Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 7 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 7

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 7 năm 2016 - 2017 là đề thi giải Toán qua mạng được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh cùng quý thầy cô tham khảo, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2016 - 2017.

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 4 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 5 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 6 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 8 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 7 năm 2016 - 2017 trực tuyến

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 7 năm 2016 - 2017

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 7

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Tính 46 + 178 = ......

a) 224 b) 124 c) 214 d) 204

Câu 2: Tính 38 + 895 = ......

a) 833 b) 933 c) 733 d) 593

Câu 3: Tính 216 - 188 = ......

a) 38 b) 128 c) 138 d) 28

Câu 4: Tính 251 - 67 = ......

a) 234 b) 184 c) 194 d) 284

Câu 5: Tính 21 x 2 : 7 = ......

a) 8 b) 5 c) 6 d) 7

Câu 6: Tính 24 : 2 x 4 = ......

a) 48 b) 88 c) 84 d) 44

Câu 7: Tìm x, biết 32 : x = 8. Vậy x = ......

a) 4 b) 6 c) 8 d) 28

Câu 8: Tìm x, biết 21 : x = 3. Vậy x = ......

a) 7 b) 6 c) 8 d) 3

Câu 9: Tìm x, biết 24 : x = 2 + 6. Vậy x = ......

a) 4 b) 12 c) 8 d) 3

Câu 10: Tìm x, biết 56 : x = 14 : 2. Vậy x = ......

a) 7 b) 6 c) 8 d) 4

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 1: Tính 147 + 258 = ......

Câu 2: Tính 700 - 294 = ......

Câu 3: Tính 5 x 6 = ......

Câu 4: Tính 7 x 8 = ......

Câu 5: Tính 49 : 7 = ......

Câu 6: Tính 48 : 6 = ......

Câu 7: Tìm x, biết 12 : x = 4 : 2. Vậy x = ......

Câu 8: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 256 - 48 ...... 276 -58

Câu 9: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 24 x 6 ...... 12 x 4 x 3

Câu 10: Số bị trừ là 158, số trừ là 95. Hiệu của hai số là ......

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 7

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

1 = 7; 2 = 16; 3 = 11; 4 = 14; 5 = 10; 6 = 20; 8 = 13; 9 = 18; 12 = 19; 15 = 17

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 1: a Câu 2: b Câu 3: d Câu 4: b Câu 5: c

Câu 6: a Câu 7: a Câu 8: a Câu 9: d Câu 10: c

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 1: 405 Câu 2: 406 Câu 3: 30 Câu 4: 56 Câu 5: 7

Câu 6: 8 Câu 7: 6 Câu 8: < Câu 9: = Câu 10: 63

Đánh giá bài viết
14 3.940
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm