Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Khoa học tự nhiên trường THCS Biên Giới, Châu Thành năm học 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Khoa học tự nhiên trường THCS Biên Giới năm 2018

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Khoa học tự nhiên trường THCS Biên Giới, Châu Thành năm học 2017 - 2018 là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho thầy cô trong quá trình giảng dạy, ôn luyện kiến thức đã học cho các bạn đồng thời cũng giúp học sinh làm quen nhiều dạng đề kiểm tra Khoa học tự nhiên 8 khác nhau. Mời các bạn tham khảo

PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH

TRƯỜNG THCS BIÊN GIỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đề kiểm tra giữa học kì II năm học 2017 - 2018

Môn kiểm tra: Khoa học tự nhiên

Lớp 8 Hệ: THCS

Thời gian: 60 phút (Không tính thời gian giao đề)

I. Phần Vật lý: (3 điểm)

Câu1: Thế năng hấp dẫn là gì?

Câu 2: Tại sao rót nước sôi vào cốc thủy tinh thì cốc dày dễ bị vỡ hơn cốc mỏng? Muốn cốc khỏi vỡ khi rót nước sôi vào thì làm thế nào?

Câu 3: Tại sao quả bóng bay dù được buộc chặt để lâu ngày vẫn bị xẹp?

II/ Phần Sinh Học: (4điểm)

Câu 4: (1 điểm)

Trong chuỗi thức ăn, mỗi loài sinh vật là 1 mắt xích. Em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa mắt xích với mắt xích đứng trước và mắt xích đứng sau nó trong chuỗi thức ăn?

Câu 5: (2điểm)

Thế nào là luật bảo vệ môi trường? Những quy định của luật bảo vệ môi trường?

Câu 6: (1điểm)

Hãy điền nội dung phù hợp vào chỗ chấm của các chuỗi thức ăn sau:

...........->Bọ ngựa ->………………………….

.......> Sâu ->.........……………………………

Có ->..................-> ..............…………………

... .............. .................... -> xác sinh vật

III. Phần Hóa Học: (3điểm)

Câu 7: (1đ) Hãy phân loại các hợp chất sau: SO, NaOH, H2SO4, K,CO?

Câu 8:

Khử 21,7g thủy ngân (II) Oxít bằng khí Hidro. Hãy:

a. Tính số gam thủy ngân thu được?

b. Tính thể tích khí hidro cần dùng ở ĐKC?

Đáp án đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Khoa học tự nhiên năm 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Khoa học tự nhiên trường THCS Biên Giới, Châu Thành năm học 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Khoa học tự nhiên trường THCS Biên Giới, Châu Thành năm học 2017 - 2018

.............................................

Ngoài Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Khoa học tự nhiên trường THCS Biên Giới, Châu Thành năm học 2017 - 2018. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
18 2.947
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lớp 8 môn khác Xem thêm