Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 2 Phonics - Smart 1

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn tiếng Anh Phonics - Smart 1 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 1 sách Phonics - Smart có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 học kỳ 2 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 1 có đáp án được biên tập bám sát sách Phonics - Smart 1 giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

I. Read and Match.

M

G

1. __oat
2. __mouth
3. __rass
4. __um
5. ba__

II. Reorder. 

1. it/ I/ like/ ./

____________________

2. that/ Who/ is/ ?/

____________________

3. pen/ I/ got/ have/ a/ ./

____________________

4. Lion/ zoo/ is/ the/ in/ ./

____________________

5. grass/ Goat/ eating/ is/ ./

____________________

III. Fill the blanks. 

z ; k ; l ; d ; i;

1. I have got a _emon.

2. I have got two _ites.

3. It is an _nkpot.

4. I love _olls.

5. The hippo is in the _oo.

ĐÁP ÁN

I. Read and Match.

1 - Goat;

2 - Mouth;

3 - Grass;

4 - Mum;

5 - bag;

II. Reorder.

1 - I like it.

2 - Who is that?

3 - I have got a pen.

4 - Lion is in the zoo.

5 - Goat is eating grass.

III. Fill the blanks.

1. I have got a _l_emon.

2. I have got two _k_ites.

3. It is an _i_nkpot.

4. I love _d_olls.

5. The hippo is in the _z_oo.

Trên đây là Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 1 Phonics Smart có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 1, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi chia sẻ rất nhiều tài liệu môn tiếng Anh thú vị dành cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 1.432
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm