Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 13 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 13

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 13 năm 2015-2016 là đề thi giải Toán qua mạng dành cho học sinh lớp 1 diễn ra ngày 29/01/2016. Đề thi Toán có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2015 - 2016.

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 11 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 12 năm 2015 - 2016

Mời làm: Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 13 năm 2015-2016 trực tuyến

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1.1:

Đề thi violympic toán lớp 1 vòng 13

Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu điểm?

Câu 1.2:

Đề thi violympic toán lớp 1

Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng?

Câu 1.3:

Đề thi violympic toán lớp 1

Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng?

Câu 1.4: Từ 1 đến 11 có bao nhiêu khoảng cách?

Câu 1.5:

Đề thi violympic toán lớp 1

Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng?

Câu 1.6: Số mười một được viết là: ............

Câu 1.7: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm: 9 - 5 + 1 + 2 ......... 9 - 5 - 1 + 2 + 3

Câu 1.8: Điền dấu (>, <, = ) vào chỗ chấm cho thích hợp: 10 - 3 - 1 + 2 - 1 ......... 9 - 1 - 2 + 0

Câu 1.9: Số mười hai được viết là: ...........

Câu 1.10: Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó cộng thêm 1 thì bằng 20.

Bài 2: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần.

Đề thi violympic toán lớp 1

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 3.1: Kết quả của phép tính: 4 + 5 – 2 - 5 là số liền trước của số nào?

Câu 3.2: Kết quả của phép tính: 10 – 3 + 1 - 6 là số liền sau của số nào?

Câu 3.3: 10 – 2 – 4 + 5 = .......... – 0 – 4 + 3

Câu 3.4: 8 cộng với số nào để bằng 5 cộng với 3 rồi cộng với 2.

Câu 3.5: Linh mua 4 quả cà chua. Vy mua nhiều hơn Linh 1 quả. Hỏi cả hai bạn mua bao nhiêu quả cà chua?

Câu 3.6: 10 – 8 + .......... – 1 = 2 + 8 – 1 - 4

Câu 3.7:

Đề thi violympic toán lớp 1

Hình dưới đây có bao nhiêu điểm?

Câu 3.8: 9 – 4 – 2 + 6 – 1 = 7 – ............. + 2 – 1 + 2

Câu 3.9: 10 – 7 + 2 – 1 + 2 = 9 – .......... + 1 + 2 - 1

Câu 3.10: Hãy điền dấu >; <; = vào chỗ... cho thích hợp nhé!

10 – 6 + 5 – 1 + 2 ............ 9 – 7 + 6 – 2 + 3

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 13

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1.1: 1

Câu 1.2: 4

Câu 1.3: 3

Câu 1.4: 10

Câu 1.5: 6

Câu 1.6: 11

Câu 1.7: <

Câu 1.8: >

Câu 1.9: 12

Bài 2: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

(9) < (5) < (4) < (20) < (7) < (1) < (2) < (3) < (6) < (8)

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 3.1: 3

Câu 3.2: 1

Câu 3.3: 10

Câu 3.4: 2

Câu 3.5: 9

Câu 3.6: 4

Câu 3.7: 8

Câu 3.8: 2

Câu 3.9: 5

Câu 3.10: >

Đánh giá bài viết
3 6.457
Sắp xếp theo
    Luyện thi Xem thêm