Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 7 trường THCS Mỹ Thái, Kiên Giang năm học 2018 - 2019

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 7 trường THCS Mỹ Thái, Kiên Giang năm học 2018 - 2019 gồm có 8 câu hỏi trắc nghiệm và 4 câu hỏi tự luận với thời gian thực hiện bài thi là 45 phút, có ma trận đề kiểm tra đi kèm. Phần đáp án đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ và chính xác. Mời các bạn tham khảo.
Đề thi học kì 1 lớp 7 Xem thêm