Đề thi tiếng Anh giữa kì 2 lớp 8 năm 2019 - 2020 số 3

Đề thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 8 có đáp án

Nằm trong bộ đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 8 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020, đề thi tiếng Anh lớp 8 giữa học kì 2 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra giữa kì 2 tiếng Anh lớp 8 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm - tự luận tiếng Anh lớp 8 khác nhau giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

I) Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc

1. Lan often (do) her homework.

2. They (play) tennis now.

3. Lan (buy) a car since 2000.

4. Minh (watch) TV last night.

5. Hoa (meet) Lan tomorrow.

6. Football (play) by them.

II) Mỗi câu có một lỗi sai tìm và sữa lại cho đúng

1. What about watch TV?

2. Do you mind if I listened to music?

3. What do you do yesterday?

4. My dog is different with her dog.

III) Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

His name is Kien. He works for a construction company. He has worked for this company for nearly 5 years. We build roads, dams, bridges and things like that. At the moment, his company is producing a plan for a new motorway. He usually works in the roads department, but this month, he is working in the department that builds bridges. So his whole working day is different just now. He normally spends a lot of time outdoors, because he has to go to the construction sites. But with this new project he spends a lot of time in the workshop. Now he is testing a model of one of the new bridges. He enjoys it a lot, because he has learned a lot of new things.

1. What is his name?

...........................................................................................................................

2. How long has Kien worked for his construction company?

...........................................................................................................................

3. What is his company doing at the moment?

...........................................................................................................................

4. Where does he usually work?

...........................................................................................................................

5. Why does he normally spend a lot of time outdoors?

...........................................................................................................................

6. Is he testing a model of one of the new bridges now?

...........................................................................................................................

IV) Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

1. Let’s go to the zoo!

What about.......................................................................?

2. Ba enjoys skipping.

Ba likes..............................................................................

3. Long should work harder.

Long ought to....................................................................

4. Would you mind opening the door?

Do you mind......................................................................?

Đáp án có trong file tải: Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 8 giữa kì 2 chương trình mới có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
1 592
Sắp xếp theo

Tiếng Anh phổ thông

Xem thêm