Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 2 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 2

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 2 năm 2015 - 2016 là đề thi giải Toán qua mạng có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2015 - 2016.

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 1 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 2 năm 2015 - 2016 trực tuyến

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 2.1: Kết quả của phép tính: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 2 bằng: ...............

Câu 2.2: Giá trị của x thỏa mãn 3x - 5.2.4 + 2.23 = 0 là x = ............

Câu 2.3: Giá trị của biểu thức: (3x2 + 3) - 2(x2 + 2x) + 2015 tại x = 1 là ..............

Câu 2.4: Giá trị của biểu thức A = (-3333)4 : (-1111)4 + (2 : 3981)5.(-3981)5 bằng: ..............

Câu 2.5: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức I20092007x + 2010I là: ...............

Câu 2.6: Giá trị lớn nhất của biểu thức Q = 19,5 - I1,5 - xI đạt được khi x = ...............

Câu 2.7: 216 chia cho 17 có số dư là .............

Câu 2.8: Các phần tử của tập hợp các số x thỏa mãn Ix - 2,5I + I3,5 - xI = 0 là: {.........}

Câu 2.9: Số cặp số dương a và b thỏa mãn Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 2 là: .................

Câu 2.10: Hãy điền dấu >, = thích hợp vào chỗ chấm:

Cho M = x(x - 3). Nếu 0 < x < 3 thì M ............ 0

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 3.1: Tính: -4,117 + 0,363 = ................

Câu 3.2: Tìm x thỏa mãn: 2x + 1 = I4 - 7I

Câu 3.3: Giá trị của x < 0 thỏa mãn Ix2 + 1I = 5 là: x = ...............

Câu 3.4: Tìm x thỏa mãn: 2x - 0,35 + 85/100 = 0

Câu 3.5: Giá trị lớn nhất của biểu thức B = 12 - I3x + 2015I - I-3I là: ..............

Câu 3.6: Cho góc xOy = 60o. Số đo của góc đối đỉnh với góc xOy là: ...............o

Câu 3.7: Giá trị của x thỏa mãn: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 2là: x = ...............

Câu 3.8: Giá trị của x thỏa mãn: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 2là x = ...............

Câu 3.9: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A = I2x + 2015I - 3 là: .................

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 2

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

(1) = (18); (2) = (5); (3) = (20); (4) = (9); (6) = (11); (7) = (16); (8) = (14); (10) = (19); (12) = (15); (13) = (17)

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 2.1: -0,25 Câu 2.2: 8 Câu 2.3: 2015 Câu 2.4: 49 Câu 2.5: 0

Câu 2.6: 1,5 Câu 2.7: 1 Câu 2.8: 0 Câu 2.9: 0 Câu 2.10: <

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 3.1: -3,754 Câu 3.2: 1 Câu 3.3: -2 Câu 3.4: -0,2 5 Câu 3.5: 9

Câu 3.6: 60 Câu 3.7: 2 Câu 3.8: 4 Câu 3.9: -3

Đánh giá bài viết
1 1.061
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm