Cách sử dụng và cấu trúc So that trong tiếng Anh chuẩn nhất

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Tài liệu Ngữ pháp tiếng Anh chuyên đề cấu trúc câu với So that giúp bạn đọc nắm chắc định nghĩa So that là gì, cấu tạo ngữ pháp cấu trúc So that và những cấu trúc tương đương với so that như such that, too to.
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Xem thêm