Dạy học phát huy tính tích cực, tự giác học tập của học sinh

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Dạy học phát huy tính tích cực, tự giác học tập của học sinh là một đề tài sáng kiến kinh nghiệm hay cho thầy cô. Mời quý thầy cô cùng tham khảo bài viết sau đây của VnDoc để tìm hiểu về sáng kiến kinh nghiệm phát huy tính tích cực, tự giác học tập của học sinh.
Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học Xem thêm