Cách sử dụng và cấu trúc So that trong tiếng Anh chuẩn nhất

Ở bài học ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cấu trúc “So that” trong tiếng Anh nhé. Đây là một cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh gặp rất nhiều trong các bài kiểm tra, bài thi, vì vậy bạn đọc hãy cố gắng nắm vững cấu trúc này.

Xem thêm: 51 cấu trúc so sánh trong tiếng Anh

1. So that là gì?

Trong tiếng Anh, So that được dịch là "Đến nỗi mà...".

"So that" là cấu trúc được sử dụng để phóng đại tính chất của một sự vật, sự việc từ đó nêu lên hệ quả của chúng.

2. Cấu tạo ngữ pháp – Cấu trúc “So that”

Nhìn chung, có hai cấu tạo ngữ pháp cơ bản nhất của cấu trúc này:

+ Miêu tả tính chất của sự vật

S + tobe + so + adj + that + Clause (mệnh đề)

Ex: This box is so heavy that I can’t lift it up. (Cái hộp này nặng đến nỗi mà tôi không thể nhấc nó lên được)

This car is so expensive that I can’t afford to buy it myself. (Cái ô tô này đắt tới nỗi mà tôi không thể tự mua nó được)

This place is so polluted that many kinds of animal couldn’t live with it. (Nơi này ô nhiễm đến nỗi mà nhiều loài động vật không thể sống ở đây được)

The film was so amazing that everyone’s just keep talking about it. (Bộ phim tuyệt vời đến nỗi mà mọi người đều bàn tán về nó)

Today I am so lazy that I don’t even want to breathe. (Hôm nay tôi lười tới nỗi mà tôi còn chẳng muốn thở nữa cơ)

The people here are so friendly that you can have sex with them for the first time you two met. (Con người ở đây thân thiện tới nỗi mà cậu có thể ngủ với họ cho lần gặp đầu tiên)

+ Miêu tả tính chất của một sự việc

S + V + so + adj/adv + that + Clause (Mệnh đề)

Ex: He felt so angry that he threw all the stuff away. (Anh ta cáu đến nỗi mà anh ta ném tất cả mọi thứ ra đường)

I love you so much that I could do anything for you. (Anh yêu em tới nỗi mà anh có thể làm bất cứ điều gì cho em)

She drove so fast that no one could catch up with her. ( Cô ấy lái xe nhanh tới nỗi mà không ai có thể đuổi kịp cô ấy cả)

He wants the car so badly that he could steal money for it. (Anh ta muốn có cái xe tới nỗi mà anh ta có thể ăn trộm tiền để mua nó)

There are so many people that I couldn’t know where to find you. (Có nhiều người tới nỗi mà tôi không biết đâu là bạn)

3. Cấu trúc tương đương – Cấu trúc “So that”

Ngoài ra, để cuộc hội thoại thêm phong phú, không chỉ có cấu trúc “so that” được sử dụng để phóng đại sự vật sự việc. Tuy nhiên, những cấu trúc mà Ecorp sắp giới thiệu cho bạn đọc dưới đây là những cấu trúc nên dừng ở mức độ tham khảo, cấu trúc “So that” là cấu trúc vô cùng quan trọng, bạn sẽ thấy rất nhiều ở các bài kiểm tra.

- It + tobe + such + a/an + adj + N + that + Clause

It was such a beautiful picture that everyone is just staring at it. (Đó quả thực mà một bức tranh đẹp, tới nỗi mà mọi người chỉ trơ ra nhìn nó)

It was such a wonderful day that I have been laughing all day. (Đó quả thực là một ngày tuyệt vời tới nỗi mà tôi cứ cười cả ngày)

It was such a difficult exercise that no one could do it. (Đó quả thực là một bài tập khó tới nỗi mà không ai có thể làm được cả)

- S1 + tobe + too + adj + for + S2 + to + V

This box is too heavy for me to lift. (Cái hộp này quá nặng để tôi có thể nâng lên được)

This place is too dirty for us to live in. (Nơi này quá bẩn để chúng tôi có thể sống được)

The shirt is too big for me to fit in. (Cái áo này quá rộng để tôi mặc vừa nó)

Đó là toàn bộ những gì chúng ta cần biết về cấu trúc “so that” trong tiếng Anh. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản khác như: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 195
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Xem thêm