Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 2 Phonics - Smart 1 số 3

Đề thi cuối kì 2 lớp 1 môn tiếng Anh Phonics Smart có đáp án

Nằm trong bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 1 năm 2020 - 2021, Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 học kỳ 2 Phonics Smart có đáp án dưới đây tổng hợp những dạng bài tập tiếng Anh lớp 1 chương trình mới khác nhau giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

I. Fill the blank. 

G ; J ; D ; H ; C ;

1. I love _olls.

2. _an you hear?

3. I have got two _ackets.

4. The _ippo is in the zoo.

5. The _oat is on the farm.

II. Read and match. 

H

B

1. _ook
2. _orse
3. _ag
4. _ave
5. _lue

III. Reorder. 

1. The/ The/ in/ bird/ tree/ is/ ./

____________________

2. mouth/ It/ a/ is/ ./

____________________

3. little/ I/ goat/ a/ see/ ./

____________________

4. fish/ A/ swim/ can/ ./

____________________

5. It/ sister/ my/ is/ ./

____________________

ĐÁP ÁN

I. Fill the blank.

G ; J ; D ; H ; C ;

1. I love _d_olls.

2. _C_ an you hear?

3. I have got two _j_ ackets.

4. The _h_ippo is in the zoo.

5. The _g_oat is on the farm.

II. Read and match.

1 - Book;

2 - Horse;

3 - Bag;

4 - Have;

5 - Blue;

III. Reorder.

1 - The bird is in the tree.

2 - It is a mouth.

3 - I see a little goat.

4 - A fish can swim.

5 - It is my sister.

Download Đề thi và đáp án tại: Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 1 Phonics Smart có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 1, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi chia sẻ rất nhiều tài liệu môn tiếng Anh thú vị dành cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 435
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm