 9: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
Trang 2/7 - Mã đề thi 209
A.
4 2
1
y x x
B.
3
3 2
y x x
C.
3
3 1
y x x
D.
4 2
1
y x x
Câu 10: Cho hình chóp .
S ABCD
đáy
ABCD
nh vuông tâm
O
cạnh bằng
,
a SA a
SA
vuông góc với đáy. Tang của góc giữa đường thẳng
SO
và mặt phẳng
SAB
bằng
A.
5
B.
5
5
C.
2
2
D.
2
Câu 11: Khối trụ có bán kính đáy bằng
a
và chiều cao bằng
2
a
có thể tích là
A.
3
2
a
. B.
3
2
a
. C.
3
1
3
a
. D.
3
a
.
Câu 12: Trong không gian
Oxyz
, mặt cầu
2 2 2
: 1 3 2 9
S x y z
tâm bán kính lần
lượt là
A.
1; 3; 2
I
,
9
R
. B.
1; 3; 2
I ,
3
R
.
C.
1; 3; 2
I ,
9
R
. D.
1; 3; 2
I ,
3
R
.
Câu 13: Đạo hàm của hàm số
2 3
2
x
y
A.
2 2
2 3 2
x
x
. B.
2 3
2.2
x
. C.
2 3
2 .ln 2
x
. D.
2 3
2.2 .ln 2
x
.
Câu 14: Cho hình nón bán kính đáy bằng
a
độ dài đường sinh bằng
2
a
. Diện tích xung quanh của
hình nón đó bằng
A.
2
2
a
B.
2
4
a
C.
2
3
a
D.
2
2
a
Câu 15: Số phức liên hợp
z
của số phức
2 3
z i
A.
2 3
z i
B.
3 2
z i
C.
3 2
z i
D.
2 3
z i
Câu 16: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
4 2
2 3
y x x
trên đoạn
0; 3
bằng
A.
1
B.
2
C.
3
D.
6
Câu 17: Cho hàm số
( )
y f x
có bảng biến thiên như sau
Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m
để phương trình
( ) 1
f x m
có 3 nghiệm thực phân biệt.
A.
2 4
m
. B.
2 4
m
. C.
1 3
m
. D.
3 3
m
.
Câu 18: Cho các điểm
1; 1;1 , 1;2;3
A B đường thẳng
1 2 3
: .
2 1 3
x y z
d
Đường thẳng
đi qua điểm
A
, vuông góc với hai đường thẳng
AB
d
có phương trình là
Trang 3/7 - Mã đề thi 209
A.
1 1 1
2 7 4
x y z
B.
1 1 1
7 2 4
x y z
C.
1 1 1
2 4 7
x y z
D.
1 1 1
7 2 4
x y z
Câu 19: Họ nguyên hàm của
3
1
y x x
A.
3
3
x C
B.
4 2
4 2
x x
x C
C.
3
4
2
x
x x C
D.
4 3
4 2
x x
C
Câu 20: Đồ thị hàm số nào dưới đây có tiệm cận đứng?
A.
ln
y x
B.
2
4
y x
C.
2
2 3
1
x x
y
x
D.
2
2
2
x
y
x
Câu 21: Thể tích
V
của khối lăng trụ có chiều cao
h
và diện tích đáy
B
A.
3
V Bh
B.
1
2
V Bh
C.
1
3
V Bh
D.
V Bh
Câu 22: Cho hai số phức
1
2 3
z i
,
2
4 5
z i
. Số phức
1 2
z z z
A.
2 2
z i
. B.
2 2
z i
. C.
2 2
z i
. D.
2 2
z i
.
Câu 23: Với các số thực dương
,
a b
bất kì, mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
ln ln ln
ab a b
B.
ln ln .ln
ab a b
C.
ln
ln
ln
a a
b b
D.
ln ln ln
a
b a
b
Câu 24: Hàm số
1
1
x
y
x
có bao nhiêu điểm cực trị?
A.
2
B.
0
C.
1
D.
3
Câu 25: Tập nghiệm của bất phương trình
2 1
1
2
2
x
x
A.
1
;
3

B.
1;

C.
1
;
3

D.
;1

Câu 26: Phương trình
2
log 3 2 3
x
có nghiệm là
A.
11
3
x
. B.
3
x
. C.
2
x
. D.
10
3
x
.
Câu 27: Trong không gian
Oxyz
, cho mặt phẳng
: 2 3 2 0
P x y z
. Mặt phẳng
P
một vectơ
pháp tuyến là
A.
1; 1;3
n
B.
2;3; 2
n
C.
2; 1;3
n
D.
2;1;3
n
Câu 28: Cho m số
( )
y f x
liên tục trên đoạn
;
a b
. Diện tích
S
của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị
của hàm số
( )
y f x
trục hoành và hai đường thẳng
,
x a x b a b
được tính theo công thức
A.
( )d
b
a
S f x x
B.
( )d
b
a
S f x x
C.
( )d
b
a
S f x x
D.
( )d
b
a
S f x x
Câu 29: Tập nghiệm của bất phương trình
2
2
3
log 2 1 0
x x
A.
3
1;
2
. B.
3
0;
2
. C.
1
;0 ;
2
 
. D.
3
;1 ;
2
 
.
Câu 30: Trong mặt phẳng
Oxy
, cho hình phẳng
H
giới hạn bởi các đường
2
4
y x
y x
. Thể tích
của vật thể tròn xoay khi quay hình
H
quanh trục hoành bằng
A.
129
30
B.
128
30
C.
32
15
D.
128
15
Câu 31: Tập nghiệm của phương trình
2
4
1
2
16
x x
A.
. B.
2;4
. C.
2;2
. D.
0;1
.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

VnDoc gửi tới thầy cô và các em học sinh Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Triệu Sơn 2, Thanh Hóa. Đề thi thử Toán với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán THPT, được biên soạn bám sát đề minh họa 2021 của Bộ GD&ĐT, chắc chắn là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán trường Triệu Sơn 2, Thanh Hóa nằm trong Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia trên VnDoc. Tài liệu bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Triệu Sơn 2, Thanh Hóa. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 606
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm