Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Cảm xúc về bài thơ Đò Lèn của Nguyễn Duy

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Ngữ văn 12

Xem thêm