14 Topics Nói dùng cho Giáo viên thi Tiếng Anh B2

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Tài liệu hướng dẫn luyện nói Tiếng Anh trình độ B2 khung Châu Âu dành cho giáo viên xoay quanh 14 Speaking Topics quen thuộc, là tài liệu luyện thi B2 rất hiệu quả trên VnDoc.com.
Chứng chỉ B2 Xem thêm