Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 Phòng GD&ĐT thành phố Thái Bình năm học 2016 - 2017

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 Phòng GD&ĐT thành phố Thái Bình năm học 2016 - 2017. Đề thi tương đối dài với 4 câu hỏi trắc nghiệm và 5 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài là 90 phút. Chính vì vậy các bạn học sinh muốn đạt được điểm cao cần phải phân bổ thời gian làm bài hợp lý.
Đề thi học kì 1 lớp 7 Xem thêm