Phổ điểm các khối thi A, A1, B, C, D, D1 của thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học - Cao đẳng năm 2016

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bộ Giáo dục công bố phổ điểm chi tiết theo khối A, A1, B, C, D, D1. Dựa vào dữ liệu này, thí sinh có thể biết được vị trí, xếp hạng của mình trong từng khối thi truyền thống A, A1, B, C, D, D1. Mời các bạn cùng tham khảo.
Điểm Thi THPT Quốc Gia Xem thêm