Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 9 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 9

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 9 năm 2015 - 2016 là đề thi giải Toán qua mạng có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2015 - 2016.

Bộ đề thi Violympic toán lớp 1 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 8 năm 2015 - 2016

Mời làm: Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 9 năm 2015-2016 trực tuyến

Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

Đề thi violympic toán lớp 1 vòng 9

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 2.1: Tính: 5 - 3 + 4 = ..........

Câu 2.2: Tính: 7 - 3 - 0 = ............

Câu 2.3: Tính: 6 - 3 - 1 = ............

Câu 2.4: Tính: 6 - 1 + 2 = ............

Câu 2.5: Chọn đáp án đúng: ..... = 5 + 3 - 2

A. 8 B. 3 + 2 C. 8 - 6 D. 5 + 1

Câu 2.6: Chọn đáp án đúng: 7 - 5 + 1 = ..........

A. 1 B. 3 + 1 C. 2 D. 1 + 2

Câu 2.7: Chọn đáp án đúng: 8 - 5 - 3 = .........

A. 2 - 2 B. 1 + 3 C. 1 + 2 D. 3

Câu 2.8: Chọn đáp án đúng: 1 + 3 + 3 = ...... + 4 + 2

A. 3 B. 2 C. 0 D. 1

Câu 2.9: Điền số thích hợp vào chỗ (...)

5 + 2 - 3 = ..... - 2 - 1

Câu 2.10: Điền số thích hợp vào chỗ (...)

5 - .... + 1 = 4 - 4 + 2

Bài 3: Tìm cặp bằng nhau

Đề thi violympic toán lớp 1 vòng 9

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 9

Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

6 - 2 - 4 < 4 + 3 - 6 < 7 - 1 + 2 - 6 < 4 + 4 - 2 - 3 < 6 - 5 + 4 - 1 < 8 - 6 + 2 + 1 < 8 - 5 + 4 - 1 < 8 - 2 + 1 + 0 < số lớn nhất có một chữ số < số bé nhất có hai chữ số

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 2.1: 5 - 3 + 4 = 2 + 4 = 6

Câu 2.2: 4

Câu 2.3: 6 - 3 - 1 = 3 - 1 = 2

Câu 2.4: 6 - 1 + 2 = 5 + 2 = 7

Câu 2.5: D

Câu 2.6: D

Câu 2.7: A

Câu 2.8: D

Câu 2.9: 7

Câu 2.10: 4

Bài 3: Tìm cặp bằng nhau

6 - 2 = 4 - 0; 4 + 1 = 6 - 1; 5 - 2 = 7 - 4; Số nhỏ nhất có hai chữ số = 10; Số lớn nhất có một chữ số = 10

Đánh giá bài viết
2 6.485
Sắp xếp theo
    Luyện thi Xem thêm