Chế độ nghỉ phép của giáo viên các cấp

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm và chế độ nghỉ phép hàng năm của giáo viên các cấp như thế nào? Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.
Văn bản giáo dục Xem thêm