Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 2 Phonics - Smart 1 số 2

Đề thi cuối kì 2 lớp 1 môn tiếng Anh có đáp án

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 1 Phonics Smart năm 2021 dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 học kỳ 2 có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 1 có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 1 Phonics Smart 1 giúp các em ôn tập hiệu quả.

I. Reorder. 

1. that/ Who/ is/ ?

___________________________

2. got/ apples/ I/ nine/ have/ ./

___________________________

3. lemonade/ It/ is/ ./

___________________________

4. two/ I/ kites/ see/ ./

___________________________

5. grass/ The/ love/ goats/ ./

___________________________

II. Write a or an. 

1. It is ____ hippo.

2. It is ____ horse.

3. It is ____ banana.

4. It is ____ inkpot.

5. It is ____ kitten.

III. Fill the blanks. 

m j d b h

1. A pair of _eans.

2. I love _alls.

3. It is my _ad.

4. It is a _outh.

5. Can you _ear?

ĐÁP ÁN

I. Reorder.

1 - Who is that?

2 - I have got nine apples.

3 - It is lemonade.

4 - I see two kites.

5 - The goats love grass.

II. Write a or an.

1. It is __a__ hippo.

2. It is __a__ horse.

3. It is ___a_ banana.

4. It is _an___ inkpot.

5. It is __a__ kitten.

III. Fill the blanks.

m j d b h

1. A pair of _j_eans.

2. I love _b_alls.

3. It is my _d_ad.

4. It is a _m_outh.

5. Can you _h_ear?

Trên đây là Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 1 Phonics Smart có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 1, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi chia sẻ rất nhiều tài liệu môn tiếng Anh thú vị dành cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 651
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm