Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Lương Văn Chánh 2013-2014 môn toán (chuyên)

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Lương Văn Chánh 2013-2014 môn toán (chuyên). Các bạn có thể download về để tham khảo thêm nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi vào lớp 10.

ĐỀ TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN TOÁN (CHUYÊN)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH PHÚ YÊN
---------------
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH
NĂM HỌC 2013-2014
Môn: Toán
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề
--------------

Câu 6.(3,00 điểm) Cho đường tròn (O), đường kính AB cố định. Một đường thẳng a tiếp xúc với (O) tại A. Gọi M ( khác A,B) là điểm thuộc đường tròn (O). Tiếp tuyến của đường tròn (O) tại M cắt a tại C. Gọi I là tâm đường tròn tiếp xúc với a tại C và đi qua M, giả sử CD là đường kính của đường tròn tâm I. Goi J là giao điểm của OC và đường tròn (I). Chứng minh rằng:

a) J là trung điểm của đoạn thẳng OC.

b) Đường thẳng đi qua D và vuông góc với BC luôn đi qua một điểm cố định khi M thay đổi trên đường tròn (O).

------------HẾT------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:……..….……………….............;Số báo danh:………..…………...................................

Chữ kí giám thị 1:………....….…………............…; Chữ kí giám thị 2:…..…..…………............................

Đánh giá bài viết
4 2.623
Sắp xếp theo

Lớp 9

Xem thêm