Đề thi Hóa học kì 2 lớp 9 năm 2020 (số 3)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề thi Hóa học kì 2 lớp 9 (số 3) có đáp án lời giải chi tiết, gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu hỏi tự luận. Nội dung câu hỏi bám sát chương trình Hóa học 9 kì 2, giúp bạn có thể luyện tập củng cố kiến thức, đạt kết quả cao trong kì thi.

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa

Xem thêm